Din Kültürü 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan” anlamına gelen
Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Samed
 • Settar
 • Malik
 • Cebbar
Soru 2

Allah’ın yaratması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yarattığı varlıkları koruyup kollar.
 • Dilediğini yaratması için ”Ol!” demesi yeterlidir.
 • Evrendeki düzeni yaratıp onu kendi haline bırakmıştır.
 • Yalnızca Allah bir şeyi yoktan yaratabilme gücüne sahiptir.
Soru 3

Duâ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aracı bir kişiye ihtiyaç vardır.
 • Belli bir zaman ve mekânı yoktur.
 • Dua eden gönlünde ferahlık hisseder.
 • İnsanın Allah katındaki değerini artırır.
Soru 4

“Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken, işin bitirileceği o pişmanlık günü ile uyar.”
(Meryem suresi, 39.ayet)
Bu ayette aşağıdaki iman esaslarından hangisi vurgulanmıştır?

 • Kader ve kaza
 • Ahiret
 • Melekler
 • Kitaplar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okurken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

 • Eûzü besmele ile başlamak
 • Abdestli bir şekilde okumak
 • Maddi beklentiler için okumak
 • Harfleri düzgün şekilde çıkarmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin sözlük anlamları arasında yer almaz?

 • Dönmek
 • Azaltmak
 • Pişmanlık
 • Vazgeçmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

 • Kıdem
 • Bekâ
 • Vücut
 • İrade
Soru 8

• Allah’ın emirlerine asla karşı gelmezler.
• Haberci, elçi, güç anlamlarına gelir.
Hakkında bilgi verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cin
 • İnsan
 • Melek
 • Peygamber
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki olma özelliğine verilen isimdir?

 • Sıdk
 • Tebliğ
 • İsmet
 • Fetanet
Soru 10

Ölüm - Mahşer - Amel defteri - Hesap- Mizan- ?
Ahiret hayatının aşamaları sırasıyla yazılmıştır. Buna göre soru işareti olan bölüme hangisi getirilmelidir?

 • Sûr’un üflenmesi
 • Cennet/Cehennem
 • Kabir hayatı
 • Haşr/Dirilme
Soru 11

İnanan kimse elinde olmayan sıkıntı ve felaketler karşısında bunalıma düşmez,bunların Allah’ın takdiri olduğunu bilir.Kendi hatasının sonucunda karşılaştığı durumlarda ise pişman olur, yanlış tutum ve davranışlardan vazgeçer.
Bu paragrafta aşağıdaki inanç esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kitaplara iman
 • Peygamberlere iman
 • Ahirete iman
 • Kader ve kazaya iman
Soru 12

Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için öncelikle- - - şarttır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • Niyet etmek
 • abdest almak
 • iman etmek
 • dua etmek
Soru 13

“Sav.”ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aleyhisselam
 • Semiallahu limen hamideh
 • Sallallahu aleyhi vessellem
 • Selamün aleykum ve rahmetullah
REKLAM
Soru 14

I. Beden ile yapılan
II. Mal ile yapılan
III. Hem mal hem beden ile yapılan
Yukarıdaki ibadet çeşitlerine verilen örneklerin sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • Oruç --> Zekât --> Hac
 • Namaz --> Oruç --> Umre
 • Oruç --> Namaz --> Hac
 • Namaz --> Zekât --> Sadaka
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sünnet çeşitlerine verilen isimlerden biri değildir?

 • Fiili
 • Takriri
 • Sözlü
 • Örfi
Soru 16

Kur’an-ı Kerim’in doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranışlarla gösterdiği İslam yoluna _______ denir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi gerekir?

 • sırat-ı müstakim
 • esbab-ı nüzul
 • tilavet
 • Tefsir
Soru 17

Hz. Muhammed (sav.) İslam’ı tebliğ etmeye öncelikle kimlerden başlamıştır?

 • Mekke’nin ileri gelenlerinden
 • Kimsesiz ve yoksullardan
 • Devlet başkanlarından
 • Yakın akrabalarından
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’in anlamının kısa açıklamalarla başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir?

 • Tefsir
 • Meal
 • Suhuf
 • Tecvit
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tövbeyi geçerli kılan durumlardan biri değildir?

 • Günahı terk etmek
 • Yaptığına pişman olmak
 • İçten ve samimi olmak
 • Ölüm anında yapmak
Soru 20

Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her güzel iş, söz ve davranıştır.
Bu tanımda ifade edilen kavram hangisidir?

 • Vacip
 • Salih amel
 • Tevekkül
 • Nimet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACABCBDCDBDCCADADBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?