Din Kültürü 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Başınıza gelen herhangi bir felaket(olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir...”
(Şûra suresi, 30. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Tevekkül
 • İmtihan
 • İrade
 • Akıl
Soru 2

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.”
(Rahman suresi, 26-27. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ecel- Ömür
 • Emek-Rızık
 • Hayır-Şer
 • Sevap- Günah
Soru 3

Allah’ın, dünyadaki tüm canlılara yiyip – içmesi, yararlanması ve faydalanması amacıyla verdiği bütün nimetlere _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • nasip
 • Rızık
 • Kader
 • kısmet
Soru 4

• Hastaların oturarak namaz kılması
• Soğuk havalarda mest kullanılabilmesi
• Su bulunmadığında teyemmüm yapılabilmesi
Bu örnekler aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
 • İnsan şu iki şeyin kıymetini bilmez.Sağlık ve boş vakit.
 • Müslüman Müslümanın kardeşidir.
 • Temizlik imandandır.
Soru 5

Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allah’a dayanıp ona güvenmektir.
Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dayanışma
 • Doğruluk
 • Cesaret
 • Sabır
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve düşünce ekollerini birleştiren temel konulardan biri değildir?

 • Nübüvvet
 • Ahiret inancı
 • Tevhit
 • İmamet
Soru 7

“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a haskılarak, O’na ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayet ibadetlerde bulunması gereken ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Devamlılık
 • Samimiyet ve isteklilik
 • Gösterişten uzak olma
 • Kolaylık ve güç yetirebilirlik
Soru 8

Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan birşeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Hoşgörü
 • Dayanışma
 • Diğerkamlık
 • İstişare
Soru 9

Hz. Peygamber hayvanlara fazla yükyüklenmemesini ister, onların aç vesusuz bırakılmamalarını tavsiye ederdi.
Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi özelliğinin bir yansımasıdır?

 • Adaleti
 • Bağışlaması
 • Hoşgörüsü
 • Merhameti
Soru 10

• İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.
• Büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkmaz.
• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eşarîlik
 • Maturidilik
 • Mutezilik
 • Haricîlik
Soru 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi itikadî mezheplerin doğuşuna sebep olmamıştır?

 • Halifelik
 • Cemel Vakası
 • Ayetlerin yorumu
 • İbadetlerin yapılışı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

 • Mezhepler
 • Ortam ve Kültür
 • Dinî metinler
 • İnsanın yapısı
Soru 13

Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?

 • Nasih
 • Muhkem
 • Müteşabih
 • Huruf’u mukatta
REKLAM
Soru 14

• İlk halifelik Hz.Ali’nin hakkıdır.
• Hz.Ali, Hz. Muhammed (sav.)’den sonra insanların en üstünüdür.
Temel görüşlerinden bazıları verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir?

 • Eşarîlik
 • Mu’tezile
 • Şia
 • Haricîlik
Soru 15

• Vasıl bin Ata’nın görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir.
• En çok taraftarı Abbasiler döneminde olmuştur.
Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mu’tezile
 • Eşarîlik
 • Şia
 • Maturidilik
Soru 16

Tarikat kelimesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmaktadır?

 • İtikadi mezhepler
 • Fıkhi mezhepler
 • Tasavvufi oluşumlar
 • Siyasi oluşumlar
Soru 17

• Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebiidi.
• Dini hükümler tahsis edilirken örfve adetlerin bağlayıcılığı vardır.
Hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanbelilik
 • Malikilik
 • Şafilik
 • Hanefilik
Soru 18

“Vesiletü-n Necat”isimli eser aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Süleyman Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Nedim
 • Fuzulî
Soru 19

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?

 • Hitabet
 • Fıkıh
 • Akait
 • Tefsir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biridir?

 • Hz.Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz.Ali
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABADDBCDBDABCACDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?