Din Kültürü 5 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

“Başınıza gelen herhangi bir felaket(olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir...”
(Şûra suresi, 30. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Tevekkül
 • İmtihan
 • İrade
 • Akıl
SORU 2

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.”
(Rahman suresi, 26-27. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ecel- Ömür
 • Emek-Rızık
 • Hayır-Şer
 • Sevap- Günah
SORU 3

Allah’ın, dünyadaki tüm canlılara yiyip – içmesi, yararlanması ve faydalanması amacıyla verdiği bütün nimetlere _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • nasip
 • Rızık
 • Kader
 • kısmet
SORU 4

• Hastaların oturarak namaz kılması
• Soğuk havalarda mest kullanılabilmesi
• Su bulunmadığında teyemmüm yapılabilmesi
Bu örnekler aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
 • İnsan şu iki şeyin kıymetini bilmez.Sağlık ve boş vakit.
 • Müslüman Müslümanın kardeşidir.
 • Temizlik imandandır.
SORU 5

Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allah’a dayanıp ona güvenmektir.
Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dayanışma
 • Doğruluk
 • Cesaret
 • Sabır
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve düşünce ekollerini birleştiren temel konulardan biri değildir?

 • Nübüvvet
 • Ahiret inancı
 • Tevhit
 • İmamet
SORU 7

“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a haskılarak, O’na ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayet ibadetlerde bulunması gereken ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Devamlılık
 • Samimiyet ve isteklilik
 • Gösterişten uzak olma
 • Kolaylık ve güç yetirebilirlik
SORU 8

Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan birşeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Hoşgörü
 • Dayanışma
 • Diğerkamlık
 • İstişare
SORU 9

Hz. Peygamber hayvanlara fazla yükyüklenmemesini ister, onların aç vesusuz bırakılmamalarını tavsiye ederdi.
Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi özelliğinin bir yansımasıdır?

 • Adaleti
 • Bağışlaması
 • Hoşgörüsü
 • Merhameti
SORU 10

• İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.
• Büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkmaz.
• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eşarîlik
 • Maturidilik
 • Mutezilik
 • Haricîlik
SORU 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi itikadî mezheplerin doğuşuna sebep olmamıştır?

 • Halifelik
 • Cemel Vakası
 • Ayetlerin yorumu
 • İbadetlerin yapılışı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

 • Mezhepler
 • Ortam ve Kültür
 • Dinî metinler
 • İnsanın yapısı
SORU 13

Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?

 • Nasih
 • Muhkem
 • Müteşabih
 • Huruf’u mukatta
SORU 14

• İlk halifelik Hz.Ali’nin hakkıdır.
• Hz.Ali, Hz. Muhammed (sav.)’den sonra insanların en üstünüdür.
Temel görüşlerinden bazıları verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir?

 • Eşarîlik
 • Mu’tezile
 • Şia
 • Haricîlik
SORU 15

• Vasıl bin Ata’nın görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir.
• En çok taraftarı Abbasiler döneminde olmuştur.
Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mu’tezile
 • Eşarîlik
 • Şia
 • Maturidilik
SORU 16

Tarikat kelimesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmaktadır?

 • İtikadi mezhepler
 • Fıkhi mezhepler
 • Tasavvufi oluşumlar
 • Siyasi oluşumlar
SORU 17

• Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebiidi.
• Dini hükümler tahsis edilirken örfve adetlerin bağlayıcılığı vardır.
Hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanbelilik
 • Malikilik
 • Şafilik
 • Hanefilik
SORU 18

“Vesiletü-n Necat”isimli eser aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Süleyman Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Nedim
 • Fuzulî
SORU 19

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?

 • Hitabet
 • Fıkıh
 • Akait
 • Tefsir
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biridir?

 • Hz.Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz.Ali
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABADDBCDBDABCACDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 5 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Din Kültürü 5 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Din Kültürü 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Din Kültürü 5 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 5 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 12 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 5 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 5 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 5 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 5 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?