GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

“Başınıza gelen herhangi bir felaket(olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir...”
(Şûra suresi, 30. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • A) Tevekkül
 • B) İmtihan
 • C) İrade
 • D) Akıl
SORU 2

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.”
(Rahman suresi, 26-27. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Ecel- Ömür
 • B) Emek-Rızık
 • C) Hayır-Şer
 • D) Sevap- Günah
SORU 3

Allah’ın, dünyadaki tüm canlılara yiyip – içmesi, yararlanması ve faydalanması amacıyla verdiği bütün nimetlere _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • A) nasip
 • B) Rızık
 • C) Kader
 • D) kısmet
SORU 4

• Hastaların oturarak namaz kılması
• Soğuk havalarda mest kullanılabilmesi
• Su bulunmadığında teyemmüm yapılabilmesi
Bu örnekler aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • A) Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
 • B) İnsan şu iki şeyin kıymetini bilmez.Sağlık ve boş vakit.
 • C) Müslüman Müslümanın kardeşidir.
 • D) Temizlik imandandır.
SORU 5

Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allah’a dayanıp ona güvenmektir.
Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dayanışma
 • B) Doğruluk
 • C) Cesaret
 • D) Sabır
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve düşünce ekollerini birleştiren temel konulardan biri değildir?

 • A) Nübüvvet
 • B) Ahiret inancı
 • C) Tevhit
 • D) İmamet
SORU 7

“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a haskılarak, O’na ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayet ibadetlerde bulunması gereken ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

 • A) Devamlılık
 • B) Samimiyet ve isteklilik
 • C) Gösterişten uzak olma
 • D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
SORU 8

Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan birşeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Hoşgörü
 • B) Dayanışma
 • C) Diğerkamlık
 • D) İstişare
SORU 9

Hz. Peygamber hayvanlara fazla yükyüklenmemesini ister, onların aç vesusuz bırakılmamalarını tavsiye ederdi.
Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi özelliğinin bir yansımasıdır?

 • A) Adaleti
 • B) Bağışlaması
 • C) Hoşgörüsü
 • D) Merhameti
SORU 10

• İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.
• Büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkmaz.
• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eşarîlik
 • B) Maturidilik
 • C) Mutezilik
 • D) Haricîlik
SORU 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi itikadî mezheplerin doğuşuna sebep olmamıştır?

 • A) Halifelik
 • B) Cemel Vakası
 • C) Ayetlerin yorumu
 • D) İbadetlerin yapılışı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

 • A) Mezhepler
 • B) Ortam ve Kültür
 • C) Dinî metinler
 • D) İnsanın yapısı
SORU 13

Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?

 • A) Nasih
 • B) Muhkem
 • C) Müteşabih
 • D) Huruf’u mukatta
SORU 14

• İlk halifelik Hz.Ali’nin hakkıdır.
• Hz.Ali, Hz. Muhammed (sav.)’den sonra insanların en üstünüdür.
Temel görüşlerinden bazıları verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir?

 • A) Eşarîlik
 • B) Mu’tezile
 • C) Şia
 • D) Haricîlik
SORU 15

• Vasıl bin Ata’nın görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir.
• En çok taraftarı Abbasiler döneminde olmuştur.
Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mu’tezile
 • B) Eşarîlik
 • C) Şia
 • D) Maturidilik
SORU 16

Tarikat kelimesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmaktadır?

 • A) İtikadi mezhepler
 • B) Fıkhi mezhepler
 • C) Tasavvufi oluşumlar
 • D) Siyasi oluşumlar
SORU 17

• Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebiidi.
• Dini hükümler tahsis edilirken örfve adetlerin bağlayıcılığı vardır.
Hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanbelilik
 • B) Malikilik
 • C) Şafilik
 • D) Hanefilik
SORU 18

“Vesiletü-n Necat”isimli eser aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • A) Süleyman Çelebi
 • B) Evliya Çelebi
 • C) Nedim
 • D) Fuzulî
SORU 19

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?

 • A) Hitabet
 • B) Fıkıh
 • C) Akait
 • D) Tefsir
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biridir?

 • A) Hz.Ebu Bekir
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz.Ali
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABADDBCDBDABCACDACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler