GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

1920’de kurulan Meclis Hükümeti döneminde din hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmekteydi?

 • A) Şeyhülislam
 • B) Maârif Vekâleti
 • C) Şer’iye ve Evkaf Vekâleti
 • D) Din İşleri Yüksek Kurulu
SORU 2

Hristiyanlıkta evlilik anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • A) Çok eşlilik normal kabul edilir.
 • B) Hz. İsa ile kilisenin birliğini temsil eder.
 • C) Katolik mezhebi zina dışında boşanmaya izin vermez.
 • D) Evlenen çiftler Tanrı tarafından tekbir varlık olarak kabul edilir.
SORU 3

• “İçinizden gücü yeten evlensin.Çünkü iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evliliktir.”
• “Nikâh benim sünnetimdir…”
• “Allah katında en sevimsiz helal boşanmadır.”
Bu hadislerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) İslam dini evliliği teşvik etmiştir.
 • B) Nikâh, topluma ilan edilerek yapılmalıdır.
 • C) Boşanma yasaklanmamakla birlikte hoş karşılanmamıştır.
 • D) İffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evlilik olarak gösterilmiştir.
SORU 4

Hz. Peygamber’in kızlarının en küçüğüdür. Kendisine “ beyaz, parlak ve aydın yüzlü kadın ” anlamına gelen “Zehra ” denilmiştir. Ayrıca “namuslu kadın anlamına gelen “ Betül ” de denilmekteydi. Sağlık ve sosyal yardım alanındaki hizmetleriyle İslam kültüründe tanınmıştır.
Bilgileri verilen kişi Peygamber (sav.)’ın hangi kızıdır?

 • A) Hz. Ümmügülsüm
 • B) Hz. Zeynep
 • C) Hz. Rukıyye
 • D) Hz. Fatma
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı için söylenemez?

 • A) İslam dini ile ilgili hizmetler vermekle yükümlüdür.
 • B) Bireylerin manevi ve ahlaki değerlere bağlılığını artırmayı amaçlamaktadır.
 • C) İlahiyat fakültelerinde okutulacak ders programlarını düzenler.
 • D) Din hizmeti veren özel kuruluşların faaliyetlerini değerlendirmekle görevlidir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi evlilik için söylenemez?

 • A) Tarafların belirli bir süre için yaptıkları anlaşmadır.
 • B) Neslin sağlıklı olarak devam etmesinin bir şartıdır.
 • C) Her toplum kendi inanç ve kültürüne göre esaslara bağlamıştır.
 • D) Tarihin bütün dönemlerinde varolmuş toplumsal bir kurumdur.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı birimlerinden değildir?

 • A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
SORU 8

Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak için kurslar düzenlemek ve Kur’an kursları açmak Diyanet işleri Başkanlığının hangi biriminin görevidir?

 • A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi il müftülüklerine bağlı olarak görev yapar?

 • A) Müezzin - kayyım
 • B) Vaiz - Vaize
 • C) İl müftüsü
 • D) İlçe müftüsü
SORU 10

Tarık imam-hatip lisesinde okuyan sesigüzel bir öğrencidir. Çeşitli ses, müzik ve şan eğitimleri alıp kendisini geliştirerek bu yeteneğini kullanacağı bir meslekte görev almak istemektedir.
Buna göre Tarık için aşağıdaki mesleklerden hangisi daha uygun olur?

 • A) Müftü
 • B) Vaiz
 • C) İmam
 • D) Müezzin
SORU 11

Cami ve mescitler ile diğer mekânlarda her türlü vasıtadan yararlanarak insanları dini konularda bilgilendirici ve doğru yolu gösterici nitelikte konuşmalar yapar. Genellikle Cuma ve bayram namazı öncesi ve haftanın belli günlerinde halkı aydınlatıcı bilgiler verir.
Görev alanı verilen din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müftü
 • B) Vaiz
 • C) İmam
 • D) Müezzin
SORU 12

1925’ te mecliste kabul edilen bir önerge üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tefsir yazma görevini aşağıdaki müfessirlerden hangisine vermiştir?

 • A) Fahreddin Razi
 • B) İbn-i Kesir
 • C) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • D) Mehmet Akif Ersoy
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “Sahih-iB uhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi”adlı hadis kaynağını Türkçe’ye tercüme etmiştir?

 • A) Babanzade Ahmet Naim
 • B) Recaizade Mahmut Ekrem
 • C) Elmalılı M. Hamdi Yazır
 • D) İmam Buhari
SORU 14

Cuma ve bayram namazlarında insanları dini konularda aydınlatmak ve onlara dini mesajlar vermek amacıyla yapılan konuşmaya ne ad verilir?

 • A) Vaaz
 • B) Hutbe
 • C) Seminer
 • D) Sohbet
SORU 15

İslam ve estetik arasındaki ilişki düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangi sonuç çıkarılamaz?

 • A) Dinimizin temizliğe önem vermesi;hamam, şadırvan gibi eserleri ortaya çıkarmıştır.
 • B) Su içirmenin sevap olması; sebil ve çeşmelerin inşa edilmesine sebep olmuştur.
 • C) Cemaatle namaz kılmanın teşvik edilmesi, camilerin yapılmasına sebep olmuştur.
 • D) Dinimizin güzel sözü teşvik etmesiyle Arap dilinin ve edebiyatının önemi artmıştır.
SORU 16

“Allah her şeyi güzel yaratmıştır. Sizde her şeyi güzel yapın.”
Hz. Peygamber’in bu sözü aşağıdakilerden hangisine daha çok değinmektedir?

 • A) Sözde güzellik
 • B) İş ve üründe güzellik
 • C) Davranışta güzellik
 • D) Fiziki yapıda güzellik
SORU 17

Aşağıdaki sanat ve sanatkâr eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hüsnühat- Hattat
 • B) Tezhip- Müzehhip
 • C) Minyatür- Heykeltıraş
 • D) Nakış- Nakkaş6
SORU 18

İslam medeniyetinde ortaya çıkan önemli sanat dallarından biri olup altın tozu ve boya kullanılarak yapılan süsleme sanatıdır. Bu sanatta sayfa kenarları, satır aralarındaki boşluklar,cümle ve ayet sonları renkli ve yaldızlı çizgilerle süslenir.
Bilgisi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tezhip
 • B) Hüsnühat
 • C) Minyatür
 • D) Ebru
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan’a aittir?

 • A) Sultan Ahmet Camii
 • B) İstanbul Şehzade (Mehmet) Camii
 • C) Bursa Ulu Camii
 • D) Zağnos Paşa Camii
SORU 20

İslam tarihinde yapılan ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mescid-i Nebi
 • B) Mescid-i Aksa
 • C) Kûba Mescidi
 • D) Dırar Mescidi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCADBDDBCABDBCABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?