Din Kültürü 7 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”
(Mü’minun suresi, 115.ayet)
Ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Hayat amaçsız ve boş değildir.
 • İnsanlar imtihan için yaratılmıştır.
 • Her şey insana hizmet için yaratılmıştır.
 • İnsan sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gönderilme amaçlarından biri değildir?

 • Ölülere okunması
 • İnsanlara rehber olması
 • Öğüt ve ibret alınması
 • Şifa ve rahmet olması
SORU 3

• Özel mekânlarda yapılması kabul olunabilirliğini arttırır.
• Ölüm anında yapılmaz, yapılsa da kabul olmaz.
• İşlenen günahı tekrarlamamak gerekir.
• Salih bir insan, aracı konulur.
Tövbe için verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 4

Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Niyet edilirken ölen kişinin kadın yada erkek olduğu belirtilir.
 • Cenazenin cemaatin önünde bulunması gerekir.
 • İki rekât halinde kılınır.
 • Farz-ı kifayedir.
SORU 5

• Ehl-i beyt sevgisi önemli bir yer tutar.
• “Üç sünnet yedi farz” anlayışı vardır.
• Dilenmek ve başkasının sırtından geçinmek kesinlikle reddedilmiştir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâdirîlik
 • Nakşibendîlik
 • Mevlevîlik
 • Alevilik-Bektaşilik
SORU R
SORU 6

Ahiret inancı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsan hayatına düzen ve disiplin verir.
 • İnsanın sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Dinin sadece imanî prensipleriyle alakalıdır.
 • Kişilerin dünya hayatını anlamlandırmalarına katkı sağlar.
SORU 7

Öldükten sonra insanların dünya ile ilişkileri kesilir ve yanlarında o güne dek işlediği ameller dışında bir şey yoktur. Ancak bazı ameller vardır ki öldükten sonra da kişiye hayır kazandırır
Aşağıdakilerden hangisi bu amellerden biri olamaz?

 • Ailesine kalan mal
 • Sadaka-i cariye
 • İstifade edilen ilim
 • Kendine dua edecek salih evlat
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de kıyamet için kullanılan isimlerden biri değildir?

 • Yevmü’l Kıyame
 • Yevmü’l-Cem
 • Yevmü’t-Teğabün
 • Yevmü’s-Sebt
SORU 9

Ahirete inanan bir insandan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 • Sosyal hayata dair mevzulara inancını karıştırmaz.
 • Haksızlıktan ve haram yemekten kaçınır.
 • Bencillikten ve aşırılıktan uzak durur.
 • Yaptığı her davranışın ve söylediği her sözün hesabını yapar.
SORU 10

İstiğfarın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yapılan hatadan pişmanlık duymak
 • Allah’tan bağışlanma dilemek
 • Hatanın hemen ardından tövbeetmek
 • Allah’ın günahları örtmesi ve bağışlaması
SORU 11

Hz. Muhammed’in (sav.) şahit olduğu olaya veya kendisine arz edilen bir meseleye karşı çıkmaması, onu tasdik etmesidir. Huzurunda söylenen bir sözü Hz. Muhammed (sav.) reddetmemiş ise sünnet olarak kabul edilmiştir.
Tanımı verilen sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözlü sünnet
 • Takriri sünnet
 • Fiili sünnet
 • Yerel sünnet
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in mesajının yerelliği ile alakalıdır?

 • Temizliğe teşvik etmesi
 • Güzel koku kullanmaya teşvik etmesi
 • Misvak kullanmayı tavsiye etmesi
 • Yemekten önce ellerini yıkayarak örnek olması
SORU 13

Teşrî: Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda sünnetin Kur’an’ın bütünlüğüne uygun bir hüküm ortaya koyması demektir. Hz. Muhammed,bazı durumlarda Kur’an’da yer almayan konularda, Kur’an’ın özüne uygun hükümler koymuştur.
Aşağıdaki hadislerden hangisi buna örnektir?

 • “İslam beş temel üzerine kurulmuştur.”
 • “Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle avlanan her kuşun yenilmesi yasaktır.”
 • “Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım, her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim.”
 • “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resul’ünün sünneti.”
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-ü Sitte eserlerinden biridir?

 • Müsned
 • Biharu’l - Envar
 • el - Kâfi
 • Sünen - i Ebu Davud
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşünceyi ortaya çıkaran etkenlerden biri değildir?

 • Siyasi anlaşmazlıklar
 • Fıkhi görüşlerin farklılığı
 • Servet düşkünlüğünün artması
 • Dinin özünden çok dış görünüşe önem veren uygulamalar
SORU 16

XI. Yüzyılın sonlarına doğru Batı Türkistan’da, Sayram şehrinde doğmuştur. Türkistan’da ona “Hazreti Türkistan”, “Pir-i Türkistan” denilmektedir. İslam dinini anlatmak üzere Anadolu’ya gönderdiği talebelerine Alp Erenler denilmiştir. Söylemiş olduğu hikmetli sözleri ‘Divan-ı Hikmet’isimli eserde toplanmıştır.
Bilgileri verilen tasavvuf âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Abdulkadir Geylani
 • Bahaeddin Nakşibend
 • Mevlana Celaleddin Rumi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Mevlevilikte önem verilen başlıca ilkelerden biri değildir?

 • İnsanlığa hizmet etmek
 • Bilimle uğraşmak, bilgi sahibi olmak
 • Mesnevi okumak, mutasavvıfolmak
 • Dört kapı kırk makam ile Allah’a ulaşmak
SORU R
SORU 18

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Yetmiş iki millete aynı gözle bakıp hiç kimseyi ayıplamamak”ifadesinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Özgürlük
 • Adalet
 • Hoşgörü
 • Sabır
SORU 19

Alevilik-Bektaşiliğe ait kavramlardan hangisinin tanımı yanlıştır?

 • Cem: Dede yönetiminde toplanmak bir araya gelmektir.
 • Semah: İlahî aşkı ruhunda duymaya, o aşkla Allah’ın isimlerinden birini anarak ayakta dönmeye denir.
 • Musahiplik: Evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine denir.
 • Gülbenk: Herhangi bir zorlukla karşılaşıldığında dededen yardım istemektir.
SORU 20

“Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir.Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız .”
(Rum suresi, 19. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir?

 • Haşir
 • Mahşer
 • Mizan
 • Hesap
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCDCBDABBCBDBADCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 7 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Din Kültürü 7 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Din Kültürü 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Din Kültürü 7 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 7 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 7 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 7 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 7 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 7 testinin başarı yüzdesi %0. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?