Fıkıh 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir?

 • Niyet etmek
 • Ağzı su ile temizlemek
 • Burnu su ile temizlemek
 • Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak
Soru 2

Mest üzerine mesh etmeye dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Mest üzerine 24 saat süreylemesh edilebilir
 • Yolculuk esnasında 72 saat süreyle mesh edilebilir
 • Süre mestin giyildiği andan itibaren başlar
 • Süre mest giyildikten sonra abdestin ilk bozulduğu andan itibaren başlar
Soru 3

Cünüplük ve abdestsizlik halinden temizlenme durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

 • İstikbal-i kıble
 • Setr-i avret
 • Necasetten taharet
 • Hadesten taharet
Soru 4

Aşağıdaki namazlardan hangisinin hükmü diğerlerinden farklıdır?

 • Beş vakit namaz
 • Terâvih namazı
 • Cuma namazı
 • Cenaze namazı
Soru 5

Dinen zengin sayılan Müslüman-ların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak ramazan ayının sonuna kadar fakirlere vermekle yükümlü oldukları sadakaya ne ad verilir?

 • Fitre
 • Zekât
 • Fidye
 • Şükür sadakası
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hüküm bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Ramazan Orucu
 • Keffaret orucu
 • Kaza orucu
 • Adak orucu
Soru 7

I. Ramazan orucunun kaza edilmesi
II. Oruç tutmayı adayan bir kimsenin bu orucu tutması
III. Orucu kasten bozan bir kimsenin keffaret orucu tutması
IV. Nafile bir oruca başlayan ancak tamamlamadan orucu bozan kimsenin bu orucu kaza etmesi
Farz olan oruç çeşitleri hangi seçenekte verilmiştir?

 • I. ve II.
 • I ve III
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
Soru 8

Oruç ibadeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ramazan ayında kasten iki gün orucunu bozan kimse toplamda 122 gün peş peşe oruç tutmalıdır.
 • Abdest alırken ağıza ve buruna yanlışlıkla suyun kaçması durumunda yalnızca kaza etmek gerekir.
 • İftar vakti girmediği halde girdiğini düşünerek iftar etmek yalnızca kaza gerektirir.
 • Kendi isteği ile ağız dolusu kusan kimse orucunu kaza etmesi gerekir.
Soru 9

Bir kimse aşağıdaki yakınlarından hangisine zekât verebilir?

 • Dedesi
 • Eşi
 • Torunu
 • Kardeşi
Soru 10

Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Zekât verebilmek için nisab miktarı mala sahip olunmalıdır.
 • Zekâta konu olan malın tarım,ticaret veya üreme yolu ile artan bir özelliği olmalıdır.
 • 100 koyunu olan bir kimsenin 2 koyun zekât vermesi gerekir.
 • Arı, ipek böceği gibi hayvanlardan elde edilen ürünlerde öşür miktarı zekât verilir.
Soru 11

“Yapılmadığı zaman haccın hükümsüz olduğu tavaftır. Arafat’tan geldikten sonra yapılan bu tavaf farzdır.Kurban bayramının birinci gününden başlayarak ömrün sonuna kadar yapılabilir. Bu tavafa ______ denir.”
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Veda tavafı
 • Ziyaret tavafı
 • Kudüm tavafı
 • sader tavafı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 • İhrama girmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
 • Kâbeyi tavaf etmek
 • Şeytan taşlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sadece temettü haccında yapılır?

 • Kurban kesilir.
 • Şeytan taşlanır.
 • İki ayrı ihrama girilir.
 • Hem hac hem de umre yapılır.
REKLAM
Soru 14

Tavafın başlama yeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

 • Hacerülesved
 • Kâbe’nin kapısı
 • Hz. İbrahim makamı
 • Hatim
Soru 15

Hac ibadeti öncesinde ihrama girilirken okunması gereken dua aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Teşrik
 • Amentü
 • Telbiye
 • Tekbir
Soru 16

• İhram’a girilirken hem hac yapmaya hem de umre yapmaya birlikte niyet edilen, önce umrenin, sonrada ihramdan çıkmadan hac görevinin yapıldığı
• İhram’a girerken yalnızca hacca niyetlenerek yapılan içerisinde umre yapmanın olmadığı
• Niyet edilerek önce umre için ihram’a girilip umre tamamlandıktan sonra ihramdan çıkılarak aynı yılın hac ayı içerisinde ikinci kez ihrama girilmek suretiyle yapılan
Tanımları verilen hac çeşitlerinin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

 • İfrad / Temettü / Kıran
 • İfrad / Kıran / Temettü
 • Kıran / İfrad / emettü
 • Temettü / Kıran / İfrad
Soru 17

Ahmet Bey’in kurbanlığı geçtiğimiz yıl üç yaşını bitirmiştir ve Ahmet Bey onu beş kardeşi ile birlikte kurban etmeyi düşünmektedir.
Buna göre Ahmet Bey’in kurbanlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Koyun
 • Deve
 • Keçi
 • Sığır
Soru 18

Pınar Hanım evliliğinin onuncu yılındadır ve henüz çocuğu olmamıştır.Pınar hanım çocuk özlemiyle ‘ Eğer bir çocuğum olursa üç kurban keseceğim.’ demiştir. Zamanla Pınar hanımın bir oğlu olmuştur. Pınar hanım dört kurban kesmiş bunlardan üçüne hem kendisi hem de ailesi dokunmayıp fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere dağıtmışlardır. Diğer kurbanı ise hem ailecek yemiş hem başkalarına da ikram etmişlerdir.
Bu metinde anlatılan kurban çeşitleri hangi seçenekte verilmiştir?

 • Hedy kurbanı - Akika kurbanı
 • Şükür kurbanı - Akika kurbanı
 • Adak kurbanı - Akika kurbanı
 • Kefaret kurbanı - Şükür kurbanı
Soru 19

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”
(İsra suresi, 31. ayet)
Bu ayet aşağıdaki haklardan han-gisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

 • Yaşama hakkı
 • İnanç ve ibadet hürriyeti
 • Düşünce hürriyeti
 • Neslin korunması
Soru 20

Sılayı rahim kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Kul hakkına riayet etmek
 • Aile ve akraba ilişkilerini canlı tutmak
 • Anne - baba hakkına dikkat etmek
 • Dengeli ve sağlıklı beslenmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBADBADCBDCACCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?