Fizik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

 • Sürat
 • Özkütle
 • Hız
 • Hacim
Soru 2

Yapılan gözlemler sonucu nitel ya danicel veriler elde edebiiriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nicel veridir?

 • Bir kilogram elma 1000 grama eşittir.
 • Fizik dersi sınavında sınıf çok sıcak oldu.
 • Fizik dersinin sınavına çok çalıştım.
 • Uçakla yapılan seyahatler kısa sürer.
Soru 3

Fizik bilimi; madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.Buna göre;
I. Isı
II. Uzay
III. Dalga
IV. Atom
konularından hangileri fizik biliminin konuları arasında yer alır?

 • I ve II
 • III ve IV.
 • I, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 4

Aşağıdaki dereceli silindirlerden hangisi ile 125 cm3’lük suyun hacmini en az hata ile ölçebiliriz?

Soru 5

Bir karıncanın kütlesi 4.10-6kg olduğuna göre gram cinsinden değeri kaçtır?

 • 4
 • 4. 10-1
 • 4.10-2
 • 4.10-3
REKLAM
Soru 6

10cm3’lük demir plakanın kütlesi 78 gram olduğuna göre demirin özkütlesi kaç cmg/3’tür?

 • 78
 • 7,8
 • 0,78
 • 0,078
Soru 7

Kenar uzunlukları 2 cm olan küpün dayanıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/6
Soru 8

Yağmur sonrası su damlalarının yapraktan düşmeden yaprak üzerinde durduğu görülür.
Buna göre yaprak ve su damlaları arasındaki etkileşim fizikteki hangi olay ile açıklanır?

 • Tutma (Kohezyon)
 • Yüzey gerilimi
 • Yapışma (Adezyon)
 • Manyetizma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir?

 • Belli bir hacimleri ve şekilleri yoktur.
 • Kolayca sıkıştırılabilirler.
 • Bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Gazlarda maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti katı vesıvılara oranla daha fazladır.
Soru 10

Saf suyun yüzey gerilimi ile ilgili;
I. Sıcaklık arttırılırsa artar.
II. Suya tuz ilave edilirse artar.
III. Suya deterjan ilave edilirse azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Gazın iyonlaşmış haline plazma denir.
Buna göre;
I. Bulutlu havalarda oluşan şimşek
II. Kuzey kutup ışıkları
III. Azot gazı
örneklerinden hangileri plazmaya örnek verilebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Hacmi 100 cm3olan suyun kütlesi kaç gramdır? (dsu = 1g/m3)

 • 0, 1
 • 1
 • 10
 • 100
Soru 13

Ahmet çevremizdeki hareketleri;
I. Dönme
II. Öteleme
III. Titreşim hareketi olarak
sınıflandırıyor.
Fizik bilimine göre sınıflandırmalardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Bir öğrencinin evi ile okulu arası şekildeki gibi 600 m’dir.
Buna göre evden çıkıp okula giden öğrenci tekrar eve dönerse yer değiştirmesi kaç m olur?

 • Sıfır
 • 600
 • 1200
 • 1800
Soru 15

Çembersel bir yarış pistinde deneme sürüşü yapan sürücü çapı 300 m olan yarış pistinde şekildeki K noktasından harekete başlayıp tekrar K noktasına gelerek hareketini tamamlıyor.
Sürücünün aldığı yol kaç metredir? (π = 3 alınacak)

 • 300
 • 600
 • 900
 • 1200
Soru 16

Parkta bisiklet süren Oya, şekildeki K konumundan L konumuna 20 s’de varıyor.
Buna göre Oya’nın hızı kaç m/s’dir?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir?

 • Sınıf dolabının itilmesi
 • Mıknatısın demir bilyeyi çekmesi
 • Halat çekme yarışında halatın çekilmesi
 • Basketbol topunun potaya atılması
Soru 18

Bir otomobile ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre otomobilin 60 s sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 600
 • 1200
 • 1800
 • 2400
Soru 19

Sürtünme kuvveti;
I. Cisimlerin temas yüzeyinin alanına bağlıdır.
II. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
III. Sürtünen yüzeye uygulanan tepki kuvveti toplam dik kuvvetle doğru orantılıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda;Buna göre;
I. Cisim durgun halde ise durmaya devam eder.
II. Hareketliyse sabit hızla hareketine devam eder.
III. Hareketliyse hızı artarak hareketine devam eder.
ifadelerinden hangileri eylemsizlik ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCDBACDBBDDACABCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?