GİRİŞ/KAYIT

Fizik 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

 • A) Sürat
 • B) Özkütle
 • C) Hız
 • D) Hacim
SORU 2

Yapılan gözlemler sonucu nitel ya danicel veriler elde edebiiriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nicel veridir?

 • A) Bir kilogram elma 1000 grama eşittir.
 • B) Fizik dersi sınavında sınıf çok sıcak oldu.
 • C) Fizik dersinin sınavına çok çalıştım.
 • D) Uçakla yapılan seyahatler kısa sürer.
SORU 3

Fizik bilimi; madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.Buna göre;
I. Isı
II. Uzay
III. Dalga
IV. Atom
konularından hangileri fizik biliminin konuları arasında yer alır?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV.
 • C) I, III ve IV.
 • D) I, II, III ve IV.
SORU 4

Aşağıdaki dereceli silindirlerden hangisi ile 125 cm3’lük suyun hacmini en az hata ile ölçebiliriz?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 5

Bir karıncanın kütlesi 4.10-6kg olduğuna göre gram cinsinden değeri kaçtır?

 • A) 4
 • B) 4. 10-1
 • C) 4.10-2
 • D) 4.10-3
SORU 6

10cm3’lük demir plakanın kütlesi 78 gram olduğuna göre demirin özkütlesi kaç cmg/3’tür?

 • A) 78
 • B) 7,8
 • C) 0,78
 • D) 0,078
SORU 7

Kenar uzunlukları 2 cm olan küpün dayanıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1/2
 • B) 1/3
 • C) 1/4
 • D) 1/6
SORU 8

Yağmur sonrası su damlalarının yapraktan düşmeden yaprak üzerinde durduğu görülür.
Buna göre yaprak ve su damlaları arasındaki etkileşim fizikteki hangi olay ile açıklanır?

 • A) Tutma (Kohezyon)
 • B) Yüzey gerilimi
 • C) Yapışma (Adezyon)
 • D) Manyetizma
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir?

 • A) Belli bir hacimleri ve şekilleri yoktur.
 • B) Kolayca sıkıştırılabilirler.
 • C) Bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • D) Gazlarda maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti katı vesıvılara oranla daha fazladır.
SORU 10

Saf suyun yüzey gerilimi ile ilgili;
I. Sıcaklık arttırılırsa artar.
II. Suya tuz ilave edilirse artar.
III. Suya deterjan ilave edilirse azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Gazın iyonlaşmış haline plazma denir.
Buna göre;
I. Bulutlu havalarda oluşan şimşek
II. Kuzey kutup ışıkları
III. Azot gazı
örneklerinden hangileri plazmaya örnek verilebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Hacmi 100 cm3olan suyun kütlesi kaç gramdır? (dsu = 1g/m3)

 • A) 0, 1
 • B) 1
 • C) 10
 • D) 100
SORU 13

Ahmet çevremizdeki hareketleri;
I. Dönme
II. Öteleme
III. Titreşim hareketi olarak
sınıflandırıyor.
Fizik bilimine göre sınıflandırmalardan hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Bir öğrencinin evi ile okulu arası şekildeki gibi 600 m’dir.
Buna göre evden çıkıp okula giden öğrenci tekrar eve dönerse yer değiştirmesi kaç m olur?

 • A) Sıfır
 • B) 600
 • C) 1200
 • D) 1800
SORU 15

Çembersel bir yarış pistinde deneme sürüşü yapan sürücü çapı 300 m olan yarış pistinde şekildeki K noktasından harekete başlayıp tekrar K noktasına gelerek hareketini tamamlıyor.
Sürücünün aldığı yol kaç metredir? (π = 3 alınacak)

 • A) 300
 • B) 600
 • C) 900
 • D) 1200
SORU 16

Parkta bisiklet süren Oya, şekildeki K konumundan L konumuna 20 s’de varıyor.
Buna göre Oya’nın hızı kaç m/s’dir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir?

 • A) Sınıf dolabının itilmesi
 • B) Mıknatısın demir bilyeyi çekmesi
 • C) Halat çekme yarışında halatın çekilmesi
 • D) Basketbol topunun potaya atılması
SORU 18

Bir otomobile ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre otomobilin 60 s sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

 • A) 600
 • B) 1200
 • C) 1800
 • D) 2400
SORU 19

Sürtünme kuvveti;
I. Cisimlerin temas yüzeyinin alanına bağlıdır.
II. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
III. Sürtünen yüzeye uygulanan tepki kuvveti toplam dik kuvvetle doğru orantılıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda;Buna göre;
I. Cisim durgun halde ise durmaya devam eder.
II. Hareketliyse sabit hızla hareketine devam eder.
III. Hareketliyse hızı artarak hareketine devam eder.
ifadelerinden hangileri eylemsizlik ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCDBACDBBDDACABCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler