Fizik 2 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Ömer bozulan oyuncak kamyonuna30 N’luk kuvvet uygulayarak, uygulanan kuvvet yönünde 15 m hareketettiriyor.Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?

 • 450
 • 600
 • 900
 • 1200
SORU 2

Bir sporcu bisikleti ile giderken hızı12 m/s olarak ölçülüyor.Sporcunun bisiklet ile birlikte toplam kütlesi 60 kg olduğuna göre kinetik enerjisi ne kadardır?

 • 1250
 • 2460
 • 4320
 • 5780
SORU 3

Yerden 12 m yükseklikte 3 kg kütleli cismin sahip olduğu kütle çekim potansiyel enerjisi kaç joule’dür?(g10m/s2=)

 • 120
 • 360
 • 420
 • 62026
SORU 4

Bir öğrenci her birinin ağırlığı 4 Nolan 25 tane kitabı yerden kaldırıpdolaba koymaktadır.Yapılan işi hesaplamak için başka hangi bilgi gereklidir?

 • Kitapların kütlesi
 • Kitapların kaldırıldığı yükseklik
 • Kitapların taşınma süresi
 • Kitapların hacmi
SORU 5

Ağırlığı 20 N olan bir taş0,4myüksekliğe 20 s’de çıkarılıyor.Buna göre yapılan güç kaç watt’tır?

 • İbadet özgürlüğü yaygın olan inancın ibadetleriyle sınırlandırılır.
 • Evlilik kararlarında kızların görüşü alınmıştır.
 • Kadınlar sosyal hayatta yer almışlardır.
 • Kadınlar da mirastan pay almışlardır.
SORU R
SORU 6

İnsanlar ihtiyaçları olan enerjiyiyedikleri yiyeceklerden sağlarlar.Buna göre meyve yiyen bir öğrenci hangi tür enerjiyi almıştır?

 • Elektriksel enerji
 • Kinetik enerji
 • Nükleer enerji
 • Kimyasal enerji
SORU 7

Tabloda K, L ve M arabalarının 0’dan100 km/h sürate ulaşma süresi vemotorun arabaya aktardığı enerjiverilmiştir.
Buna göre K, L ve M arabalarının güçlerinin büyüklük sıralaması nasıldır?

 • PK > PL > PM
 • PL > PK > PM
 • PM > PL > PK
 • PK = PL = PM
SORU 8

Bazı enerji kaynakları aşağıda verilmiştir.I. Güneş enerjisiII. Rüzgar enerjisiIII. Dalga enerjisiBuna göre hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının çekirdeklerinin bozunma tepkimesi sonucunda ortama saldığı yenilenemez enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fosil yakıtlar
 • Nükleer enerji
 • Kinetik enerji
 • BiyoKütle enerjisi
SORU 10

Bir cismin kinetik enerjisi;I. KütlesineII. RengineIII. Geometrik şeklinebağlıdır.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 11

I. Duvarda asılı duran saatII. Yerde yatan kediIII. Rafta duran kitapYukarıdakilerin hangilerinde yere göre potansiyel enerji vardır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Maddelerin sıcaklığını ölçmede kullanılan termometrelere;I. Sıvılı termometrelerII. Gazlı termometrelerIII. Metal termometrelerörnekleri verilir.Buna göre hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 13

Bir miktar kaşar peyniri 2 cal enerjiiçermektedir.
Bu enerji kaç joule ısıya karşılık gelir?
(1cal = 4,18J)

 • 4,18
 • 5,72
 • 5,24
 • 8,36
SORU 14

Celsius termometresi ile sıcaklığı 0˚C ölçülen buzun Fahrenheit termometresindeki karşılığı nedir?

 • 0
 • 32
 • 100
 • 212
SORU 15

Isı ile ilgili olarak;I. Sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye doğru aktarılan enerjidir.II. Isının birimi derece celsius’tur.III. Isı miktarı manometre ile ölçülür.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 16

Sıvı haldeki bir maddenin enerji vermesi sonucu katı hale geçmesi olayına ne denir?

 • Erime
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Kaynama
SORU 17

Isıca yalıtılmış bir ortamda 0˚C’deki 20 g buzu 0˚C’de 20 g su haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir?
(L0 = 80cal/g)

 • 400
 • 800
 • 1600
 • 3200
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

 • Hacim
 • Öz ısı
 • Kütle
 • Enerji
SORU 19

Enerji;I. İletimII. IşımaIII. KonveksiyonYollarından hangileri ile yayılır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Ambalajları fazla olan ürünleri kullanmak
 • Aydınlatmada verimli tasarruf ampulü kullanmak
 • Evlerde enerji yalıtımı sağlamak
 • Ulaşım için otomobil yerine bisiklete binmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBBCDADBACDDBACCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Fizik 2 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fizik 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 2 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 2 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 2 testinin başarı yüzdesi %74. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler