Fizik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ömer bozulan oyuncak kamyonuna30 N’luk kuvvet uygulayarak, uygulanan kuvvet yönünde 15 m hareketettiriyor.Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?

 • 450
 • 600
 • 900
 • 1200
Soru 2

Bir sporcu bisikleti ile giderken hızı12 m/s olarak ölçülüyor.Sporcunun bisiklet ile birlikte toplam kütlesi 60 kg olduğuna göre kinetik enerjisi ne kadardır?

 • 1250
 • 2460
 • 4320
 • 5780
Soru 3

Yerden 12 m yükseklikte 3 kg kütleli cismin sahip olduğu kütle çekim potansiyel enerjisi kaç joule’dür?(g10m/s2=)

 • 120
 • 360
 • 420
 • 62026
Soru 4

Bir öğrenci her birinin ağırlığı 4 Nolan 25 tane kitabı yerden kaldırıpdolaba koymaktadır.Yapılan işi hesaplamak için başka hangi bilgi gereklidir?

 • Kitapların kütlesi
 • Kitapların kaldırıldığı yükseklik
 • Kitapların taşınma süresi
 • Kitapların hacmi
Soru 5

Ağırlığı 20 N olan bir taş0,4myüksekliğe 20 s’de çıkarılıyor.Buna göre yapılan güç kaç watt’tır?

 • İbadet özgürlüğü yaygın olan inancın ibadetleriyle sınırlandırılır.
 • Evlilik kararlarında kızların görüşü alınmıştır.
 • Kadınlar sosyal hayatta yer almışlardır.
 • Kadınlar da mirastan pay almışlardır.
REKLAM
Soru 6

İnsanlar ihtiyaçları olan enerjiyiyedikleri yiyeceklerden sağlarlar.Buna göre meyve yiyen bir öğrenci hangi tür enerjiyi almıştır?

 • Elektriksel enerji
 • Kinetik enerji
 • Nükleer enerji
 • Kimyasal enerji
Soru 7

Tabloda K, L ve M arabalarının 0’dan100 km/h sürate ulaşma süresi vemotorun arabaya aktardığı enerjiverilmiştir.
Buna göre K, L ve M arabalarının güçlerinin büyüklük sıralaması nasıldır?

 • PK > PL > PM
 • PL > PK > PM
 • PM > PL > PK
 • PK = PL = PM
Soru 8

Bazı enerji kaynakları aşağıda verilmiştir.I. Güneş enerjisiII. Rüzgar enerjisiIII. Dalga enerjisiBuna göre hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının çekirdeklerinin bozunma tepkimesi sonucunda ortama saldığı yenilenemez enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fosil yakıtlar
 • Nükleer enerji
 • Kinetik enerji
 • BiyoKütle enerjisi
Soru 10

Bir cismin kinetik enerjisi;I. KütlesineII. RengineIII. Geometrik şeklinebağlıdır.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

I. Duvarda asılı duran saatII. Yerde yatan kediIII. Rafta duran kitapYukarıdakilerin hangilerinde yere göre potansiyel enerji vardır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Maddelerin sıcaklığını ölçmede kullanılan termometrelere;I. Sıvılı termometrelerII. Gazlı termometrelerIII. Metal termometrelerörnekleri verilir.Buna göre hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Bir miktar kaşar peyniri 2 cal enerjiiçermektedir.
Bu enerji kaç joule ısıya karşılık gelir?
(1cal = 4,18J)

 • 4,18
 • 5,72
 • 5,24
 • 8,36
REKLAM
Soru 14

Celsius termometresi ile sıcaklığı 0˚C ölçülen buzun Fahrenheit termometresindeki karşılığı nedir?

 • 0
 • 32
 • 100
 • 212
Soru 15

Isı ile ilgili olarak;I. Sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye doğru aktarılan enerjidir.II. Isının birimi derece celsius’tur.III. Isı miktarı manometre ile ölçülür.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Sıvı haldeki bir maddenin enerji vermesi sonucu katı hale geçmesi olayına ne denir?

 • Erime
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Kaynama
Soru 17

Isıca yalıtılmış bir ortamda 0˚C’deki 20 g buzu 0˚C’de 20 g su haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir?
(L0 = 80cal/g)

 • 400
 • 800
 • 1600
 • 3200
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

 • Hacim
 • Öz ısı
 • Kütle
 • Enerji
Soru 19

Enerji;I. İletimII. IşımaIII. KonveksiyonYollarından hangileri ile yayılır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Ambalajları fazla olan ürünleri kullanmak
 • Aydınlatmada verimli tasarruf ampulü kullanmak
 • Evlerde enerji yalıtımı sağlamak
 • Ulaşım için otomobil yerine bisiklete binmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBCDADBACDDBACCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?