GİRİŞ/KAYIT

Fizik 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Ömer bozulan oyuncak kamyonuna30 N’luk kuvvet uygulayarak, uygulanan kuvvet yönünde 15 m hareketettiriyor.Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?

 • A) 450
 • B) 600
 • C) 900
 • D) 1200
SORU 2

Bir sporcu bisikleti ile giderken hızı12 m/s olarak ölçülüyor.Sporcunun bisiklet ile birlikte toplam kütlesi 60 kg olduğuna göre kinetik enerjisi ne kadardır?

 • A) 1250
 • B) 2460
 • C) 4320
 • D) 5780
SORU 3

Yerden 12 m yükseklikte 3 kg kütleli cismin sahip olduğu kütle çekim potansiyel enerjisi kaç joule’dür?(g10m/s2=)

 • A) 120
 • B) 360
 • C) 420
 • D) 62026
SORU 4

Bir öğrenci her birinin ağırlığı 4 Nolan 25 tane kitabı yerden kaldırıpdolaba koymaktadır.Yapılan işi hesaplamak için başka hangi bilgi gereklidir?

 • A) Kitapların kütlesi
 • B) Kitapların kaldırıldığı yükseklik
 • C) Kitapların taşınma süresi
 • D) Kitapların hacmi
SORU 5

Ağırlığı 20 N olan bir taş0,4myüksekliğe 20 s’de çıkarılıyor.Buna göre yapılan güç kaç watt’tır?

 • A) İbadet özgürlüğü yaygın olan inancın ibadetleriyle sınırlandırılır.
 • B) Evlilik kararlarında kızların görüşü alınmıştır.
 • C) Kadınlar sosyal hayatta yer almışlardır.
 • D) Kadınlar da mirastan pay almışlardır.
SORU 6

İnsanlar ihtiyaçları olan enerjiyiyedikleri yiyeceklerden sağlarlar.Buna göre meyve yiyen bir öğrenci hangi tür enerjiyi almıştır?

 • A) Elektriksel enerji
 • B) Kinetik enerji
 • C) Nükleer enerji
 • D) Kimyasal enerji
SORU 7

Tabloda K, L ve M arabalarının 0’dan100 km/h sürate ulaşma süresi vemotorun arabaya aktardığı enerjiverilmiştir.
Buna göre K, L ve M arabalarının güçlerinin büyüklük sıralaması nasıldır?

 • A) PK > PL > PM
 • B) PL > PK > PM
 • C) PM > PL > PK
 • D) PK = PL = PM
SORU 8

Bazı enerji kaynakları aşağıda verilmiştir.I. Güneş enerjisiII. Rüzgar enerjisiIII. Dalga enerjisiBuna göre hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının çekirdeklerinin bozunma tepkimesi sonucunda ortama saldığı yenilenemez enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fosil yakıtlar
 • B) Nükleer enerji
 • C) Kinetik enerji
 • D) BiyoKütle enerjisi
SORU 10

Bir cismin kinetik enerjisi;I. KütlesineII. RengineIII. Geometrik şeklinebağlıdır.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

I. Duvarda asılı duran saatII. Yerde yatan kediIII. Rafta duran kitapYukarıdakilerin hangilerinde yere göre potansiyel enerji vardır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Maddelerin sıcaklığını ölçmede kullanılan termometrelere;I. Sıvılı termometrelerII. Gazlı termometrelerIII. Metal termometrelerörnekleri verilir.Buna göre hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Bir miktar kaşar peyniri 2 cal enerjiiçermektedir.
Bu enerji kaç joule ısıya karşılık gelir?
(1cal = 4,18J)

 • A) 4,18
 • B) 5,72
 • C) 5,24
 • D) 8,36
SORU 14

Celsius termometresi ile sıcaklığı 0˚C ölçülen buzun Fahrenheit termometresindeki karşılığı nedir?

 • A) 0
 • B) 32
 • C) 100
 • D) 212
SORU 15

Isı ile ilgili olarak;I. Sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye doğru aktarılan enerjidir.II. Isının birimi derece celsius’tur.III. Isı miktarı manometre ile ölçülür.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Sıvı haldeki bir maddenin enerji vermesi sonucu katı hale geçmesi olayına ne denir?

 • A) Erime
 • B) Buharlaşma
 • C) Donma
 • D) Kaynama
SORU 17

Isıca yalıtılmış bir ortamda 0˚C’deki 20 g buzu 0˚C’de 20 g su haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir?
(L0 = 80cal/g)

 • A) 400
 • B) 800
 • C) 1600
 • D) 3200
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

 • A) Hacim
 • B) Öz ısı
 • C) Kütle
 • D) Enerji
SORU 19

Enerji;I. İletimII. IşımaIII. KonveksiyonYollarından hangileri ile yayılır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 • A) Ambalajları fazla olan ürünleri kullanmak
 • B) Aydınlatmada verimli tasarruf ampulü kullanmak
 • C) Evlerde enerji yalıtımı sağlamak
 • D) Ulaşım için otomobil yerine bisiklete binmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBBCDADBACDDBACCBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler