GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Fizik 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Sürtünmesiz yatay düzlemde (+) yüklüiletken X, Y, Z küreleri şekildeki konumda bulunmaktadır.X4d2dY küresi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre;I. X’in elektrik yükü Z’den büyüktür.II. X’in elektrik yükü Y’den büyüktür.III. Y’nin elektrik yükü Z’denbüyüktür.yargılarından hangileri kesinlikledoğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Elektrik alan; pozitif birim yüke etkieden elektriksel kuvvettir.Buna göre pozitif ve negatif yükün elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) +
 • B) +
 • C) +
 • D) +
SORU 3

Şekildeki gibi sabit tutulan X ve Ynoktasal yükleri sırasıyla 5q ve 3qolup aralarındaki uzaklık 3d’dir.3dX5q3qBuna göre yükler arasındaki elektriksel kuvvet kaç kqd/22$’dir?

 • A) 31
 • B) 571, Abdullah, Aişe, Hamza
 • C) Start-Stop
 • D) Sola dönmeli
SORU 4

Yarıçapı 50 cm olan iletken bir küreq810C6=:’luk yük ile yükleniyor.Kürenin merkezinden 30 cm uzaklıktaki bir noktada elektrik alanın büyüklüğü kaç N / C’dur?(k910 Nm / C922=$)

 • A) Sıfır
 • B) 12104$
 • C) 5108$
 • D) 7103$
SORU 5

Aralarında 100 cm uzaklık olan veq1, q2yüklerinden oluşan sistemşekildeki gibidir.100 cmq1= 210-6C.q2= 110-6C.Buna göre elektrik potansiyel enerjisi kaç joule’dur?(k910 Nm /c922=$$)

 • A) 9103$
 • B) 18103$
 • C) 24103$
 • D) 27103$
SORU 6

Şekildeki 2r yarıçaplı içi boş iletkenküre (–) negatif elektrikle yüklüdür.OBuna göre;I. M noktasının potansiyeli, K noktasının potansiyelinden büyüktür.II. K noktasındaki elektrik alan Mnoktasındaki elektrik alandanbüyüktür.III. L noktasındaki potansiyel K noktasındaki potansiyele eşittir.Yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Şekildeki paralel levhalar arasındakiuzaklık 3 cm olup levhalara V=9 Voltpotansiyel fark uygulanmaktadır.3 cmq+++++9 V+Buna göre levhalar arasına bırakılan ağırlığı ihmal edilmiş q1,610C19=$’luk yüke etki eden kuvvet kaç newton’dur? (Sürtünme önemsenmeyecektir.)

 • A) 4,81017$
 • B) 4,81021$
 • C) 4,81021$
 • D) 4,81017$
SORU 8

Aralarındaki uzaklık 6 cm olan şekildeki iletken özdeş paralel levhalara120 V potansiyel fark uygulanıyor.m= 1 g120 V6 cm4q = 3 10Kütlesi 1 g yükü 310C4$olan parçacık ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz ortama serbest bırakıldığında karşı levhaya kaç m/s hızla çarpar?

 • A) 571, Abdullah, Aişe, Hamza
 • B) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
 • C) İnen ayetlerin yazıya geçirilmesi
 • D) 62
SORU 9

Elektrik potansiyel enerjiyi ve elektrik yükünü depolayan araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Termometre
 • B) Sığaç
 • C) Barometre
 • D) Termos
SORU 10

Alanı m301022$aralarındaki uzaklık 1m102$olan armatürden oluşan kondansatörün sığası kaç Farad’tır?(910F/m12$f=)

 • A) 1401012$
 • B) 1751012$
 • C) 2701012$
 • D) 3451012$
SORU 11

Her bir armatürde 910C5$’luk yük bulunan 3F106$sığalı bir kondansatörün armatürleri arasındaki potansiyel farkı kaç volt’tur?

 • A) Evlilik kararlarında kızların görüşü alınmıştır.
 • B) 3
 • C) 30
 • D) 300
SORU 12

Sığaçlar kullanıldıkları yere ve ihtiyaca göre;I. Paralel plakalıII. SilindirikIII. Küreselşeklinde üretilmektedir.Buna göre hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 13

V4 µF4 µF4 µF4 µFHer birinin sığası 4 µF olan şekildeki paralel bağlı sığaçların eş değer sığası kaç µF olur?

 • A) 1
 • B) 4
 • C) 10
 • D) 16
SORU 14

Üzerinden 3A’lık akım geçen0,2m uzunluğundaki tel parçası 6 tesla şiddetindeki manyetik alan içine konuluyor.Buna göre tele etkiyen manyetik kuvvet kaç newton’dur?

 • A) 3,6
 • B) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
 • C) 12,4
 • D) 18,5
SORU 15

Şekildeki tel parçasının üzerindengösterilen yönde 4A’lık akım geçmektedir.4A2 mTelden 2 m uzaklıktaki noktada oluşan manyetik alan kaç wb/m2’dir? (K10N/A72=)

 • A) 2107$
 • B) 4107$
 • C) 8107$
 • D) 12107$
SORU 16

Düzgün bir manyetik alanda manyetik alan kaynağına yakın ve manyetikalana dik olarak konulan levha yüzeyinden geçen alan çizgileri şekildekigibidir.BBuna göre;I. Yüzeyin içerisinden belirli sayıdamanyetik alan çizgisi geçer.II. Manyetik alan çizgileri N kutbundan çıkıp S kutbuna girer.III. Manyetik alan çizgileri N ve Skutuplarından uzaklaştıkça artar.İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Doğru akım kaynakları kimyasalenerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi ile elde edilir.Buna göre;I. Şarjlı elektrik süpürgeleriII. Cep telefonlarıIII. Pille çalışan oyuncak arabalarıeşyalarından hangilerinde doğru akım kaynağı kullanılmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik motoru kullanılmamıştır?

 • A) Çamaşır makinesi
 • B) Buzdolabı
 • C) Eşit kollu terazi
 • D) Saç kurutma makinesi
SORU 19

I. Cep telefonlarının şarj aletleriII. TelevizyonlarIII. Şarjlı elektrik süpürgesiYukarıdakilerden hangilerinde transformatör kullanılmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Verimi % 100 olan bir transformatörde primer devreye 200 V gerilimuygulandığında akım şiddeti 1 A’dir.Sekonder devredeki akım şiddeti 20 A olduğuna göre sekonder devredeki gerilim kaç volttur?

 • A) 2
 • B) 10
 • C) 20
 • D) 100
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AACABBADBCCDCABBDCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?