Kimya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bütün maddelerin yapısını, maddelerin özelliklerini, maddeler arasındaki etkileşimleri ve dönüşümleri inceleyen bilim dalına - - - - denir”Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Simya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir?

 • Cam
 • Kurşun
 • Bakır
 • Plastik
Soru 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Organik kimya
 • Analitik kimya
 • Fizikokimya
 • Biyokimya
Soru 4

Aşağıda bazı elementlere ait isim vesemboller verilmiştir.Buna göre hangi elementin sembolü doğru gösterilmiştir?
Element <-----> Sembol

 • Bor <-----> B
 • Sodyum <-----> S
 • Kalsiyum <-----> K
 • Helyum <-----> H
Soru 5

Yukarıda bazı kökler adları ile verilmiştir.
Buna göre köklerden kaç tanesinin adı doğru yazılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

I. PII. NaCIIII. FeYukarıda verilen maddelerden hangileri formül ile gösterilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 7

Yukarıda verilen bileşik formülü / adı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 8

2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 5
 • 7
 • 9
Soru 9

NH3bileşiğinin geleneksel adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Nişadır
 • Amonyak
 • Kireç taşı
 • Tuz ruhu
Soru 10

Kimyasal bir maddenin ambalajındaradyoaktif kimyasal madde olduğunubildiren etiket yer almaktadır.Bu madde aşağıdaki kapların hangisinde bulunmaktadır?

Soru 11

Azot(N) ve Oksijen(O) elemetlerinden oluşan Bileşik-1 ve Bileşik-2 içinelement analizi sonuçları yukarıdaki gibidir.
Buna göre eşit kütlede azot içeren bu iki bileşikteki oksijen kütleleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 2/3
 • 4/5
 • 5/2
Soru 12

Atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Proton ve nötron çekirdekte bulunur.
 • Proton negatif yüklüdür.
 • Nötron pozitif yüklüdür.
 • Elektron yüksüzdür.
Soru 13

atomu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Atom numarası 17’dir.
 • Kütle numarası 35’tir.
 • Proton sayısı 17’dir.
 • Nötron sayısı 35’tir.
REKLAM
Soru 14

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 15

Aşağıda bazı elementler ve periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre hangi elementin periyodik sistemdeki yeri yanlıştır?
Element <-----> Periyodik sistemdeki yeri

 • 8O <----> 2. periyot 6A grubu
 • 11 <-----> 2. periyot 1A grubu
 • 15P <-----> 3. periyot 5A grubu
 • 19K <-----> 4. periyot 1A grubu
Soru 16

Yukarıda bazı elementlerin periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Elektron ilgisi en fazla olan F elementidir.
 • Atom yarıçapı en küçük olan Pelementidir.
 • P ve S elementleri aynı gruptabulunur.
 • Elektronegatifliği en yüksek olan S elementidir.
Soru 17

atomunun toplam atom altı tanecik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 11
 • 12
 • 23
 • 34
Soru 18

18 gram karbon (C) ile 48 gram oksijen (O) uygun koşullarda birleşerek 66 gram karbon dioksit (CO2) bileşiğini oluşturuyor.
Buna göre CO2 bileşiğindeki kütlece C/O oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 2/5
 • 3/8
 • 8/3
Soru 19

I. Periyodik tabloda toplam 18 grupbulunur.
II. Asal gazlar periyodik tablonun ensağındaki sütunu oluşturur.
III. Periyodik tabloda bulunan elementlerin çoğu ( yaklaşık dörtteüçü) metaldir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 20

X: 2 - 8 - 6
Y: 2 - 8 - 2
Yukarıda katman - elektron dizilimi verilen X ve Y elementleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • X ve Y aynı grupta bulunur.
 • X ametal, Y metaldir.
 • X ve Y aynı periyotta bulunur.
 • Atom yarıçapları X˂ Y şeklindedir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCAABCDBDCADBBADCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?