GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

“Bütün maddelerin yapısını, maddelerin özelliklerini, maddeler arasındaki etkileşimleri ve dönüşümleri inceleyen bilim dalına - - - - denir”Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • A) Fizik
 • B) Kimya
 • C) Biyoloji
 • D) Simya
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir?

 • A) Cam
 • B) Kurşun
 • C) Bakır
 • D) Plastik
SORU 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Organik kimya
 • B) Analitik kimya
 • C) Fizikokimya
 • D) Biyokimya
SORU 4

Aşağıda bazı elementlere ait isim vesemboller verilmiştir.Buna göre hangi elementin sembolü doğru gösterilmiştir?
Element <-----> Sembol

 • A) Bor <-----> B
 • B) Sodyum <-----> S
 • C) Kalsiyum <-----> K
 • D) Helyum <-----> H
SORU 5

Yukarıda bazı kökler adları ile verilmiştir.
Buna göre köklerden kaç tanesinin adı doğru yazılmıştır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 6

I. PII. NaCIIII. FeYukarıda verilen maddelerden hangileri formül ile gösterilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 7

Yukarıda verilen bileşik formülü / adı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
SORU 9

NH3bileşiğinin geleneksel adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Nişadır
 • B) Amonyak
 • C) Kireç taşı
 • D) Tuz ruhu
SORU 10

Kimyasal bir maddenin ambalajındaradyoaktif kimyasal madde olduğunubildiren etiket yer almaktadır.Bu madde aşağıdaki kapların hangisinde bulunmaktadır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

Azot(N) ve Oksijen(O) elemetlerinden oluşan Bileşik-1 ve Bileşik-2 içinelement analizi sonuçları yukarıdaki gibidir.
Buna göre eşit kütlede azot içeren bu iki bileşikteki oksijen kütleleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1/2
 • B) 2/3
 • C) 4/5
 • D) 5/2
SORU 12

Atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Proton ve nötron çekirdekte bulunur.
 • B) Proton negatif yüklüdür.
 • C) Nötron pozitif yüklüdür.
 • D) Elektron yüksüzdür.
SORU 13

atomu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Atom numarası 17’dir.
 • B) Kütle numarası 35’tir.
 • C) Proton sayısı 17’dir.
 • D) Nötron sayısı 35’tir.
SORU 14

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 15

Aşağıda bazı elementler ve periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre hangi elementin periyodik sistemdeki yeri yanlıştır?
Element <-----> Periyodik sistemdeki yeri

 • A) 8O <----> 2. periyot 6A grubu
 • B) 11 <-----> 2. periyot 1A grubu
 • C) 15P <-----> 3. periyot 5A grubu
 • D) 19K <-----> 4. periyot 1A grubu
SORU 16

Yukarıda bazı elementlerin periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Elektron ilgisi en fazla olan F elementidir.
 • B) Atom yarıçapı en küçük olan Pelementidir.
 • C) P ve S elementleri aynı gruptabulunur.
 • D) Elektronegatifliği en yüksek olan S elementidir.
SORU 17

atomunun toplam atom altı tanecik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) 11
 • B) 12
 • C) 23
 • D) 34
SORU 18

18 gram karbon (C) ile 48 gram oksijen (O) uygun koşullarda birleşerek 66 gram karbon dioksit (CO2) bileşiğini oluşturuyor.
Buna göre CO2 bileşiğindeki kütlece C/O oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1/2
 • B) 2/5
 • C) 3/8
 • D) 8/3
SORU 19

I. Periyodik tabloda toplam 18 grupbulunur.
II. Asal gazlar periyodik tablonun ensağındaki sütunu oluşturur.
III. Periyodik tabloda bulunan elementlerin çoğu ( yaklaşık dörtteüçü) metaldir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 20

X: 2 - 8 - 6
Y: 2 - 8 - 2
Yukarıda katman - elektron dizilimi verilen X ve Y elementleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) X ve Y aynı grupta bulunur.
 • B) X ametal, Y metaldir.
 • C) X ve Y aynı periyotta bulunur.
 • D) Atom yarıçapları X˂ Y şeklindedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCAABCDBDCADBBADCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
3 kişi oy kullandı
Online Testler