Kimya 1 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

“Bütün maddelerin yapısını, maddelerin özelliklerini, maddeler arasındaki etkileşimleri ve dönüşümleri inceleyen bilim dalına - - - - denir”Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Simya
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir?

 • Cam
 • Kurşun
 • Bakır
 • Plastik
SORU 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Organik kimya
 • Analitik kimya
 • Fizikokimya
 • Biyokimya
SORU 4

Aşağıda bazı elementlere ait isim vesemboller verilmiştir.Buna göre hangi elementin sembolü doğru gösterilmiştir?
Element <-----> Sembol

 • Bor <-----> B
 • Sodyum <-----> S
 • Kalsiyum <-----> K
 • Helyum <-----> H
SORU 5

Yukarıda bazı kökler adları ile verilmiştir.
Buna göre köklerden kaç tanesinin adı doğru yazılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU R
SORU 6

I. PII. NaCIIII. FeYukarıda verilen maddelerden hangileri formül ile gösterilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
SORU 7

Yukarıda verilen bileşik formülü / adı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 8

2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 5
 • 7
 • 9
SORU 9

NH3bileşiğinin geleneksel adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Nişadır
 • Amonyak
 • Kireç taşı
 • Tuz ruhu
SORU 10

Kimyasal bir maddenin ambalajındaradyoaktif kimyasal madde olduğunubildiren etiket yer almaktadır.Bu madde aşağıdaki kapların hangisinde bulunmaktadır?

SORU 11

Azot(N) ve Oksijen(O) elemetlerinden oluşan Bileşik-1 ve Bileşik-2 içinelement analizi sonuçları yukarıdaki gibidir.
Buna göre eşit kütlede azot içeren bu iki bileşikteki oksijen kütleleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 2/3
 • 4/5
 • 5/2
SORU 12

Atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Proton ve nötron çekirdekte bulunur.
 • Proton negatif yüklüdür.
 • Nötron pozitif yüklüdür.
 • Elektron yüksüzdür.
SORU 13

atomu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Atom numarası 17’dir.
 • Kütle numarası 35’tir.
 • Proton sayısı 17’dir.
 • Nötron sayısı 35’tir.
SORU 14

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 15

Aşağıda bazı elementler ve periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre hangi elementin periyodik sistemdeki yeri yanlıştır?
Element <-----> Periyodik sistemdeki yeri

 • 8O <----> 2. periyot 6A grubu
 • 11 <-----> 2. periyot 1A grubu
 • 15P <-----> 3. periyot 5A grubu
 • 19K <-----> 4. periyot 1A grubu
SORU 16

Yukarıda bazı elementlerin periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Elektron ilgisi en fazla olan F elementidir.
 • Atom yarıçapı en küçük olan Pelementidir.
 • P ve S elementleri aynı gruptabulunur.
 • Elektronegatifliği en yüksek olan S elementidir.
SORU 17

atomunun toplam atom altı tanecik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 11
 • 12
 • 23
 • 34
SORU R
SORU 18

18 gram karbon (C) ile 48 gram oksijen (O) uygun koşullarda birleşerek 66 gram karbon dioksit (CO2) bileşiğini oluşturuyor.
Buna göre CO2 bileşiğindeki kütlece C/O oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 2/5
 • 3/8
 • 8/3
SORU 19

I. Periyodik tabloda toplam 18 grupbulunur.
II. Asal gazlar periyodik tablonun ensağındaki sütunu oluşturur.
III. Periyodik tabloda bulunan elementlerin çoğu ( yaklaşık dörtteüçü) metaldir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 20

X: 2 - 8 - 6
Y: 2 - 8 - 2
Yukarıda katman - elektron dizilimi verilen X ve Y elementleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • X ve Y aynı grupta bulunur.
 • X ametal, Y metaldir.
 • X ve Y aynı periyotta bulunur.
 • Atom yarıçapları X˂ Y şeklindedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCAABCDBDCADBBADCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Kimya 1 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Kimya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 kasım 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 1 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 1 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler