Kimya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen maddelerin hangisi ile hazırlanan sulu çözelti asidik özellik gösterir?

 • NH3
 • KOH
 • NaOH
 • HNO3
Soru 2

Oda koşullarında hazırlanan bazı sulu çözeltilere ait pH değerleri aşağıdaki gibidir.
I. pH = 3
II. pH = 10
III. pH = 14
Buna göre bu çözeltilerden hangileri baz çözeltisidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Nötralleşme tepkimesidir.
 • CaSO4 bazdır.
 • H2SO4 asittir.
 • Ca(OH)2 bazdır.
Soru 4

“Asitler veya bazlarla etkileşerek renk değiştiren maddelere _________ adı verilir.”
Verilen ifadede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • İndikatör
 • Stokiyometri
 • Adezyon
 • Viskozite
Soru 5

Aşağıda verilen asitlerden hangisi cam şişelerde saklanamaz?

 • HI
 • HCl
 • HF
 • HCOOH
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen metallerden hangisi sadece “kral suyu” denilen bir asit karışımında çözünür?

 • Na
 • Al
 • K
 • Au
Soru 7

Aşağıda verilen metallerden hangisi derişik H2SO4 çözeltisine atıldığında SO2 gazı açığa çıkar?

 • Cu
 • Ca
 • Mg
 • Fe
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi amfoter metal değildir?

 • Zn
 • Sn
 • Pb
 • Ag
Soru 9

Asit yağmurları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Tarihi yapılara zarar verirler.
 • pH değeri 7’nin üstünde olan yağmurlardır.
 • İnsan sağlığına olumsuz etkileri vardır.
 • SO2 ve NO2 gazları yağmur suyunun asitliğini artırır.
Soru 10

• Kışın yolların buzlanmasını önlemede
• Hastalara verilen serumun bileşiminde
• Gıda endüstrisinde
Bazı kullanım alanları verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • NaOH
 • NH3
 • KNO3
 • NaCl
Soru 11

Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi heterojen bir karışımdır?

 • Hava
 • Granit taşı
 • Tuzlu su
 • Çelik
Soru 12

Aşağıda bazı karışım çeşitlerine örnekler verilmiştir.
• Emülsiyon → Süt
• Çözelti → Şekerli su
• Sıvı aerosol → Sis
• Süspansiyon → Duman
Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

I. Kolonya (alkollü su)
II. Gazoz
III. Hava
Yukarıda verilen çözeltilerin hangilerinde çözücü ve çözünen aynı fiziksel halde bulunur?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Kütlece %20’lik sodyum klorür (NaCl) içeren 150 gram sulu çözeltide kaç gram sodyum klorür bulunur?

 • 30
 • 25
 • 20
 • 15
Soru 15

Tabloda verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

40 mL etanol ile 210 mL su karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor.
Buna göre bu çözeltideki etanolün hacimce yüzdesi kaçtır?

 • 12
 • 16
 • 19
 • 20
Soru 17

I. Donma noktası düşmesi
II. Kaynama noktası yükselmesi
III. Özkütle
Verilenlerden hangileri koligatif özelliktir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen karışımları ayırma yöntemidir?

 • Diyaliz
 • Yüzdürme
 • Aktarma
 • Ayrımsal damıtma
Soru 19

Zeytinyağı- su gibi heterojen sıvı- sıvı karışımları ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

 • Ayırma hunisi (faz oluşturma)
 • Yüzdürme (flotasyon)
 • Ayrımsal damıtma
 • Süzme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi karışımların süzme ile ayrılması yönteminin uygulamalarından değildir?

 • Havadaki polen ve tozlara karşı kullanılan maskeler
 • Pişmiş makarnanın kevgir ile suyundan ayrılması
 • Araç motorlarının havadan gelen toz ve kirden korunması için kullanılan hava filtreleri
 • Tuzlu su karışımından tuz ve suyun birbirinden ayrılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBACDADBDBCCABBCAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?