Kimya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen enerji kaynakla-rından hangisi fosil yakıt değildir?

 • Kok kömürü
 • Doğal gaz
 • Jeotermal
 • Benzin
Soru 2

I. Güvenli bir şekilde saklanabilir.
II. Küresel ısınmaya sebep olur.
III. Fosil yakıtlar içinde en ucuz olanıdır.
Verilen ifadelerden hangileri kömürün yakıt olarak üstünlüklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

I.CH4
II.C2H4
III.C3H4
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri alken sınıfı bir hidrokarbondur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak kullanılan petrol ürünü değildir?

 • Petrol eteri
 • Benzin
 • Gaz yağı
 • Mazot
Soru 5

Benzen bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Suda iyi çözünür.
 • Kanserojen maddedir.
 • Aromatik hidrokarbondur.
 • Kapalı formülüC H66şeklindedir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarındandır?

 • Güneş
 • Fuel-Oil
 • Antrasit
 • Linyit
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi bir polisakkarittir?

 • Laktoz
 • Nişasta
 • Maltoz
 • Sakkaroz
Soru 8

Besinlerde bulunan nişastanın sindirimi sonucu elde edilen glikozun fazlası, hangi maddeye dönüştürülerek depo edilir?

 • Glikojen
 • Sakkaroz
 • Galaktoz
 • Selüloz
Soru 9

İnsan vücudu aşağıdakilerden hangisini öncelikli enerji kaynağı olarak kullanır?

 • Su
 • Yağ
 • Karbonhidrat
 • Protein
Soru 10

I. Proteinler vücudun yapı malzemesini oluşturur.
II. Proteinler 20 çeşit amino asittenoluşur.
III. Her amino asitin yapısında mutlaka amino (-NH2) grubu bulunur.
Proteinlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Suda bulunan kalsiyum (Ca2+) ve magnezyum (Mg2+iyonlarının aşırısını çöktürüp sudan ayırma işlemine ne ad verilir?

 • Dinlendirme
 • Klorlama
 • Sertlik (kireç) giderme
 • Koagülasyon (pıhtılaştırma)
Soru 12

Hazır gıdaların tadını güzelleştirmek ve lezzetini artırmak için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lesitin
 • Sorbik asit
 • Benzoik asit
 • Mono sodyum glutamat
Soru 13

Aşağıda formülü verilen maddelerden hangisi hijyen amaçlı kullanılır?

 • NaClO
 • NaHCO3
 • NaCl
 • Na2SO4
REKLAM
Soru 14

I. Kir çıkarma özellikleri vardır.
II. Yüzey aktif madde özelliği taşırlar.
III. Yapılarında polar ve apolar grupbulunur.
Sabun ve deterjanlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

• Elektrik kabloları• Kapı ve pencere profilleri
• Yer ve cephe kaplamaları
Yukarıda bazı kullanım alanları verilen polimer hangisidir?

 • Polietilen teraftalat (PET)
 • Poli vinil klorür (PVC)
 • Polistiren (PS)
 • Polietilen (PE)
Soru 16

Günlük hayatta kullandığımız kırtasiye malzemeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Silgiler çoğunlukla kauçuktanyapılır.
 • Kurşun kalemin yazı ucu, grafit ve kil karışımıdır.
 • Kurşun kalemin sertlik derecesi “K” harfi ile belirtilir.
 • Tebeşirin temel bileşeni kalsiyumkarbonat (CaCO3)’tır.
Soru 17

I. Kapsüller
II. Tabletler
III. Şuruplar
Verilen ilaç formlarından hangileri piyasada yaygın olarak bulunur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen sonuçlarından biri değildir?

 • Dünyanın ortalama sıcaklığınınartması
 • Denizlerdeki su seviyesinin düşmesi
 • İnsanlarda cilt kanserlerinin artması
 • İklim değişikliklerinin görülmesi
Soru 19

I. Plastikler
II. Asit yağmurları
III. Yoğun gübreleme
Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine sebep olur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıda verilen gazlardan hangisinin sera etkisine katkısı en fazladır?

 • N2O
 • CH4
 • CO2
 • H2O
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBAAABACDCDADBCDBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?