GİRİŞ/KAYIT

Kimya 4 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen enerji kaynakla-rından hangisi fosil yakıt değildir?

 • A) Kok kömürü
 • B) Doğal gaz
 • C) Jeotermal
 • D) Benzin
SORU 2

I. Güvenli bir şekilde saklanabilir.
II. Küresel ısınmaya sebep olur.
III. Fosil yakıtlar içinde en ucuz olanıdır.
Verilen ifadelerden hangileri kömürün yakıt olarak üstünlüklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

I.CH4
II.C2H4
III.C3H4
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri alken sınıfı bir hidrokarbondur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak kullanılan petrol ürünü değildir?

 • A) Petrol eteri
 • B) Benzin
 • C) Gaz yağı
 • D) Mazot
SORU 5

Benzen bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Suda iyi çözünür.
 • B) Kanserojen maddedir.
 • C) Aromatik hidrokarbondur.
 • D) Kapalı formülüC H66şeklindedir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarındandır?

 • A) Güneş
 • B) Fuel-Oil
 • C) Antrasit
 • D) Linyit
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi bir polisakkarittir?

 • A) Laktoz
 • B) Nişasta
 • C) Maltoz
 • D) Sakkaroz
SORU 8

Besinlerde bulunan nişastanın sindirimi sonucu elde edilen glikozun fazlası, hangi maddeye dönüştürülerek depo edilir?

 • A) Glikojen
 • B) Sakkaroz
 • C) Galaktoz
 • D) Selüloz
SORU 9

İnsan vücudu aşağıdakilerden hangisini öncelikli enerji kaynağı olarak kullanır?

 • A) Su
 • B) Yağ
 • C) Karbonhidrat
 • D) Protein
SORU 10

I. Proteinler vücudun yapı malzemesini oluşturur.
II. Proteinler 20 çeşit amino asittenoluşur.
III. Her amino asitin yapısında mutlaka amino (-NH2) grubu bulunur.
Proteinlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Suda bulunan kalsiyum (Ca2+) ve magnezyum (Mg2+iyonlarının aşırısını çöktürüp sudan ayırma işlemine ne ad verilir?

 • A) Dinlendirme
 • B) Klorlama
 • C) Sertlik (kireç) giderme
 • D) Koagülasyon (pıhtılaştırma)
SORU 12

Hazır gıdaların tadını güzelleştirmek ve lezzetini artırmak için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lesitin
 • B) Sorbik asit
 • C) Benzoik asit
 • D) Mono sodyum glutamat
SORU 13

Aşağıda formülü verilen maddelerden hangisi hijyen amaçlı kullanılır?

 • A) NaClO
 • B) NaHCO3
 • C) NaCl
 • D) Na2SO4
SORU 14

I. Kir çıkarma özellikleri vardır.
II. Yüzey aktif madde özelliği taşırlar.
III. Yapılarında polar ve apolar grupbulunur.
Sabun ve deterjanlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

• Elektrik kabloları• Kapı ve pencere profilleri
• Yer ve cephe kaplamaları
Yukarıda bazı kullanım alanları verilen polimer hangisidir?

 • A) Polietilen teraftalat (PET)
 • B) Poli vinil klorür (PVC)
 • C) Polistiren (PS)
 • D) Polietilen (PE)
SORU 16

Günlük hayatta kullandığımız kırtasiye malzemeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Silgiler çoğunlukla kauçuktanyapılır.
 • B) Kurşun kalemin yazı ucu, grafit ve kil karışımıdır.
 • C) Kurşun kalemin sertlik derecesi “K” harfi ile belirtilir.
 • D) Tebeşirin temel bileşeni kalsiyumkarbonat (CaCO3)’tır.
SORU 17

I. Kapsüller
II. Tabletler
III. Şuruplar
Verilen ilaç formlarından hangileri piyasada yaygın olarak bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen sonuçlarından biri değildir?

 • A) Dünyanın ortalama sıcaklığınınartması
 • B) Denizlerdeki su seviyesinin düşmesi
 • C) İnsanlarda cilt kanserlerinin artması
 • D) İklim değişikliklerinin görülmesi
SORU 19

I. Plastikler
II. Asit yağmurları
III. Yoğun gübreleme
Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine sebep olur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıda verilen gazlardan hangisinin sera etkisine katkısı en fazladır?

 • A) N2O
 • B) CH4
 • C) CO2
 • D) H2O
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBAAABACDCDADBCDBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler