GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “doğru düşünmenin bilimi”olarak tanımlanır?

 • A) Fizik
 • B) Mantık
 • C) Matematik
 • D) Dedüksiyon
SORU 2

Her çiçek güzeldir.
Karanfil de çiçektir.
O halde, karanfil de güzeldir.
Yukarıda akıl yürütme biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Anoloji
 • B) Benzeşim
 • C) p^q⇒r
 • D) p⇒q⇒r
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerinden üçüncü durumun olanaksızlığına örnektir?

 • A) İnsan insandır.
 • B) Bütün insanlar ölümlüdür.
 • C) Kapı ya açıktır, ya da kapalıdır.
 • D) Ali hem çalışkan, hem de tembel olamaz.
SORU 4

Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmaz.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bir terim değildir?

 • A) Ve
 • B) Zorunlu aerobik
 • C) İnsan
 • D) Çiçek
SORU 5

I. Ordu
II. Memur
III. Sendika
Yukarıdakilerden hangileri bireyler grubunu ifade edip, grupta gerçekleşen kolektif kavramlara örnektir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 6

Bir kavramın içine aldığı birey sayısı ne kadar çoksa, kaplamı da o kadar fazladır.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 • A) Gül
 • B) Bitki
 • C) Çiçek
 • D) Beyaz gül
SORU 7

Tüm insanlar ölümlüdür.
Bazı kediler mavi gözlüdür.
Dünya bir gezegendir.
Yukarıdaki altı çizili kavram çeşitleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A) Tümel - Tikel -Tekil
 • B) Tekil –Tikel – Tümel
 • C) Tikel- Tümel- Tekil
 • D) Tümel - Tekil -Tikel
SORU 8

Bazı doktorlar kadındır.
Bazı kadınlar doktordur.
Bu önermelerdeki “doktor”ile “kadın” kavramları arasındaki ilişkiyi gösteren şema aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

“Özgülük; yalnız bir türe ait olan ve zorunlu olarak ayrıma bağlı olan özelliktir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan türünün özgülüğüdür?

 • A) Uyumak
 • B) Beslenmek
 • C) Sosyalleşmek
 • D) Hareket etmek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi beş tümelden biri değildir?

 • A) Cins
 • B) İlinti
 • C) Karşıtlık
 • D) Özgülük
SORU 11

I. Aşk
II. Koku
III. Nefret
Yukarıdakilerden hangilerinin tanımı yapılamaz?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir önermede bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Bir dileği ifade etmesi
 • B) Doğruluk değeri taşıması
 • C) En az bir yargı bildirmesi
 • D) Anlamlı cümlelerden oluşması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla yargıyı dile getiren bileşik önermelere örnektir?

 • A) Ali çalışkandır.
 • B) Kadınlar çiçektir.
 • C) Bilim mantıksaldır.
 • D) İstanbul güzel ve büyük bir şehirdir.
SORU 14

Çıkarmalı önermeler, konunun bir kısmını ya da konuya giren bireylerin bir kısmını dışarda tutarak kurulan önermelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarmalı önermedir?

 • A) Benim dışımda herkes gitti.
 • B) İnsan çok yemek yerse kilo alır.
 • C) Öğrenmenin en iyi yolu okumaktır.
 • D) Bir ay öncesine kadar derslerim iyiydi.
SORU 15

Önermeler arasındaki karşı olma ilişkisi yukarıdaki kareye uygun olarak kurulduğuna göre, “Bazı insanlar güzeldir.”önermesinin alt karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün insanlar güzeldir.
 • B) Hiçbir insan güzel değildir.
 • C) Bazı güzeller insan değildir.
 • D) Bazı insanlar güzel değildir.
SORU 16

“Düz döndürme; bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem,yüklemini özne yaparak, anlamca eşdeğer yeni bir önerme oluşturmaktır.”
Buna göre “Bazı çocuklar melektir.”önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı melekler çocuktur.
 • B) Bütün melekler çocuktur.
 • C) Hiçbir melek çocuk değildir.
 • D) Bazı melekler çocuk değildir.
SORU 17

Verilen önermelerden zorunlu olarak yeni bir önerme çıkarma işlemini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tanım
 • B) Kavram
 • C) Çıkarım
 • D) Döndürme
SORU 18

Bütün öğrenciler çalışkandır.
Ayşe öğrencidir.
O halde, Ayşe çalışkan değildir.
Bu örnekte kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

 • A) İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • B) İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • C) Orta terim sonuç önermesinde yer almaz.
 • D) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumludur.
SORU 19

Öğrenci kitap okur ise üniversiteyi kazanır.
Öğrenci kitap okumuştur.
O halde______
Yukarıdaki kıyasta öncüllerden zorunlu olarak çıkacak sonuç hangisidir?

 • A) Öğrenci üniversiteyi kazanır.
 • B) Tüm kitap okuyanlar öğrencidir.
 • C) Bazı öğrenciler kitap okumamıştır.
 • D) Üniversiteyi kazananlar öğrenci değildir.
SORU 20

Zihinde tam tasarlandığı halde, dilde ifadesi eksik olan kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sorit
 • B) Entimem
 • C) Delilli kıyas
 • D) Karma kıyas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACBABCCDADADACDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?