GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

I. pII. qIII. ~pIV.qr&Yukarıdakilerden hangileri basit önermedir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.2. Tümel evetleme önerme ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
SORU 2

D) III ve IV.2. Tümel evetleme önerme ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ~
 • B) Alışveriş
 • C) /
 • D) &
SORU 3

Herhangi bir önermede yüklem sadece bir ada yüklenirse “birli yüklem”adını alır.Aşağıdakilerden hangisi birli yüklemli bir önermedir?

 • A) 342
 • B) Psikoloji bilimdir.
 • C) Ali, Ayşe ve Ahmet kardeştir.
 • D) Zinanın haram sayılması
SORU 4

Bir bileşik önermede, önermenin tümünü etkileyen ekleme “ana eklem”denir.Bu tanıma göre,()()pqpqr&/007Aönermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) /
 • B) Alışveriş
 • C) &
 • D) +
SORU 5

“Çalışkansa başarır.”önermesinin sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) (p&q)
 • B) (p0q)
 • C) (p+q)
 • D) (p/q)
SORU 6

pqp ? qDDDDYYYDYYYDYukarıdaki doğruluk tablosunda “?”ile belirtilen yere önerme eklemlerinden hangisi getirilmelidir?

 • A) Alışveriş
 • B) /
 • C) +
 • D) &
SORU 7

Bir önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • A) Tüm yorumlamalarının yanlış olmasına
 • B) Tüm yorumlamalarının doğru olmasına
 • C) Önermenin tek bir ana bileşenininolmasına
 • D) Tüm yorumlamalarından en azbirinin doğru olmasına
SORU 8

~(p/q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p0q
 • B) p/q
 • C) ~p/~q
 • D) ~p0~q
SORU 9

I. ÖnermeII. ÖnermeIII. ÖnermeIV. ÖnermeDDDYD Y DYY D DYY Y DYYukarıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

 • A) I. önerme
 • B) II. önerme
 • C) III. önerme
 • D) IV. önerme
SORU 10

(p0q) önermesinin çözümleyici çizelgedeki çözümleme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p0qpq
 • B) p0qpq
 • C) p0q~pq
 • D) p0qp~q
SORU 11

’’Handan doktordur.’’önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fa
 • B) ~Fa
 • C) Fab
 • D) Fabc
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • A) 5 + 7 > 9
 • B) X + 4 = 9
 • C) 18:2 = 9
 • D) 3 < 5
SORU 13

“6x (x çiçektir.)”açık önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrudur?

 • A) E={taş, demir, gümüş}
 • B) E={gül, papatya, menekşe}
 • C) E={tavşan, köpek, kedi}
 • D) E={Ayşe, Elif, Banu}
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kiplik değişmezlerinden biri olan “zorunlu”ekleminin sembolüdür?

 • A) Tuna Bulgarları
 • B) Alışveriş
 • C) Gazneliler Devleti
 • D) ~41
SORU 15

Aşağıdaki mantık sistemlerinden hangisi önermelerin “doğru”, “yanlış”dışında üçüncü bir değere sahip olabileceğini gösterir?

 • A) Klasik mantık
 • B) Kiplik mantığı
 • C) İki değerli mantık
 • D) Çok değerli mantık
SORU 16

Aklın genelden özele izlediği yoldur.Genel yargılardan hareketle tekillerin yargısına ulaşılır. Eğer öncüllerdoğruysa, zorunlu olarak sonuç dadoğrudur.Açıklaması verilen akıl yürütme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p⇒q⇒r
 • B) Tam Tüme Varım
 • C) Eksik Tüme Varım
 • D) Varsayımlı Dedüktif Yöntem
SORU 17

“Ağrı Dağı, Türkiye’nin en yüksekdağıdır.”önermesinin özdeşlik mantığında sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) a0b
 • B) a&b
 • C) a/b
 • D) a!b
SORU 18

Aksiyomlardan türetilmiş önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Tanım
 • B) Gazi Abdurrahman
 • C) Özdeşlik
 • D) Ad değişmezleri
SORU 19

Mantık felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Evreni anlamak ve açıklamak
 • B) Bilimin dilsel yapısını çözümlemek
 • C) Varlık hakkında bütünsel bir açıklama yapmak
 • D) Mantığın anlam, ilke ve kavramlarıyla ilgili sorunları tartışmak
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkeleriyle ilgili sorunlardan değildir?

 • A) Bir önermenin doğru olması neanlama gelir?
 • B) Mantık ilkeleri tek başına anlamlımıdır?
 • C) Mantık ilkeleri birbirleriyle ilişkilimidir?
 • D) Pakistan ile Hindistan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBBACDDCAABBCDACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?