Matematik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

M = {a,b,c,d,e,f} kümesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır?

 • 72
 • 64
 • 36
 • 32
Soru 2

A = {2,4,5,8}, B = {0,2,8} ve C = {6,2,8,4,0} kümeleri veriliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • ø ⊏ A
 • A ⊏ C
 • B ⊏ C
 • B ⊏ A
Soru 3

A ve B kümeleri için A∩(A∪B)' kümesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ø
 • B
 • A B+
 • A B+ l
Soru 4

Yukarıdaki şemaya göre (A\B)∪(B∩C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {2,4,5,6,7,9}
 • {2,5,6,7}
 • {3,4,9}
 • {2,3,7,9}
Soru 5

M ve N kümeleri için s(M) = 13, s(N) = 9 ve s(M∩N) = 3 olduğuna göre s(M∪N) kaçtır?

 • 25
 • 23
 • 19
 • 16
REKLAM
Soru 6

İngilizce ve İtalyanca dillerini bilenler ve bilmeyenlerden oluşan 46 kişilik bir turist kafilesinde 26 kişi yalnız İngilizce, 13 kişi İtalyanca bilmektedir.
Buna göre kafilede bu iki dili bilmeyenlerin sayısı kaçtır?

 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
Soru 7

(2x + 4,8) = (-4,3y-4) olduğuna göre x + y kaçtır?

 • -8
 • 0
 • 4
 • 8
Soru 8

A = {x|-3 ≤ x < 5 ve x∈N}
B = {x| 0 < x ≤ 20 ve x∈N}
olduğuna göre s(AxB) kaçtır?

 • 100
 • 95
 • 75
 • 50
Soru 9

|-12|-|9|-|-4| işleminin sonucu kaçtır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • -1
Soru 10

|x-4|≤2 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • 12
 • 14
 • 18
 • 20
Soru 11

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {0}
 • {-1}
 • {-2}
 • {-3}
Soru 12

Bugünkü yaşlarının toplamı 82 olan beş kardeşin 11 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır?

 • 181
 • 165
 • 137
 • 132
Soru 13

Bir işi, iki işçiden biri tek başına 8 günde, diğeri tek başına 12 günde bitirmektedir.
Buna göre bu iki işçi birlikte aynı işi kaç günde bitirebilirler?

 • 4
 • 24/5
 • 6
 • 28/3
REKLAM
Soru 14

2x -3y -12 ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan noktalar kümesi aşağıdaki koordinat düzlemlerinin hangisinde taranarak gösterilmiştir?

Soru 15

22x+4 = 256 denklemini sağlayan x kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 16

işleminin sonucu kaçtır?

 • -27
 • -26
 • -13
 • 7
Soru 17

işleminin sonucu kaçtır?

 • 6/11
 • 108/65
 • 18/11
 • 11/6
Soru 18

f:R → R, f(x) = 5x -6 olduğuna göre f(x+3) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 5x -3
 • 5x +3
 • 5x + 9
 • 5x + 18
Soru 19

f(-2) = 6 olduğuna göre k kaçtır?

 • -4
 • -2
 • 0
 • 2
Soru 20

f:R → R,
f(x) = (a-2)x2 + (b+2)x + c + 3
fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre f(a + b + c) kaçtır?

 • 1
 • 0
 • -1
 • -2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAACCBADDBCBCABACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?