Matematik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki ABC ve BDF üçgenlerinde m(ABD) = 60° , m(FEA) = 30° ve
m(BDF) = 10° dir.
Buna göre m(CAB) kaç derecedir?

 • 80
 • 70
 • 60
 • 50
Soru 2

Şekilde m(FBD) = m(DBC), m(BCD) = m(DCE) ve
m(BDC) = 56° dir.
Buna göre m(FAE) kaç derecedir?

 • 34
 • 56
 • 68
 • 84
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde |AC| = 8cm, |CB| = 6 cm ve ve
m(C) > m(B)’tür.
Buna göre |AB| santimetre cinsinden kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 4

Şekilde ABC ≃ DEF,
|AB| = (3x-4) cm ve
|DE| = (2x + 6) cm ’dir.
Buna göre x kaçtır?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
Soru 5

Şekilde [MN]//[ST]
[MT]∩[NS] = {R} ve
|MN| = 12cm, |ST| = 8cm,
|RT| = 12cm\\\'dir.
Buna göre |MR| kaç santimetredir?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABC üçgeninde
[DE]//[AB], |DC| = 2|AD| ve |DE| = 4cm'dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 6
 • 11/2
 • 5
 • 9/2
Soru 7

Şekildeki KLM üçgeninde
m(LKN) = m(NKM), |LM| = 30 cm ve 3|KL| = 2|KM| ’dir.
Buna göre |LN| kaç santimetredir?

 • 9
 • 12
 • 15
 • 20
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde
[AE],[BF] ve [CD] kenarortaylarının kesim noktası G’dir.
[CD]⊥[AB], |DG| = 4cm ve |FC| = 10cm ’dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 4√3
 • 6√3
 • 12
 • 16
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB]⊥[BC] ve |AC| = 7cm, |CB| = 5cm ’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 3
 • 2√5
 • 2√6
 • 6
Soru 10

Şekildeki BCD üçgeninde
[BC]⊥[BD], [BE]⊥[CD] ve
|CE| = 4cm, |ED| = 16cm ’dir.
Buna göre |BE| kaç santimetredir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
Soru 11

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |AC| = 10cm, [KL]⊥[AB], [KM]⊥[AC] ve
|KL| = 2cm, |KM| = 4cm ’dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 24
 • 30
 • 36
 • 60
Soru 12

sin150°, cos310°, tan120° ve cot190° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • -,-,+,-
 • +,-,-,-
 • -,+,+,+
 • +,+,-,+
Soru 13

0° < x < 90° ve cosx = 2/√13 olduğuna göre tan x değeri kaçtır?

 • 3√2
 • √13/3
 • √13/2
 • 13/2
REKLAM
Soru 14

Şekildeki PRS üçgeninde [PR]⊥[RS], m(PSR) = 30° ve |PR| = 5 cm ’dir.
Buna göre |PS| kaç santimetredir?

 • 14
 • 12
 • 10
 • 9
Soru 15

Kenarlarının uzunlukları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olan üçgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • √5
 • 3√5
 • √15
 • 3√15
Soru 16

u = ( -3,9 ) vektörünün uzunluğu kaç birimdir?

 • √10
 • 3√10
 • 4√10
 • 5√10
Soru 17

Şekildeki AC doğru parçasında 2|AB| = |BC| olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • ( 13, -15)
 • ( -8, 13)
 • ( 1, 1)
 • ( 15, -8)
Soru 18

2, 2, 3, 7, 11, 12, 20 veri grubunun ortancası ile açıklığının toplamı kaçtır?

 • 20
 • 22
 • 25
 • 32
Soru 19

Aritmetik ortalaması 24 olan 4 sayıdan bir tanesi çıkarıldığında geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması 20 olduğuna göre çıkarılan sayı kaçtır?

 • 40
 • 36
 • 32
 • 28
Soru 20

Hilesiz bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal olma olasılığı kaçtır?

 • 1/6
 • 1/4
 • 1/3
 • 1/2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDADABDCCBDACDBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?