Matematik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

  • 12
  • 15
  • 20
  • 24
Soru 2

p(n,1) + C(n,1) = 24 olduğuna göre n kaçtır?

  • 12
  • 10
  • 8
  • 6
Soru 3

A = {0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanları ile rakamları birbirinden farklı dört basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?

  • 840
  • 720
  • 480
  • 360
Soru 4

Düzgün bir madeni para üç kez havaya atılıyor.
Paranın üst yüzüne üç atışta da yazı gelme olasılığı nedir?

  • 5/8
  • 3/8
  • 1/8
  • 1/16
Soru 5

f:R → R,
f(x+3) = 2x -5 olduğuna göre f-1(3) kaçtır?

  • 9
  • 7
  • 6
  • 5
REKLAM
Soru 6

f,g:R → R, f(x) = 2x + 4 ve g(x) = 3x - 5 olduğuna göre (f-4g)(2) kaçtır?

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Soru 7

f,g:R → R, f(x) = 3x - 2 ve g(x) = 4x + 1 olduğuna göre (gof)(-2) kaçtır?

  • 12
  • -6
  • -23
  • -31
Soru 8

Analitik düzlemde verilen K(1,-5) ve L(-7,-3) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

  • 9√17
  • 9
  • 2√17
  • √17
Soru 9

Denklemleri ax + by + 6 = 0 ve 2x + 3y + 2 = 0 olan doğrular çakışık olduğuna göre a + b kaçtır?

  • 6
  • 9
  • 12
  • 15
Soru 10

Denklemi 3x + 4y - 5 = 0 olan doğrunun eğimi nedir?

  • -3/4
  • 3/4
  • 4/3
  • 5/3
Soru 11

Şekildeki ABCD dörtgeninde [AE], DAB açısının; [BE], ABC açısının açıortayı ve m(BCD) = 116°, m(CDA) = 104°dir.
Buna göre m(AEB) kaç derecedir?

  • 102
  • 110
  • 116
  • 120
Soru 12

Bir karenin bir kenarının uzunluğu 3√3 cm olduğuna göre köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimetredir?

  • 12
  • 9
  • 3√6
  • 3√3
Soru 13

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E [BC], |AB| = 6cm, |BE| = 4cm ve A(ABCD) = 96cm2
Buna göre A(ECB) kaç santimetrekaredir?

  • 24
  • 28
  • 32
  • 36
REKLAM
Soru 14

Şekildeki PRST dik yamuğunda [PR] // [TS] ve [PT] ⊥ [TS]’tir.
|ST| = 24cm, |TP| = 12cm, |PR| = 16cm ve |RL| = |LS| 'tir.
Buna göre A(TPL) kaç santimetrekaredir?

  • 120
  • 180
  • 240
  • 480
Soru 15

Şekildeki ABCD yamuğunda
[AD]//[BC], |AB| = |DC|, [AH]⊥[BC], 3|AD| = |BC| ve A(ABH) = 18cm2 dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

  • 54
  • 64
  • 72
  • 90
Soru 16

Şekildeki ABCD paralelkenarında [DF]⊥[AB],[DE]⊥[BC] ve |DF| = 8cm,|AB| = 15cm, |DE| = 12cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

  • 10
  • 9
  • 8
  • 6
Soru 17

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [AC] köşegen ve m(DAC) = 70°, m(BAE) = 20° dir.
Buna göre m(AEC) kaç derecedir?

  • 50
  • 60
  • 70
  • 80
Soru 18

Şekildeki ABCD deltoidinde |AB| = |AD| = 3√5cm,
|BC| = |CD| = 5cm ve
|EC| = 4cm'dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

  • 45
  • 36
  • 30
  • 24
Soru 19

Şekildeki ABCDEF düzgün altıgeninde |AE| = 5√3 cm’dir.
Buna göre |BE| kaç santimetredir?

  • 10
  • 12
  • 15
  • 18
Soru 20

Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 3 katına eşit olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCBADCDABCDACABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?