Matematik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kökleri -1 ve 3 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 • x2 - 2x + 3 = 0
 • x2 + 2x + 3 = 0
 • x2 - 2x - 3 = 0
 • x2 + 2x - 3 = 0
Soru 2

2x2 + 6x + 3 = 0 denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır?

 • 3
 • 3/2
 • -3
 • -6
Soru 3

i4000 + i4001 + i4002 + i4003 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • i + 1
 • 1
 • i - 1
 • 0
Soru 4

z1 = 4 -2i ve z2 = 2 + i olduğuna göre z1/z2aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Şekilde grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) = -4(x-2)2 - 3
 • f(x) = -(x-2)2 + 3
REKLAM
Soru 6

P(x) = (4x3 + 3x2 + 2x)4 polinomunun katsayılarının toplamı kaçtır?

 • 81
 • 27
 • 9
 • 3
Soru 7

p(x-3) = x3 -4x +1 polinomu veriliyor.
Buna göre P(x) polinomunun x 3 + ile bölümünden kalan kaçtır?

 • -2
 • 1
 • 8
 • 16
Soru 8

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

 • 23
 • 19
 • 16
 • 12
Soru 10

işleminin sonucu kaçtır?

 • 5
 • 10
 • 50
 • 100
Soru 11

Şekilde A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve [EB, B noktasında çembere teğettir.
m(AEB) = 34° ve m(BC) = 56°' dir.
Buna göre m(ADB) kaç derecedir?

 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
Soru 12

Şekildeki ABCD karesine içten teğet olan O merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu 12 cm’dir.
Buna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetredir?

 • 48
 • 60
 • 72
 • 96
Soru 13

Şekildeki d doğrusu O1 ve O2 merkezli çemberlere sırasıyla T1 ve T2 noktalarında teğettir.
O1 merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu 6 cm, O2 merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu 2 cm ve |O1O2| = 20 cm ’dir.
Buna göre |T1T2| kaç santimetredir?

 • 8√6
 • 8√5
 • 16
 • 12
REKLAM
Soru 14

Şekildeki O1 ve O2 merkezli çemberlerde, [CD ve [CE teğetlerinin değme noktaları D ve E’dir.
|AB| = 8cm ve |BC| = 4 cm ’dir.
Buna göre |CE| kaç santimetredir?

 • 6
 • 4√3
 • 9
 • 6√3
Soru 15

Şekildeki O merkezli çemberde |AC| = 6√3 cm ve m(ABC) = 120°'dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 12π + 9√3
 • 9πr + 12√3
 • 12π - 9√3
 • 9π - 12√3
Soru 16

Yüzlerinden birinin köşegen uzunluğu 10√2 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?

 • 250√2
 • 1000
 • 600√2
 • 1200
Soru 17

Bir dikdörtgen dik prizmanın hacmi 240 cm3 tür.
Buna göre tabanı ile yüksekliği bu dikdörtgen dik prizmanın tabanına ve yüksekliğine eşit olan dikdörtgen piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 180
 • 150
 • 120
 • 80
Soru 18

Ana doğrusunun uzunluğu 10 cm ve taban yarıçapının uzunluğu 4 cm olan bir dik dairesel koninin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
( π yerine 3 alınız.)

 • 130
 • 144
 • 168
 • 172
Soru 19

Hacmi (4000/3)π cm3 olan bir kürenin yüzey alanı kaç π santimetrekaredir?

 • 400
 • 600
 • 800
 • 1000
Soru 20

Taban yarıçapının uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç r santimetreküptür?

 • 800
 • 768
 • 724
 • 612
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCDABCABDDABCBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?