Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir.”
Yukarıdaki açıklama, sağlıklı yaşama ait kavramlardan hangisine aittir?

 • Sağlık
 • Toksik
 • Engellilik
 • Rehabilitasyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, bünyesel etmenlere bağlı metabolizma faaliyetlerindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan hastalıklardandır?

 • Akromegali
 • Gut hastalığı
 • Hipotiroidizm
 • Altıparmaklılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

 • Entegre ilçe hastaneleri
 • Verem savaş dispanseri
 • Aile planlaması merkezi
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
Soru 4

Bir takvim yılındaki toplam canlı doğum sayısının, toplumun yıl ortası nüfusa bölümünün bin ile çarpımına ne ad verilir?

 • Ana ölüm hızı
 • Kaba ölüm hızı
 • Nüfus artış hızı
 • Kaba doğum hızı
Soru 5

Hücre ile dokuların yapı ve bileşiminde olan değişimler sonucu, organlardaki işlevlerin yerine getirilmesi açısından belli bir olgunluğa erişilmesidir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refleks
 • Gelişme
 • Büyüme
 • Öğrenme
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, 10 aylık sağlıklı bir bebeğin yapabileceği davranışlardan biri değildir?

 • Emekleye bilmesi
 • Kendi başına oturabilmesi
 • Kendi başına yürüyebilmesi
 • Kucağa oturup nesneleri yakalayabilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin özelliklerindendir?

 • Her çocukta aynı yaşta başlaması
 • Hızlı büyüme ve gelişmenin gözlenmesi
 • Erkeklerin kızlardan önce ergenliğe girmesi
 • Çocukluk hastalıklarının başlıca ölüm nedeni olması
Soru 8

I. Haşlanmış yumurtanın sık tüketilmesi
II. Tüketilecek besinlerin 2 ana, 1 ara öğünde alınması
III. Her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, okul çağındaki çocuklar için beslenme önerilerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Üç basamağı olan sağlığın korunması kavramı; birincil, ikincil ve üçüncül koruma hizmetlerini içerir.
Buna göre verilenlerden hangisi ikincil koruma hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

 • Erken tanı
 • Bağışıklama
 • Sağlık eğitimi
 • Rehabilitasyon
Soru 10

Şişmanlığı saptamak için kullanılan yöntemlerin en çok tercih edileni beden kitle indeksine (BKİ) göre değerlendirme yöntemidir.
Buna göre beden kitle indeksi “30 kg/boy’un (m2) üzerinde”olan kişiler için ne söylenebilir?

 • Zayıf
 • Şişman
 • Normal
 • Hafif şişman
Soru 11

Vücudumuzu saran derinin görevleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Vücudu mikroorganizmalardan koruması
 • Vücut sıcaklığının ayarlanmasında etkili olması
 • Ultraviyole ışınların etkisiyle C vitamininin oluşmasını sağlaması
 • Bazı atıkların ve bir miktar suyun ter yoluyla vücuttan atılmasını sağlaması
Soru 12

Periodonsiyum olarak bilinen diş çevresi destek dokuları aşağıda verilmiştir.
Buna göre
I. Diş eti
II. Diş kökü
III. Çene kemiği
IV. Dişin kökünü çene kemiğine bağlayan lifler
verilen dokuların hangilerinde enfeksiyon oluşması “gingivitis”olarak adlandırılır?

 • Yalnız I
 • I, II ve III
 • II, III ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdaki durumlardan hangisi, kişinin ruh sağlığını olumlu yönde etkileyebilir?

 • Kumar, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara sahip olması
 • Ailesi tarafından hareketlerinin aşırı derecede kısıtlanması
 • Riskin fazla olduğu bir meslekte çalışması
 • Mutlu ve uyumlu bir evlilik sürdürmesi
REKLAM
Soru 14

I. Dengeli beslenme
II. Kişiler arası ilişkileri geliştirme
III. Sosyal etkinliklerden uzaklaşma
Yukarıdakilerden hangileri, stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

• İletişim sürecinin son aşamasıdır.
• Verilmek istenilen mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı değerlendirilir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iletişim süreci ögesi hangisidir?

 • Alıcı
 • Kanal
 • Kaynak
 • Geri Bildirim
Soru 16

Sevgi göstermeme, aşağılama, devamlı eleştirme, kıskançlık, reddetme gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türüne ________ denir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Cinsel şiddet
 • fiziksel şiddet
 • Duygusal istismar
 • ekonomik istismar
Soru 17

Madde kullanımının bırakılmasına, etkisinin başka bir madde tarafından engellenmesine ya da madde miktarının azaltılmasına bağlı olarak vücutta bazı fizyolojik etkilerin ortaya çıkması durumuna ne ad verilir?

 • Tolerans gelişimi
 • Fiziksel bağımlılık
 • Psikolojik bağımlılık
 • Yoksunluk sendromu
Soru 18

Sigaranın temel zararlarıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Spazmatiktir.
 • Vitamin düşmanıdır.
 • DNA´da herhangi bir tahribata yol açmaz.
 • İçinde 100´den fazla kanserojen madde vardır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, alkolün merkezî sinir sistemine etkilerindendir?

 • Mesafe ayarlayamama
 • Beslenme bozukluğu
 • Vitamin eksikliği
 • Ülser
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu madde bağımlılarına “tedavi aşamasında”yapılan uygulamalardandır?

 • Olumlu hobiler kazanmasının sağlanması
 • Kötü arkadaş çevresinden uzaklaştırılması
 • Ruhsal problemlerin çözümlenmeye çalışılması
 • Organlarında meydana gelmiş hasarların iyileştirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADBCBBABCADBDCDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler