Sağlık Bilgisi 2 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, ailenin evrensel olarak kabul gören işlevlerinden biri değildir?

 • Yetiştirilen çocukların sosyalleşmesini önlemesi
 • Çocukların sıcak ve sevgi dolu bir ortamda büyümesini sağlaması
 • Yeni neslin gereksinimlerini karşılaması ve onların yetişmelerini sağlaması
 • Eşlerin, kurdukları ekonomik işbirliğiyle aile bireylerinin barınma,beslenme, giyinme, eğitim gibitemel ihtiyaçlarını karşılaması
SORU 2

Sağlıklı bir evlilikte, karı kocanın sahip olması gereken özelliklerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Birbirlerine karşı fiziksel ve sözel şiddet uygularlar.
 • Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.
 • Evliliklerinde güç paylaşımı konusunda anlaşmaya varmışlardır.
 • Birbirlerinin ailelerinden kaynaklanan çok fazla çatışma yaşarlar.
SORU 3

Aşağıda koruyucu aile hizmeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Koruyucu aile yanına en fazla 1çocuk yerleştirilebilmesi
 • Bu hizmetten dolayı koruyucu ailelere bakım ücreti ödenmemesi
 • Koruyucu aile yanına verilen çocuğun, hiçbir koşulda geri alınmaması
 • Koruyucu aile olarak seçilenlerle,yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, aile planlamasının anne sağlığına yararlarından biri değildir?

 • Anne ölümlerini azaltması
 • Sağlıklı doğan bebek sayısını artırması
 • İstenmeyen gebelikleri ve düşükleri engellemesi
 • Sık doğuma bağlı ortaya çıkan kadın hastalıklarını önlemesi
SORU 5

Kadınlarda genellikle her ay olgunlaşan yumurta hücresi, yumurtalıklardan serbest bırakıldıktan sonra yaklaşık kaç saat hayatta kalır?

 • 24
 • 48
 • 72
 • 96
SORU 6

I. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir.
II. Kadında doğal olarak buluna nkadınlık hormonlarından yalnızca birini (progesteron) içerir.
III. 35 yaş ve üstünde olup sigara içen kadınlar bu yöntemle korunacaksa sigarayı bırakmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri, genel koruma yöntemlerinden “hapların”özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, gebeliğin kesin tanısının koyulabilmesi için saptanması gereken bulgulardandır?

 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Sık idrara çıkma
 • Beta HCG seviyesi
SORU 8

I. Kansızlık
II. Boğmaca
III. Gebelik zehirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek sorunlardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Anne sütünün önemi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Bebekte bağırsak enfeksiyonlarına neden olması
 • Bebeklerin en fazla 1 ay anne sütüyle beslenmesi
 • Anne sütünü yeterli alan bebeklerde gelişim geriliği görülmesi
 • Doğumdan sonra gelen ilk sütün,antikor bakımından çok zengin olduğu için mutlaka bebeğe verilmesi
SORU 10

Kanser belirtilerinden herhangi biri hissedildiğinde, zaman kaybedilmeden hekime başvurmak şarttır. Hiç rahatsızlık duyulmasa bile yılda bir kez mutlaka genel kontrolden geçilmelidir.
Buna göre verilenlerden hangisi, kanserde erken tanının önemini artıran sebeplerdendir?

 • Sakatlık bırakması
 • Tedaviyi zorlaştırması
 • Tedavi şansını artırması
 • Doku ve organ kaybına sebep olması
SORU 11

Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre; sadece 2. ayın sonunda yaptırılması gereken aşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • BCG
 • KKK
 • OPA
 • Hep B
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, kanserden korunmaya yönelik olarak alınması gereken önlemlerdendir?

 • Günlük 25-30 gram posa tüketilmesi
 • Doymamış yağ asidi içeren yağlardan kaçınılması
 • Doğal besinler yerine, kimyasal koruyuculu hazır yiyeceklerle beslenmenin tercih edilmesi
 • Yiyecekleri hazırlarken ızgara,fırında buğulama, haşlama gibi pişirme yöntemlerinin kullanılmaması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, şeker (diyabet) hastalarının uymaları gereken kurallardandır?

 • Egzersiz yapmaktan kaçınmak
 • 2 yılda bir diş muayenesi yaptırmak
 • Şeker takibini düzenli olarak yapmak
 • Ayağı sıkan ayakkabılar tercih etmek
SORU 14

“Çoğunlukla genetik geçiş gösteren,vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan faktör 8 ve 9 pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu oluşturan bir kan hastalığıdır.”
Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir?

 • Kolera
 • Bronşit
 • Kızamık
 • Hemofili
SORU 15

Bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip yerleşerek çoğalmasına ne ad verilir?

 • Ultrason
 • Enfeksiyon
 • Pastörizasyon
 • Dehidratasyon
SORU 16

Sıtma hastalığı, aşağıdaki vektörlerden hangisiyle sağlam kişilere bulaşır?

 • Bit
 • Pire
 • Kene
 • Sivrisinek
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların önlenmesi için yapılması gereken uygulamalardandır?

 • Açık gübreliklerin yapılması
 • Sağlıksız tuvaletlerin inşa edilmesi
 • Kişisel temizlik alışkanlığının sağlanması
 • Kanalizasyon sisteminin iyi olmadığı yerlerde suların kaynatılmadan kullanılması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yoluyla bulaşan hastalıkların genel özelliklerinden biri değildir?

 • Mevsimlik özellik göstermesi
 • Aşılamayla koruma sağlamaktan kaçınılması
 • Kolay bulaşabilen hastalıklar olması
 • Soluma yoluyla insanlara geçmesi
SORU 19

I. Sağlık personelleri
II. Uyuşturucu bağımlıları
III. Kan ürünleri kullanması gerekenler
Yukarıdakilerden hangileri, AIDS’in bulaşma riskinin en yüksek olduğu gruplardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, evde hasta bakımında yapılması gereken uygulamalardandır?

 • Hastaya ait atıkların kurallara uygun şekilde imha edilmesi
 • Solunum güçlüğü çeken hastanın baş tarafının alçakta tutulması
 • Hastanın oda ısısının, 25 derecenin üzerinde olacak şekilde ayarlanması
 • Hastaya fayda sağlayabilecek ilaçların hekime sorulmadan belirlenip verilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBACDBDCAACDBDCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Sağlık Bilgisi 2 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sağlık Bilgisi 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Sağlık Bilgisi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Sağlık Bilgisi 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Sağlık Bilgisi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Sağlık Bilgisi 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Sağlık Bilgisi 2 dersi için geçme notu nedir ?

Sağlık Bilgisi 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Sağlık Bilgisi 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Sağlık Bilgisi 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 12 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilgisi 2 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Sağlık Bilgisi 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Sağlık Bilgisi 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?