GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Pazırık’ta çıkarılan eserler arasında yer alan; inceliği, yüksek kalitesi ve motiflerinin zenginliği ile dikkat çeken en eski düğümlü halı olarak bilinen “Pazırık Halısı” milattan önce kaçıncı yüzyılda dokunmuştur?

 • A) 12. yy
 • B) Zehirli gazların solunması
 • C) 6. yy
 • D) 3. yy
SORU 2

Göktürk heykel sanatının en önemli örneklerinden olan ve kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtların yanına dikilen insan figürlü taş heykellere ne ad verilir?

 • A) Grifon
 • B) Kurgan
 • C) Kitabe
 • D) Balbal
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Uygur sanatına ait eserlerin bulunduğu müzelerden biri değildir?

 • A) Türkiye Çini Eserleri Müzesi
 • B) Hindistan Yeni Delhi Müzesi
 • C) Rusya Hermitage Müzesi
 • D) Almanya Dahlem Müzesi
SORU 4

İspanya’da İslam sanatının yarattığı en büyüleyici anlatım biçimlerini mimarisinde toplayan saray, 9. yüzyılda bir tepe üzerine kale-saray şeklinde kurulmuştur. Yapımında kullanılan kırmızı tuğlanın rengi nedeniyle Arapça kırmızı anlamına gelen adıyla ün salmıştır.Saray; divan ve haremdeki havuzlar,avlular içindeki ağaçlı bölümler, aslanlı çeşmelerle donatılmıştır.
Yukarıda betimlenen İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elhamra Sarayı
 • B) Meşatta Sarayı
 • C) Kuseyr Amra Sarayı
 • D) Mescid-i Aksa
SORU 5

Kahire’de inşa edilen ilk Fatımî yapısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uheydir Sarayı
 • B) El Ezher Camisi
 • C) Hazer Degaron Camisi
 • D) Kubbet’üs Süleybiye Türbesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi dinî ve sivil yapılarıyla daha sonraki Türk mimarisine örnek olmuştur?

 • A) Hunlar
 • B) Uygurlar
 • C) Karahanlılar
 • D) Göktürkler
SORU 7

Kare veya çogen gövde üzerine kubbe ile örtülü mezar yapılarına ne ad verilir?

 • A) Sanduka
 • B) Zaviye
 • C) Kurgan
 • D) Türbe
SORU 8

Unesco’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapı olan Türkiye Selçuklu eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi
 • B) Diyarbakır Ulu Camisi
 • C) Konya Alâeddin Camisi
 • D) Çorum Saat Kulesi46
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu sanatında görülen cami tiplerinden değildir?

 • A) Transept Planlı Camiler
 • B) Kûfe Planlı Camiler
 • C) Bazilikal planlı camiler
 • D) Merkezi kubbeli camiler
SORU 10

İslam kültürüne dayalı Osmanlı sanatı aşağıdakilerin hangisinde eser vermemiştir?

 • A) Hat
 • B) Heykel
 • C) Çini
 • D) Minyatür
SORU 11

Osmanlı camilerinde padişahın içinde namaz kılması için ayrılmış, çevresi parmaklıklı mekana ne ad verilir?

 • A) Hünkâr Mahfili
 • B) Enderun
 • C) Mabeyn
 • D) Mihrap
SORU 12

Aşağıda yer alan camilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 • A) İstanbul Süleymaniye Camii
 • B) İstanbul Şehzade Camii
 • C) İstanbul Sultan Ahmet Camii
 • D) Edirne Selimiye Camii
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk halılarında kullanılan düğüm çeşididir?

 • A) Gördes
 • B) Bergama
 • C) Milas
 • D) Ladik
SORU 14

El yazması kitaplarda yer alan çok renkli ve küçük boyutlu resimlere ne ad verilir?

 • A) Seramik
 • B) Minyatür
 • C) Tezhip
 • D) Hat
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk resim sanatının ilk konuları arasında yer almaz?

 • A) Manzara
 • B) Natürmort
 • C) Soyut Resim
 • D) Portre
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi “1914” veya “Çallı Kuşağı” adı ile tanınan grubun ressamlarından biri değildir?

 • A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • B) Feyhaman Duran
 • C) Namık İsmail
 • D) Hüseyin Avni Lifij
SORU 17

Dik, kalın ve köşeli harflerle yazılan ve genellikle Kur’an yazmalarında kullanılan yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Siyakat
 • B) Sülüs
 • C) Nesih
 • D) Kûfi
SORU 18

• Sanatçı, 19. yüzyıl Türk resim sanatı içinde Batılı anlamda çalışan en önemli ressamlardandır.
• En çok ölü doğa resimleri ile tanınır.
• Leylaklar”, “Kavunlu Natürmort”,“Kavunlar ve İncirler” ile “Portakal”sanatçının önemli çalışmaları arasındadır.
Hakkında kısa bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi Türk ressamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şeker Ahmet Paşa
 • B) Osman Hamdi Bey
 • C) Hüseyin Zekai Paşa
 • D) Süleyman Seyyid Bey
SORU 19

Ayyukî tarafından yazılan, Nakkaş Abdülmümin el-Hoyi tarafından da minyatür resimleri çizilen Topkapı Sarayı Müzesindeki el yazması kitap, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Varka ve Gülşah
 • B) Leyla ile Mecnun
 • C) Kelile ve Dimne
 • D) Aslı ile Kerem
SORU 20

Anadolu’nun zengin arkeolojik eserlerini ilk Türk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesini kurarak burada toplayan ressam, arkeolog ve müzeci devlet adamımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fikret Mualla
 • B) Şeker Ahmet Paşa
 • C) Osman Hamdi Bey
 • D) Süleyman Seyyid Bey
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDAABCDADBACABCADDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?