Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Bükülme özelliği fazladır.
II. Kollajen liflerden dolayı basınca karşı dayanıklıdır.
III. Soluk borusu, burun ve kaburga uçlarında bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri hiyalin kıkırdak için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Çizgili kasların kasılması sırasında meydan gelen değişimler için seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A bandı daralır.
 • H bandı kaybolur.
 • I bandı genişler.
 • Z çizgileri birbirinden uzaklaşır.
Soru 3

Bir çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki kimyasallardan hangisinin hücredeki miktarı artar?

 • ATP
 • Glikojen
 • Kreatin fosfat
 • Laktik asit
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi D vitamininin yetersiz alınması sonucu Ca+2 ve P eksikliğine bağlı ortaya çıkan iskelet sistemi rahatsızlığıdır?

 • Raşitizm
 • Bel fıtığı
 • Menisküs
 • Osteoporoz
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalında yer alan bir organ değildir?

 • Mide
 • Pankreas
 • Yemek borusu
 • Kalın bağırsak
REKLAM
Soru 6

I. Besinlerin depo edilmesi.
II. Kasılma hareketleri ile mekanik sindirim yapılması.
III. Salgılanan enzimlerle proteinlerin kimyasal sindiriminin başlaması.
Yukarıdakilerden hangileri midenin görevlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki enzimlerden hangisi karbonhidratların sindiriminde görev alır?

 • Amilaz
 • Pepsin
 • Lipaz
 • Tripsin
Soru 8

Mide mukozasının yıpranma ve zarar görmesi ile ortaya çıkan sindirim sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İshal
 • Gastrit
 • Kabızlık
 • Laktoz hassasiyeti
Soru 9

Kalbi oluşturan tabakaların dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Endokard – Miyokard – Perikard
 • Miyokard – Perikard – Endokard
 • Perikard – Miyokard – Endokard
 • Perikard – Endokard – Miyokard
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kalbin atış hızını yavaşlatır?

 • Adrenalin
 • Asetil kolin
 • Nikotin ve kafein
 • Kanın pH’ının azalması
Soru 11

I. Tek yönde açılan kapakçıklar
II. Göğüs kafesinde meydana gelen basınç değişiklikleri
III. Kulakçıkların gevşemesi sırasında oluşan emme kuvveti
Verilenlerden hangileri kanın toplardamarlar içinde hareketini sağlayan etkilerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici şekilde artmasıyla ortaya çıkan dolaşım sistemi hastalığıdır?

 • Anemi
 • Lösemi
 • Kalp krizi
 • Hipertansiyon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken göğüs kafesinde meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

 • Göğüs boşluğu genişler.
 • Kaburgalar arası kaslar kasılır.
 • Göğüs boşluğunun basıncı düşer.
 • Diyafram kası gevşeyerek yukarıdoğru çıkar.
REKLAM
Soru 14

I. Dışarıdan alınan havayı akciğerlere taşımak.
II. Kan ile hava arasında gaz alışverişini sağlamak.
III. Besinlerdeki enerjiyi kullanılabilir hale getirmek.
Verilenlerden hangileri solunum sisteminin görevleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hava yollarının daralmasına neden olan kronik iltihaplanma hastalığıdır?

 • Astım
 • Vurgun
 • Pnömoni
 • Tüberküloz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin miktarı böbrek atardamarında, böbrek toplardamarından daha azdır?

 • Su
 • Üre
 • Tuz
 • CO2
Soru 17

Nefronun hangi kısmı suya geçirgen olmayıp, suyun geri emilimi yapılmaz?

 • Distal tüp
 • Proksimal tüp
 • Henle kulpunun çıkan kolu
 • Henle kulpunun inen kolu
Soru 18

I. Genellikle havuzcuk kısmında oluşur.
II. Yapıları genellikle kalsiyum içeriklidir.
III. İdrar yollarında ilerlerken ağrı ve kanamalara neden olur.
Böbrek taşları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Hayvanların diğer bireylerde gözledikleri davranışları kendi davranış dağarcıklarına katmaları hangi tür öğrenmedir?

 • Çağrışımsal öğrenme
 • Taklit yoluyla öğrenme
 • İzlenim yoluyla öğrenme
 • Kavrama yoluyla öğrenme
Soru 20

Arıların yaptığı halka ve sallanma dansları hangi tür sosyal davranışa örnektir?

 • İletişim
 • İş birliği
 • Yurt savunma
 • Hiyerarşik konum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABDABCBDBDBADCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?