Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yumuşama politikasının ortaya çıkmasında en önemli etken, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kore Savaşı
 • Küba Buhranı
 • NATO’nun kuruluşu
 • Konvansiyonel (nükleer ve kimyasal olmayan) silahlardan nükleer silahlara geçiş
Soru 2

ABD, SSCB’nin Küba’ya yerleştirdiği füzeleri sökmesi karşılığında, aşağıdaki ülkelerin hangisindeki Jüpiter füzelerini sökmeyi kabul etmiştir?

 • Fransa
 • Türkiye
 • Yunanistan
 • Batı Almanya
Soru 3

Güney Vietnam, Kuzey Vietnam’ın saldırıları karşısında aşağıdaki hangi ülkeden yardım istermiştir?

 • ABD
 • Çin
 • SSCB
 • İngiltere
Soru 4

I. SSCB
II. Afganistan
III. Hindistan
IV. Pakistan
Keşmir Sorunu, yukarıdaki devletlerden hangilerini karşı karşıya getirmiştir?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV.
 • I, II ve IV.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, SSCB’nin Afganistan’ı işgali karşısında direnişin sembolü olmuştur?

 • Taliban
 • Mücahitler
 • Muhacirler
 • Kara Gömlekliler
REKLAM
Soru 6

Mısır ile İsrail arasında yapılan Camp David Antlaşmaları, aşağıdaki devletlerden hangisinin ara buluculuğu ile imzalanmıştır?

 • İngiltere
 • Türkiye
 • SSCB
 • ABD
Soru 7

Kara sularının deniz altındaki doğal uzantısına ne denir?

 • FIR hattı
 • Kayalık
 • Platform
 • Kıta sahanlığı
Soru 8

Türkiye ile Yunanistan arasında aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir sorun yaşanmamıştır?

 • Kıbrıs Adası
 • Osmanlı borçları
 • Nüfus mübadelesi
 • Ege Kıta Sahanlığı
Soru 9

I. Türkiye
II. Azerbaycan
III. Ürdün
IV. Meksika
Verilenlerden hangileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu tanıyan devletlerdendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV.
Soru 10

Türkiye’nin 12 Mart 1971 muhtırası sonrasındaki ilk hükûmetini, aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?

 • Bülent Ulusu
 • Hasan Saka
 • Nihat Erim
 • Ferit Melen
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Yugoslavya’nın parçalanmasına karşı koyarak bağımsızlığını ilan eden diğer Yugoslav cumhuriyetlerine savaş açmıştır?

 • Sırbistan
 • Slovenya
 • Hırvatistan
 • Bosna - Hersek
Soru 12

Türkiye’nin 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üyelik başvurusunu topluluk, aşağıdaki hangi gerekçe ile reddetmiştir?

 • Türkiye’nin NATO’ya üye olmasını
 • Türkiye’nin SSCB ile komşu olmasını
 • Türk halkının çoğunluğunun Müslüman olmasını
 • Türkiye’nin kalkınma düzeyinin yetersiz olmasını
Soru 13

Kırım Özerk Cumhuriyeti aşağıdaki devletlerden hangisine bağlıdır?

 • Polonya
 • Ukrayna
 • Gürcistan
 • Azerbaycan
REKLAM
Soru 14

1991 yılında Doğu Blokunun çökmesiyle, aşağıdaki devletlerden hangisi dünyanın tek süper gücü hâline gelmiştir?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Japonya
 • ABD
Soru 15

SSCB’nin dağılmasıyla kurulan aşağıdaki devletlerden hangisi bir Türk cumhuriyeti değildir?

 • Tacikistan
 • Kırgızistan
 • Özbekistan
 • Kazakistan
Soru 16

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, aşağıdakilerden hangisini “Küçük generallerim” diye isimlendirmiştir?

 • Filistin halkını
 • Filistinli sanatçıları
 • Filistinli çocukları
 • Filistin Sivil Toplum Örgütlerini
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Balkanlardaki barışın tekrar sağlanması için yaptığı girişimlerden değildir?

 • NATO’nun Kosova harekâtında aktif rol alması
 • Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’a destek olması
 • Arnavutluk’taki toplumsal olayların yatıştırılması için uluslararası barış gücünde yer alması
 • Boşnaklara yönelik saldırıların durdurulması için BM, NATO, AGİK veİKÖ gibi uluslararası örgütler nezdinde girişimde bulunması
Soru 18

Yukarıdaki afiş hangi partiye ait olabilir?

 • Anavatan Partisine
 • Demokrat Partiye
 • Cumhuriyet Halk Partisine
 • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine
Soru 19

I. Ahmet Necdet Sezer
II. Süleyman Demirel
III. Turgut Özal
IV. Abdullah Gül
Yukarıda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş kişilerden bazıları karışık olarak verilmiştir.
Verilen bu kişilerin cumhurbaşkanlığı görevini yapma sırasına göre doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde yapılmıştır?

 • II - III - I - IV
 • IV - I - II - III
 • I - IV - III - II
 • III - II - I - IV
Soru 20

• Açılımı “Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu” dur.
• Hastalığa ilk defa 2003 yılında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da rastlanmıştır.
• Sebebi henüz bilinemeyen hastalığın kuluçka süresi 2 ila 7 gün arasındadır.
• Hastalık; öksürük, ateş, titreme ve baş ağrısı gibi belirtiler gösterir.
• Hastalığın temel yayılma nedeni öksürük ve hapşırıktır.
Hakkında kısa bilgi verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • SARS
 • AIDS
 • Sıtma
 • Hepatit
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDDBACADBDACBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?