Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi eko sistemleri oluşturan organik etmenlerden biridir?

 • Protein
 • Oksijen
 • Yağış
 • Karbondioksit
Soru 2

Coğrafi özellikleri benzerlik taşıyan yerlerde canlı türleri arasında da benzerlikler bulunur.
Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangileri arasında yaşayan canlılar arası benzerlik daha fazladır?

 • Orta Amerika - Kuzey Avrupa
 • Hindistan Yarımadası - Sibirya
 • Kuzey Afrika - Arabistan Yarımadası
 • Grönland Adası - Amazon havzası
Soru 3

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde canlı dağılışını belirleyen en önemli faktör yüksek sıcaklık ve fazla yağış miktarıdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ultraviyole ışınlarından koruyan atmosfer gazıdır?

 • Ozon
 • Azot
 • Karbon
 • Karbondioksit
Soru 5

Günümüz Japonya’sında izlenen nüfus politikasının temel yapısı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

 • Nüfus artış hızının düşürülmesine
 • Nüfus artış hızının arttırılmasına
 • Nüfus miktarının sabit kalmasına
 • Herhangi bir nüfus politikası uygulamamaya
REKLAM
Soru 6

Dünya ekonomi ve politikasında küreselleşerek önemli bir merkez haline gelen kentlerin bu güce ulaşmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi en azdır?

 • Doğal ve tarihi zenginliklerinin
 • Ekonomik faaliyetlerinin
 • Coğrafi konumlarının
 • Nüfus artış hız oranının
Soru 7

Şehir ve buraya ait karakteristik özelliğiyle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Paris → Moda merkezi
 • Oxford → Eğitim hizmetleri
 • Mekke → Dini merkez
 • Roma → Kömür madenleri
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisi ekonomik faaliyet olarak değerlendirilemez?

 • İstanbul’daki beyaz eşya fabrikasının yeni ürünler üretmesi
 • Murat Bey’in internetten kiralık ev araması
 • Kars’ta üretilen kaşar peynirin Ankara’da markette satılması
 • Zonguldak’ta çıkarılan kömürün demir-çelik fabrikasına taşınması
Soru 9

Kullanım alanı çok çeşitli olup Dünya’nın her yerinde bulunmayan bir ham madde, tüketici diğer ülkelere çeşitli ulaşım sistemleri sayesinde taşınıp ithal edilerek küresel ölçekte önemli ekonomik değer haline gelir.
Aşağıdakilerden hangisi buna gösterilebilecek en iyi örnektir?

 • Süt
 • Petrol
 • Pamuk
 • Krom
Soru 10

I. Teknolojik gelişmeler
II. Ülkeler arası gelişmişlik farkı
III. Dünya nüfusunun artması
IV. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme
Doğal kaynakların öneminin sürekli artmasında verilenlerden hangilerinin etkisi daha fazladır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
Soru 11

Türkiye yukaridaki haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde yer alan arazilerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri daha yaygındır?

 • Balıkçılık, hayvancılık
 • Sanayi, madencilik
 • Madencilik, ziraat
 • Turizm, tarım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisine olan olumsuz etkileri daha fazladır?

 • Nüfus artış hızının giderek yavaşlaması
 • Karasal iklimin geniş alanlar da etkili olması
 • Akarsu akımlarının yaz döneminde azalması
 • Arazisinin büyük kısmının dağlık ve engebeli olması
REKLAM
Soru 14

Doğal ortamda sıvı olarak elde edilen tek metal olup; termometrelerde, altın ve gümüş üretiminde, aynaların sırlanmasın da ve pil yapımında kullanılan maden nedir?

 • Antimon
 • Barit
 • Civa
 • Manganez
Soru 15

Türkiye’de bölgeler arasında gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gelişememiş yerlerde devlet tarafından bazı teşvik politikaları hayata geçirilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatırımcılara teşvik olamaz?

 • Enerjiyi ucuza vermek
 • Altyapı hizmetini geliştirmek
 • Gümrük vergilerini yükseltmek
 • Yatırımcıya arazi temin etmek
Soru 16

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kümes hayvancılığı daha yoğun şekilde yapılmaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisi bakla gillerdendir?

 • Mercimek
 • Arpa
 • Çavdar
 • Pirinç
Soru 18

Türkiye’de doğal gaz tüketiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Dünya rezervinin yüksek olması
 • Havayı çok düşük oranda kirletmesi
 • Tüketim alanlarına kolay taşınması
 • Elektrik üretiminde de kullanılması
Soru 19

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Batı Anadolu horst – graben sisteminin oluşturduğu depremlerin etkisi altındadır?

 • Karabük
 • Antakya
 • Yalova
 • Uşak
Soru 20

Türkiye’de orman yangınlarının çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kasıtlı yakma
 • Yıldırım düşmesi
 • Enerji nakil hatları
 • İhmal ve dikkatsizlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBABDDBBCCDDCCAABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?