Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

1960’lı yıllardan sonra ülkemizde nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar uygulanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ortalama insan ömrünün uzaması
 • Kişi başına düşen geliri azaltacağı düşüncesi
 • Sanayi öncelikli kalkınmanın hedeflenmesi
 • Kentlere yoğun göç hareketinin başlaması
Soru 2

Türkiye nüfus politikalarının ikinci döneminin ana yönünü aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?

 • Ekonomik koşullar
 • Çevresel etkenler
 • Nüfus hareketleri
 • Doğal afetler
Soru 3

Türkiye haritasında taranarak verilen yer hangi bölgesel kalkınma projesinin uygulandığı alandır?

 • Yeşil ırmak Havzası Gelişim Projesi
 • Güneydoğu Anadolu Projesi
 • Doğu Karadeniz Projesi
 • Doğu Anadolu Projesi
Soru 4

Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi kapsamında kalan bölgede hâkim olan ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizm ve balıkçılık
 • Tarım ve hayvancılık
 • Madencilik ve ormancılık
 • Demir-çelik sanayisi ve kömür işletmeleri
Soru 5

Bir ülkenin uluslararası alanda izlediği siyasette aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Askeri gücünün
 • Ekonomik gücünün
 • Eğitim durumunun
 • Teknolojik seviyesinin
REKLAM
Soru 6

Türkiye üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde bulunmakta, doğudan önemli petrol rezervlerine sahip Müslüman Orta Doğu ve Hazar havzası ile batıdan ise sanayileşmiş Avrupa arasında köprü konumundadır. Bunlara ek olarak Akdeniz, Ege ve Karadeniz’e sınırının bulunması İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması ülkemizin _______ önemini daha da arttırmaktadır.
Metne göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Turistik
 • Askerî
 • Jeopolitik
 • Transit
Soru 7

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını hangi yıl ilan etmiştir?

 • 1914
 • 1960
 • 1974
 • 1983
Soru 8

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde insani gelişim endeksinde üst sıralarda yer alan ülkeler bulunmaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

 • Nüfus artış hızları düşüktür.
 • Gelişmiş ticari hayata sahiptir.
 • Ekonomileri tarımsal üretime dayanır.
 • Yüksek miktarda enerji kaynağı tüketirler.
Soru 10

Aşağıdaki ülkelerden hangisi insani gelişim endeksinde alt sıralarda yer almaktadır?

 • Kenya
 • Meksika
 • Norveç
 • Rusya
Soru 11

Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika’da ki pek çok ülkenin zengin doğal kaynaklara sahip oldukları halde kalkınamamalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus artışlarının yüksek olması
 • Yetişmiş personelinin az olması
 • Başka ülkelerce sömürülmeleri
 • Ulaşım ağlarının geri olması
Soru 12

Aşağıdaki su yollarından hangisi Orta doğu petrollerinin tüketici ülkelere ulaştırılmasını sağlayan çıkış kapılarından biri değildir?

 • Süveyş Kanalı
 • Hürmüz Boğazı
 • Macellan Boğazı
 • Bab-ül Mendeb Boğazı
Soru 13

Su sorunu haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde sıcak çatışmalara neden olmaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi günümüzde sıcak çatışmalar yaşandığı Orta Doğu ülkelerinden biri değildir?

 • Suriye
 • Irak
 • İsrail
 • Nijerya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğa ve insan arasında dengeyi bozarak sonu fakirliğe hatta açlığa kadar varabilecek soruna neden olan yanlış bir anlayıştır?

 • Doğal kaynaklar bitmeyecek ölçüde sınırsızdır.
 • Ülkeler sürdürülebilir kalkınmayı benimsemelidir.
 • Teknoloji doğal kaynakların verimli tüketilmesini sağlar.
 • Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar değerlendirilmelidir.
Soru 16

Çin’de bambu ormanlarının giderek azalması aynı zamanda aşağıdaki hayvanlardan hangisinin doğal yaşam alanının daralması anlamına da gelmektedir?

 • Kaplan
 • Fil
 • Panda
 • Gergedan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının korunmasının ve bilinçli tüketilmesinin en önemli gerekçesidir?

 • Sanayide tüketilmesi
 • Temizlikte kullanılması
 • Ulaşımda yararlanılması
 • Yaşam için vazgeçilmez olması
Soru 18

Avrupa Birliği ülkelerinin;
• Arabaların yakıt tüketimlerini azaltma
• Elektrikli taşıtlara vergi indirimi yapma
• Fabrika bacalarına filtre takılması gibi çalışmaların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akarsuları korumak
 • Hava kirliliğini azaltmak
 • Daha az maden tüketmek
 • Trafikteki ölümleri azaltmak
Soru 19

Türkiye’nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi ile aşağıdakilerden hangisinin korunması hedeflenmiştir?

 • Sulak alanların
 • Kültürel mirasın
 • Ozon tabakasının
 • Yabani bitki ve hayvanların
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasına katkı yapar?

 • Sanayi üretimini arttırmak
 • Geri dönüşüme önem vermek
 • Yerleşim alanlarını genişletmek
 • Fosil yakıtların tüketimini artırmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BAADCCDBCACCCDACDBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?