Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Dil, açık ve anlaşılır bir biçimde kullanılır.
 • Bilgi vermek ve okuyucuyu aydınlatmak için yazılır.
 • Kurmaca değil, gerçeklik ön plandadır.
 • Her okuyan bu metinlerden farklı anlamlar çıkarır.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde sanatsal metin türleri bir arada verilmiştir?

 • Anı – hikâye – fabl
 • Masal – halk hikâyesi – mesnevi
 • Günlük – mektup – biyografi
 • Hikâye – roman – sohbet
Soru 3

• Sağ alt köşeye adres yazılır.
• Sağ alt veya sağ üst tarafa tarih atılır.
• Ad-soyad sol üst köşeye yazılır.
“Resmî mektup”la ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
Soru 4

11 Ekim 2010
Saat 23.00, uyumak üzereyim. Telefonum çaldı. Çok korktum. Gece çalan telefonlar nedense beni ürpertir.

12 Ekim 2010
Sabah kalktım, kısa bir yürüyüş yapıp ekmeğimi ve gazetemi aldım. Yine acı haberler… Ne zaman bu tür haberlere rastlamayacağız acaba?
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Anıdan
 • Mektuptan
 • Günlükten
 • Gezi yazısından
Soru 5

I. Mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde kaleme alınmalıdır.
II. Sanatlı ve süslü bir anlatım kullanılmalıdır.
III. Olayların etkisini artırmak için abartmaya bolca yer verilmelidir.
IV. Dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk duygusuyla yazılmalıdır.
Anı ile ilgili numaralanmış bu bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Koblenz yakınlarında bulunan varillerde, cilde ve göze temas ettiğinde yakıcı etki yapan klorosülfürik asit olduğu belirtildi. Bölge sakinleri uzaklaştırıldıktan sonra variller uzmanlar tarafından imha edildi.
Bu parçanında haber yazısına ait aşağıdaki ögelerden hangisinin cevabı yoktur?

 • Ne zaman?
 • Ne?
 • Kim?
 • Nerede?
Soru 7

Edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zafername
 • Talim-i Edebiyat
 • Tahrib-i Harabat
 • Istılahat-ı Edebiyye
Soru 8

Bilirsiniz beni, bilirsiniz de inanmazsınız bu dediklerime. Saçımın sakalımın akar gibi olduğu, benim kendime çekidüzen vermeyi bilmediğim doğrudur ama övünülecek bir şey mi bu? Süslenmek, bezenmek elimden gelmez ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek kızarım.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Sohbetten
 • Makaleden
 • Mektuptan
 • Gezi yazısından
Soru 9

• Bu türün edebiyatımızdaki ilk örneklerinden biri Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”sidir.
• Tanımlama, betimleme ve açıklamadan yararlanılır.
• İnsanoğlunun başka yerleri görme merakından doğmuştur.
Bu cümlelerde hakkında bilgi verilen tür aşağıdakilerin hangisidir?

 • Günlük
 • Mektup
 • Anı
 • Gezi yazısı
Soru 10

Burdur’a bağlı Yeşilova ilçesinin Akçaköy’ünde 1929 yılında doğdum. Altı çocuklu, az topraklı bir köylü ailesinin yukarıdan ikinci çocuğuyum. Babam Veli, Yemen’de seferberlikte askerlik etmiş; yaralanmış, esir düşmüş. Az toprakla çiftçilik yeterli bir iş olmadığı için bunun yanı sıra köy bakkallığı ve değirmencilik de yapmış.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

 • Biyografiye
 • Otobiyografiye
 • Gezi yazısına
 • Günlüğe
Soru 11

Tebrik mektupları, teşekkür mektupları, taziye mektupları, özür mektupları _________ içinde yer alır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • iş mektupları
 • resmî mektuplar
 • edebî mektuplar
 • özel mektuplar
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde haber yazılarıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Günlük ve önemli olması gerekir.
 • Kolay anlaşılır, akıcı ve duru bir anlatıma sahip olmalıdır.
 • Haberi yazan kişi, tarafını belli etmelidir.
 • Yanlış anlaşılmalara yer verilmemelidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda fıkralarıyla tanınan yazarlarımızdan biridir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Ahmet Rasim
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Tevfik Fikret
REKLAM
Soru 14

• Yazar işlediği konu üzerindeki çeşitli düşünceleri, kendi yorumunu da katarak ortaya koyar.
• Rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
• Yazar kendisi ile tartışır, konuşur gibi yazar.
Bu özellikler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

 • Denemeye
 • Makaleye
 • Anıya
 • Eleştiriye
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • Makalede ispatlama, iddia etme kaygısı vardır.
 • Fıkralar gazete ve dergilerde yayımlanan günübirlik yazılardır.
 • Sohbette ciddi ve ağırbaşlı bir üslup kullanılır.
 • Gezi yazısında görülen yerlerin kültür ve coğrafyaları hakkında da bilgiler verilir.
Soru 16

“Çok yaşayan değil, çok gezen bilir.” sözünün doğruluğunu ispatlamak için düştüm yollara. Gözlemlerim sadece gözlemekle sınırlı kalmadı. Her şeyi yazdım. Çünkü keşfetmek ve yazmak benim vazgeçemediğim iki tutkumdu.
Bunları söyleyen bir kişinin yazdığı tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Günlük
 • Mektup
Soru 17

• Tek Adam
• İkinci Adam
• Dertli Dolap
Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otobiyografi
 • Deneme
 • Günlük
 • Biyografi
Soru 18

1937 yılının bahar mevsimi idi. Orman Çiftliği’ne Akköprü tarafından gidiyorduk. Çiftliğin o tarafı meyve bahçesi hâline getirilmiş, fidanlar sıra sıra dikilmişti. Şimdi gölgeliği ve bol yeşilliği ile çok güzel olan bu yol boyu, o zamanlar henüz küçük, çelimsiz ağaçların sıralandığı, yaz mevsiminde dahi pek güzel olmayan bir yerdi. Atatürk, bu eski çıplak topraklar üzerindeki meyve bahçesi hâline gelmiş olan bu yerlere neşe ile bakıyordu. …
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Günlükten
 • Mektuptan
 • Otobiyografiden
 • Anıdan
Soru 19

Yazarların kendi hayatlarını anlattıkları romanlar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik gösterir?

 • Günlük
 • Makale
 • Otobiyografi
 • Biyografi
Soru 20

I. Hatıra, roman, gezi yazısı türündeki eserlerde günlükten yararlanılabilir.
II. Nesnellik hâkimdir ve dil göndergesel işlevde kullanılır.
III. Yazar, okuyucuyu düşünerek günlük tutar.
IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.
“Günlük” ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangileri yanlıştır?

 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCBACADBDCBACBDDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler