Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet, nice müşkül muharebe ve mücahedeler sonunda ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasip olmuştur. Bugün sizlere derim ki canını feda etmeyen âşık vuslata nail olamaz. Vatan aşkı için nice kanlar döküldü, nice yaralar açıldı. Ama bu sayede nice müstahkem kaleler alındı.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Söylev
 • Söyleşi
 • Mülakat
 • Röportaj
Soru 2

Sezai Karakoç’un özelliklerinin anlatıldığı bir röportajın türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Bir yeri konu alan
 • Eşyayı konu alan
 • Bir olayı konu alan
 • İnsanı konu alan
Soru 3

Safranbolu’yu değişik özellikleriyle inceleyip kendi görüşleriyle destekleyerek bir yazı oluşturan ve bu yazıda çeşitli belgeler, fotoğraflar kullanan bir yazarın yazısı aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Mülakata
 • Röportaja
 • Makaleye
 • Denemeye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde yazılmıştır?

 • Son Kuşlar
 • Pembe İncili Kaftan
 • Yalnız Efe
 • Peri Bacaları
Soru 5

Söylevle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Söyleve dinleyicilerin ilgisini çekecek sözlerle başlanmalıdır.
 • Söylevci dilin özelliklerini iyi bilmelidir.
 • Dil; alıcıyı harekete geçirme, kanalı kontrol ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.
 • Asıl amaç dinleyicilerde estetik zevk uyandırmaktır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatının ünlü söylevcilerinden biridir?

 • Demosthenes
 • Çiçero
 • Montaigne
 • Moliere
Soru 7

Okumanın hayatımızda nasıl bir yeri vardır?
- Okuma, şimdi adına iletişim denen, bilgi alışverişini tek taraflı sağlayan bir hadisedir. Okuyacağınız kitabı seçerken neye dikkat ediyorsunuz?
-Vaktiyle hemen hiçbir ayrım yapmadan elime geçen her kitabı okurdum. Artık kitap okurken bana faydası var mı, yok mu diyerek bir ayıklamaya gidiyorum.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Mülakattan
 • Söylevden
 • Anıdan
 • Fıkradan
Soru 8

I. Mülakat yapılacak kişiden randevu alınmalıdır.
II. Kişinin verdiği cevaplar düzeltilip aktarılmalıdır.
III. Mümkün olduğunca ayrıntıya girilmelidir.
IV. Konuşulanların dışına çıkılmamalıdır.
Mülakatla ilgili numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda tanınmış mülakat yazarlarından biridir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Cemal Süreya
 • Hikmet Feridun Es
 • Necip Fazıl Kısakürek
Soru 10

Yaşar Kemal ile ilgili her yönüyle bir araştırma yapıp bunu kamuoyu ile paylaşmak isteyen bir yazarın aşağıdaki türlerden hangisini kullanması uygun olur?

 • Söylev
 • Gezi yazısı
 • Fıkra
 • Röportaj
Soru 11

• Röportajlarda belge ve fotoğraflardan yararlanılmaz.
• Röportajlarda ağırlıklı olarak düşsel anlatım kullanılır.
• Röportajda açıklayıcı, kanıtlayıcı, öğretici anlatımdan yararlanılabilir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – D – D
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 12

Röportaj türüyle ilgili aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Nurullah Berk – Ustalarla Konuşmalar
 • Yaşar Kemal – Edebiyatçılarımız Konuşuyor
 • Fikret Otyam – Ha Bu Diyar
 • Mustafa Baydar – Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
Soru 13

I. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
II. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
III. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanım yeri verilmemiştir?

 • Virgül ( , )
 • İki nokta ( : )
 • Noktalı virgül ( ; )
 • Nokta ( . )
REKLAM
Soru 14

Cep telefonunun icadı ve günümüze kadar geçirdiği gelişim aşamalarını anlatan bir araştırma yazısının türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Röportaj
 • Biyografi
 • Söylev
 • Eleştiri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?

 • Fıkra
 • Deneme
 • Mektup
 • Mülakat
Soru 16

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses türemesi vardır?

 • Gönlümüzün
 • Affediyorum
 • Başlıyorlar
 • Küçücük
Soru 17

___________; genellikle parlamentolarda, diplomatik toplantılarda, mitinglerde yapılan konuşmalardır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İktisadi söylev
 • Siyasi söylev
 • Hukuksal söylev
 • Askerî söylev
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Söylevci konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
 • Röportajı gerçekleştiren kişi araştırmasına kendi düşüncelerini katmaz.
 • Mülakatta sorulan sorular herkesin anlayabileceği nitelikte olmalıdır.
 • Mülakatta dil, göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
Soru 19

I. Onunla park da buluşmak üzere sözleştik.
II. Soruyu bilse de bilmese de önemli değil artık.
III. Akşam sinemaya Onur da gelecekmiş.
IV. Bu ev kiralık da satılık da değil.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta ( … ) getirilmelidir?

 • Gençler, bu ülkeyi sizler yücelteceksiniz
 • Çocuk bir şeyini kaybetmiş gibi sürekli ağlıyor, ağlıyor
 • Bunun böyle olacağını neden bana söylemediniz
 • Yağmurun hemen ardından güneş yüzünü gösterdi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDDBACCDDBCADBBBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler