Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatsal metinlerle öğretici metinlerin karşılaştırmasında yanlışlık yapılmıştır?

 • Sanatsal metinlerde amaç okuyucuya estetik zevk vermektir, öğretici metinlerde bilgi verme amacı vardır.
 • Sanatsal metinlerde gerçekler dile getirilir, öğretici metinlerde gerçeklerin yanı sıra kurmaca olaylar da anlatılır.
 • Sanatsal metinlerde dil sanatlıdır ve üslup kaygısı vardır, öğretici metinlerde açık ve sade bir dil kullanılır.
 • Sanatsal metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılırken öğretici metinlerde genel olarak göndergesel işlevde kullanılır.
Soru 2

“Üç birlik” terimi aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • Romana
 • Fabla
 • Tiyatroya
 • Masala
Soru 3

• Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü ve uyaklı dizeler hâlinde örülmüş biçimidir.
• Şiiri oluşturan dörder, beşer, altışar ve daha fazla dizelik kümelere verilen isimdir.
• Şiirdeki temel duygu ve düşüncedir.
Bu cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı verilmemiştir?

 • Nazım biçimi
 • Nazım
 • Tema
 • Bent
Soru 4

Türk edebiyatında ilk yerli roman ________ tarafından kaleme alınan ___________.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Namık Kemal – İntibah’tır
 • Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’tır
 • Ahmet Mithat Efendi – Felatun Bey’le Rakım Efendi’dir
 • Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası’dır
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin yapısını oluşturan ögelerden değildir?

 • Olay örgüsü
 • Mekân
 • Zaman
 • Yazar
REKLAM
Soru 6

Batı’da ilk fabl yazarı olarak kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aisopos(Ezop)
 • La Fontaine
 • Andersen
 • Beydaba
Soru 7

Kuruluşlarındaki özellikle öteki masal türlerinden ayrılır. Küçük, önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Bağlantı ögesinin sayısı ölçüsünde masal uzar gider. (Keloğlan, Sırça Köşk…)
Bu parçanında hakkında bilgi verilen masal türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Hayvan masalları
 • Asıl masallar
 • Zincirlemeli masallar
 • Güldürücü hikâyeler, nükteli fıkralar ve yalanlamalar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Batı edebiyatında ünlü bir masal yazarıdır?

 • Stendhal
 • Shakespeare
 • Çehov
 • Andersen
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir?

 • Leyla ile Mecnun
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Ferhat ile Şirin
 • Yusuf ile Züleyha
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsünün özelliklerinden değildir?

 • Bu tür öykülerde olaylar zinciri kişi, zaman, mekân ögesine bağlıdır.
 • Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir.
 • Olay, mekân, kişi ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.
 • Rastlantılara yer verilir ve öyküler beklenen bir sonla biter.
Soru 11

Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süslülüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen romanlardır. Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanı bu roman türüne uygun bir örnektir.
Bu parçanında tanıtılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romantik roman
 • Klasik roman
 • Realist roman
 • Natüralist roman
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde ilahi (hâkim) bakış açısı kullanılmıştır?

 • Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı, sekiz yaşımdan beri çekiyordum.
 • Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir rüzgâr giriyor, salona ıhlamur ve gül kokusu getiriyordu. Odaya ışık girinceye kadar gözlerimi hafifçe kapadım, bu köşke ait hatıralarımın uyanışına kendimi bıraktım.
 • Hasta çocukların yanlarında ailelerinden birer büyük insan bulunuyor ve bu insanlar hastalarından daha endişeli görünüyorlar. Bir anne, pelerinini iliklemek bahanesiyle omzu sarılı çocuğunun sırtını okşuyor. Onu biraz sonra çekeceği acıya hazırlamak için.
 • Bir ağaç altına oturdum ve hasta dizimin zaviyesini her vakitki itina ile ayarlayarak bacağımı uzattım. Bu zavallı uzvumun talihine ait hiçbir şey düşünmek istemiyordum.
Soru 13

Dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneğini veren sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boccacio – Decameron
 • Çehov – Vişne Bahçesi
 • Maupassant – Ay Işığı
 • Puşkin – Maça Kızı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tarihî romana örnektir?

 • Eylül
 • Küçük Ağa
 • Robinson Crusoe
 • Sefiller
Soru 15

I. Mehmet Rauf’un Eylül adlı romanı edebiyatımızın ilk başarılı psikolojik romanı kabul edilir.
II. Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri Tanzimat Dönemi romancılarındandır.
III. Servetifünun romanları teknik bakımdan Tanzimat romanları kadar başarılı değildir.
IV. Edebiyatımızda romanda 1950’den sonra “köy edebiyatı” denen bir anlayış gelişmiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde roman türüyle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 16

• Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı görülür.
• Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.
• Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.
“Komedya” türü ile ilgili verilen cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
Soru 17

Beş altı dakikaya sığdırılan tablolarhâlinde kısa, müzikli oyunlara _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • operet
 • opera
 • revü
 • skeç
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki tiplerden biri değildir?

 • Zenne
 • Çelebi
 • Kavuklu
 • Tuzsuz Deli Bekir
Soru 19

Sahici mi elinde tuttuğun o kartal kanadı
Sen tuttun acıdan benim ellerim kanadı

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin kullanımıyla oluşan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişileştirme
 • Cinas
 • Benzetme
 • Mecazımürsel
Soru 20

Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi Batı edebiyatından alınmıştır?

 • Sone
 • Murabba
 • İlahi
 • Müstezat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABDACDBDACABCADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler