Seçmeli Fizik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aralarında 60°’lık açı bulunan şekildeki noktasal cisme 2 N ve 4 N büyüklüğünde iki kuvvet uygulanıyor.
Buna göre kuvvetlerin bileşkesi kaç newton’dur? ( cos 60° = 1/2 )

 • √3
 • 2√7
 • √11
 • 3√3
Soru 2

K(4,- 3) vektörünün kartezyen koordinat sistemindeki çizimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Aynı düzlemde bulunan ve büyüklükleri eşit a,b,c vektörleri şekildeki gibidir.
Buna göre a + b - c toplamı olan bileşke vektör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Şekildeki noktasal K cismine 5 N, 4 N, 6 N ve 5 N’luk kuvvetler etki etmektedir.
Buna göre K’ya etki eden bileşke kuvvet kaç newton’dur?

 • 2
 • 8
 • 10
 • 15
Soru 5

Şekildeki K aracının hızı doğu yönünde sabit 50 m/s’dir. L aracı ise durmaktadır.
Buna göre K aracının sürücüsü duran L aracını hangi yönde hangi hızla gidiyor görür?

 • Doğu yönünde, 50 m/s
 • Doğu yönünde, 100 m/s
 • Batı yönünde, 100 m/s
 • Batı yönünde, 50 m/s
REKLAM
Soru 6

Sürtünmesiz düzlemde duran 6 kg kütleli cisme 30 N’luk net kuvvet uygulanıyor.
Buna göre cisimin ivmesi kaç m/s2 ’dir?

 • 5
 • 12
 • 30
 • 36
Soru 7

Sürtünmesiz düzlemde kütleleri 3 m ve 7 m olan şekildeki cisimlerin ivmeleri eşit olduğuna göre bu cisimlere uygulanan kuvvetlerin F1/F2 oranı kaçtır?

 • 3/7
 • 7/3
 • 10/7
 • 8/3
Soru 8

Kütlesi 1 kg olan cisme ait ivme - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cismin ilk hızı 20 m/s olduğuna göre 6. saniye sonunda hızı kaç m/s olur?

 • 28
 • 38
 • 48
 • 68
Soru 9

Kütlesi 5 kg olan şekildeki cisim sürtünmesiz ortamda F kuvveti ile çekildiğinde cismin ivmesi 4 m/s2 oluyor.
Buna göre cisme uygulanan kuvvet kaç newton’dur?

 • 5
 • 20
 • 25
 • 40
Soru 10

Sürtünme katsayısının 0, 4 olduğu ortamda şekildeki 5 kg’lık cisim 60 N’luk kuvvetle çekiliyor.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 ’dir? ( g = 10N/kg )

 • 3
 • 4
 • 8
 • 12
Soru 11

Yatay bir düzlemde duran bir cisme düzleme paralel olarak uygulanan kuvvetin, cismin kazandığı ivmeye göre değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre cisimle zemin arasındaki sürtünme kuvveti ( fs )kaç newton’dur? ( g 1 = 0N/kg )

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
Soru 12

İlk hızı 3 m/s olan araba düzgün olarak 2 m/s2 ’lik ivme ile hızlanıyor.
Buna göre arabanın 10 s sonraki hızı kaç m/s’dir?

 • 23
 • 30
 • 38
 • 40
Soru 13

Hava sürtünme kuvveti, hava ortamında hareket eden cisimlere hareketine zıt yönünde etki eden direnç kuvvetidir.
Buna göre hava sürtünme kuvveti ile ilgili;
I. Cismin yüzeyinin cinsine bağlıdır.
II. Cismin yüzeyinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
III. Cismin hızının karesi ile doğru orantılıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Hızı 12 m/s olan araba trafik işaretlerini görünce frene basarak 4 m/s2 ’lik ivme ile düzgün olarak yavaşlayor ve duruyor.
Buna göre arabanın duruncaya kadar aldığı yol kaç metredir?

 • 10
 • 18
 • 22
 • 48
Soru 15

45 m yükseklikten serbest düşmeye bırakılan top yere kaç saniyede düşer?
( g = 10N/kg )
(Hava sürtünmesi ihmal ediliyor.)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 9
Soru 16

Yerden 40 m/s hızla yatayla 53° açı yapacak şekilde bir cisim eğik olarak atılıyor.
Buna göre cismin yere çarpma hızı kaç m/s olur?
( sin53° = 0,8 cos53° = 0,6 g = 10m/s2 )

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 17

Sürtünmenin ihmal edildiği bir düzlemde 5,2 kg kütleli cisim 52N’luk net kuvvet etkisinde 20 m yolu 2 s’de alıyor.
Buna göre cisme verilen itme kaç N . S’dir? ( g = 10N/kg )

 • 46
 • 72
 • 104
 • 142
Soru 18

Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 200 g kütleli cisme 30 g kütleli mermi 80 m/s hızla çarpıp, yatay doğrultuda 30 m/s hızla cisimden çıkıyor.
Buna göre mermi cismi terkettiği anda cismin hızı kaç m/s’dir?

 • 7,5
 • 10
 • 12,5
 • 20
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızı kolaylaştıran basit makinelere örnek verilemez?

 • Çıkrık
 • Makara
 • Eğik düzlem
 • Sıvılı termometre
Soru 20

Şekildeki makaralar özdeş ve her birinin ağırlığı 10 N’dur.
Buna göre 60N’luk yükü dengeleyen F kuvveti kaç N’dur?
(Sürtünmeleri önemsenmeyecektir.)

 • 20
 • 25
 • 35
 • 45
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAADAACBCDADBDDCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?