Seçmeli Fizik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sürtünmesiz yatay düzlemde (+) yüklü iletken X, Y, Z küreleri şekildeki konumda bulunmaktadır.
Y küresi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre;
I. X’in elektrik yükü Z’den büyüktür.
II. X’in elektrik yükü Y’den büyüktür.
III. Y’nin elektrik yükü Z’den büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Elektrik alan; pozitif birim yüke etki eden elektriksel kuvvettir.
Buna göre pozitif ve negatif yükün elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 3

Şekildeki gibi sabit tutulan X ve Y noktasal yükleri sırasıyla 5q ve 3q olup aralarındaki uzaklık 3d’dir.
Buna göre yükler arasındaki elektriksel kuvvet kaç k . q2 / d2’dir?

 • 1/3
 • 2/3
 • 5/3
 • 7/3
Soru 4

Yarıçapı 50 cm olan iletken bir küre q = 8 . 10-6C’luk yük ile yükleniyor.
Kürenin merkezinden 30 cm uzaklıktaki bir noktada elektrik alanın büyüklüğü kaç N / C ’dur?
( k = 9 . 109 Nm2/C2 )

 • Sıfır
 • 12 . 104
 • 5 . 108
 • 7 . 103
Soru 5

Aralarında 100 cm uzaklık olan ve q1 , q2 yüklerinden oluşan sistem şekildeki gibidir.
Buna göre elektrik potansiyel enerjisi kaç joule’dur?
( k = 9 . 109 N . m2/c2)

 • 9 . 10-3
 • 18 . 10-3
 • 24 . 10-3
 • 27 . 10-3
REKLAM
Soru 6

Şekildeki 2r yarıçaplı içi boş iletken küre (–) negatif elektrikle yüklüdür.
Buna göre;
I. M noktasının potansiyeli, K noktasının potansiyelinden büyüktür.
II. K noktasındaki elektrik alan M noktasındaki elektrik alandan büyüktür.
III. L noktasındaki potansiyel K noktasındaki potansiyele eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Şekildeki paralel levhalar arasındaki uzaklık 3 cm olup levhalara V=9 Volt potansiyel fark uygulanmaktadır
Buna göre levhalar arasına bırakılan ağırlığı ihmal edilmiş q = 1,6 . 10-19C’luk yüke etki eden kuvvet kaç newton’dur?
(Sürtünme önemsenmeyecektir.)

 • 4, 8 . 10-17
 • 4, 8 . 1021
 • 4, 8 . 10-21
 • 4, 8 . 1017
Soru 8

Aralarındaki uzaklık 6 cm olan şekildeki iletken özdeş paralel levhalara 120 V potansiyel fark uygulanıyor.
Kütlesi 1 g yükü 3 . 10-4C olan parçacık ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz ortama serbest bırakıldığında karşı levhaya kaç m/s hızla çarpar?

 • 3√2
 • 4√2
 • 5√2
 • 6√2
Soru 9

Elektrik potansiyel enerjiyi ve elektrik yükünü depolayan araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Termometre
 • Sığaç
 • Barometre
 • Termos
Soru 10

Alanı 30 . 10-2 m² aralarındaki uzaklık 1 . 10-2 olan armatürden oluşan kondansatörün sığası kaç Farad’tır?
( ε = 9 . 10-12F/m)

 • 140 . 10 -12
 • 175 . 10 -12
 • 270 . 10 -12
 • 345 . 10 -12
Soru 11

Her bir armatürde 9 . 10-5C’luk yük bulunan 3 . 10-6F sığalı bir kondansatörün armatürleri arasındaki potansiyel farkı kaç volt’tur?

 • 0, 3
 • 3
 • 30
 • 300
Soru 12

Sığaçlar kullanıldıkları yere ve ihtiyaca göre;
I. Paralel plakalı
II. Silindirik
III. Küresel şeklinde üretilmektedir.
Buna göre hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 13

Her birinin sığası 4 µF olan şekildeki paralel bağlı sığaçların eş değer sığası kaç µF olur?

 • 1
 • 4
 • 10
 • 16
REKLAM
Soru 14

Üzerinden 3A’lık akım geçen 0, 2 m uzunluğundaki tel parçası 6 tesla şiddetindeki manyetik alan içine konuluyor.
Buna göre tele etkiyen manyetik kuvvet kaç newton’dur?

 • 3, 6
 • 4, 8
 • 12, 4
 • 18, 5
Soru 15

Şekildeki tel parçasının üzerinden gösterilen yönde 4A’lık akım geçmektedir.
Telden 2 m uzaklıktaki noktada oluşan manyetik alan kaç wb/m² ’dir?
(K = 10-7 N/A2 )

 • 2 . 10-7
 • 4 . 10-7
 • 8 . 10-7
 • 12 . 10-7
Soru 16

Düzgün bir manyetik alanda manyetik alan kaynağına yakın ve manyetik alana dik olarak konulan levha yüzeyinden geçen alan çizgileri şekildeki gibidir.

Buna göre;
I. Yüzeyin içerisinden belirli sayıda manyetik alan çizgisi geçer.
II. Manyetik alan çizgileri N kutbundan çıkıp S kutbuna girer.
III. Manyetik alan çizgileri N ve S kutuplarından uzaklaştıkça artar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Doğru akım kaynakları kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi ile elde edilir.
Buna göre;
I. Şarjlı elektrik süpürgeleri
II. Cep telefonları
III. Pille çalışan oyuncak arabaları
eşyalarından hangilerinde doğru akım kaynağı kullanılmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik motoru kullanılmamıştır?

 • Çamaşır makinesi
 • Buzdolabı
 • Eşit kollu terazi
 • Saç kurutma makinesi
Soru 19

I. Cep telefonlarının şarj aletleri
II. Televizyonlar
III. Şarjlı elektrik süpürgesi
Yukarıdakilerden hangilerinde transformatör kullanılmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Verimi % 100 olan bir transformatörde primer devreye 200 V gerilimuygulandığında akım şiddeti 1 A’dir.Sekonder devredeki akım şiddeti 20 A olduğuna göre sekonder devredeki gerilim kaç volttur?

 • 2
 • 10
 • 20
 • 100
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACABBADBCCDCABBDCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?