Seçmeli Kimya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hidrojen elementi (-1 ) yükseltgenme basamağında bulunur?
(1H, 6C, 7N, 8O, 11Na)

 • H2O
 • NH3
 • NaH
 • CH4
Soru 2

Şekildeki pil devresinde numaralarla gösterilen devre elemanlarından hangisi yanlış yazılmıştır?

 • I-Elektrolit
 • II-Tuz köprüsü
 • III-Elektrolit
 • IV-Voltmetre
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesidir?

 • Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e-
 • Cu2+(suda) + 2e- → Cu(k)
 • KCl(k) → K+(suda) + CI-(suda)
 • H2O(k) →H2O(s)
Soru 4

ClO3 + H2SO3 → CI-+SO42-
asidik ortamda gerçekleşen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H+ iyonunun kat sayısı kaç olur?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Soru 5

Aşağıda verilen metallerden hangisi en aktif metaldir?

 • Zn2+ + 2e- → Zn(k) E° = -0,763V
 • Ag+ + e- → Ag(k) E° = +0,799V
 • Mg2+ + 2e- → Mg(k) E° = -2,372V
 • Ni2+ + 2e- → Ni(k) E° = -0,250V
REKLAM
Soru 6

2Cr(k) + 3Ni2+(suda) → 2Cr3+(suda) + 3Ni(k)
Tepkimesi istemli olarak gerçekleşmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Cr indirgendir.
 • Ni2+ yükseltgendir.
 • Cr yükseltgenmiştir.
 • Ni metali,Cr metalinden daha aktiftir.
Soru 7

Yukarıda verilen standart indirgenme potansiyellerine göre hangi kaplarda H2( ) g açığa çıkar?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

yarı pil tepkimesinin aynı koşullarda potansiyeli kaç V’tur?

 • 0,76
 • 2,36
 • -0,76
 • -2,36
Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?

 • HNO3
 • NaCl
 • CO2
 • C2H6
Soru 10

Anorganik bileşikler için verilen;
I. Ana kaynağı doğadaki mineraller ve cevherlerdir.
II. Genelde kokusuzdurlar.
III. Genelde iyonik yapılıdırlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Yukarıdaki molekülde kaç tane π(pi) bağı vardır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 12

Her organik bileşiğin yapısında bulunan temel element aşağıdakilerden hangisidir?

 • C
 • K
 • O
 • N
Soru 13

Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin Lewis formülü doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

H ▬ C ≡ C ▬ H
Yukarıdaki molekülde karbon atomlarının yapmış olduğu hibrit türü hangisidir?
(1/H,6C)

 • sp
 • sp2
 • sp3
 • sp4
Soru 15

Merkez atomu sp3 hibritleşmesi yapan molekülün geometrisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Açısal
 • Doğrusal
 • Üçgen piramit
 • Düzgün dörtyüzlü
Soru 16

H2O molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AX2
 • AX3
 • AX2E2
 • AX3E
Soru 17

NH4+ iyonu için verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 18

CH3OCH3 bileşiğinin fonksiyonel grup ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karboksilli asit
 • Aldehit
 • Keton
 • Eter
Soru 19

C4H9OH bileşiğinin kaç tane konum izomerisi olabilir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 20

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi CH3 ▬ CH2 ▬ OH bileşiğinin fonksiyonel grup izomerisidir?

 • CH3 ▬ OH
 • CH3 ▬ O ▬ CH3
 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCDCADDBABABCCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?