Seçmeli Kimya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon değildir?

 • CH4
 • C2H6
 • CH2 = CH2
 • CH3Cl
Soru 2

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC kurallarına göre adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2-brom-3-klorbütan
 • 2-klor-3-brombütan
 • 2,3-klor brombütan
 • 2,3-brom klorbütan
Soru 3

Çizgi bağ formülleri verilen bileşiklerden hangileri sikloalkan bileşiğidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Tepkimesinde X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • KOH
 • H2 SO4
 • H2O
 • NH3
Soru 5

Aşağıda yapı formülleri verilen hidrokarbonlardan hangisi cis-trans izomerisi göstermez?

REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilenlerden hangisi bir uç alkindir?

 • CH3 ▬ C ≡ C ▬ H
 • CH3 ▬ C ≡ C ▬ CH3
 • CH3 ▬ C ≡ C ▬ CH2 ▬ CH3
 • CH3 ▬ CH2 ▬ C ≡ C ▬ CH3
Soru 7

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi p-kloranilindir?

Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi tersiyer alkol değildir?

Soru 9

I. CH3 ▬ O ▬ CH3
II. CH3 ▬ O ▬ CH2 ▬ CH3
III. C2H5 ▬ O ▬ CH2 ▬ CH3
Verilenlerden hangileri simetrik eter olarak sınıflandırılabilir?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıda verilen alkil amin bileşiklerinden hangisinin bazlık kuvveti daha yüksektir?

 • CH3 ▬ NH2
 • CH3 ▬ NH ▬ CH3
Soru 11

Yukarıda verilen maddelerden hangileri uygun yükseltgenlerle yükseltgenebilir?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi polikarboksilik asittir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ COOH
 • CH3 ▬ COOH
 • H ▬ COOH
Soru 13

Verilen molekül için;
I. Asimetrik C atomu bulundurur.
II. Optikçe aktiftir.
III. Bir aminoasittir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Petrolün rafinasyonunda elde edilen ilk ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzin
 • Asfalt
 • LPG
 • Mazot
Soru 15

“Tam olarak olgunlaşmadan toplanan zeytinlerin soğuk pres yöntemleri ile sıkılmasından elde edilen yağlara _________ denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Sızma zeytinyağı
 • Riviera zeytinyağı
 • Rafine yağ
 • Prina yağı
Soru 16

C17H35COONa molekülü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • (C17H35) hidrofob özellik gösterir.
 • (-COONa) hidrofil özellik gösterir.
 • Yumuşak sabunun kimyasal formülüdür.
 • Yüksek karbonlu yağ asitlerinin sodyum tuzudur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yüzey aktif madde değildir?

 • Emülgatör
 • Sabun
 • Deterjan
 • Alkol
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi yapay polimerdir?

 • Selüloz
 • Kauçuk
 • Protein
 • Teflon
Soru 19

I. Proteinlerin temel yapı taşlarıdır.
II. Çözelti içinde ve nötr ortamlarda dipolar iyon halinde bulunurlar.
III. İki tane aminoasitten oluşan moleküle dipeptit adı verilir.
Amino asitler için verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yapay tatlandırıcı değildir?

 • Sakarin
 • Sakkaroz
 • Aspartam
 • Dulcin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCABCBDBADCACADDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?