Seçmeli Mantık 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “doğru düşünmenin bilimi”olarak tanımlanır?

 • Fizik
 • Mantık
 • Matematik
 • Dedüksiyon
Soru 2

Her çiçek güzeldir.
Karanfil de çiçektir.
O halde, karanfil de güzeldir.
Yukarıda akıl yürütme biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Anoloji
 • Benzeşim
 • Tüme varım
 • Tümden gelim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerinden üçüncü durumun olanaksızlığına örnektir?

 • İnsan insandır.
 • Bütün insanlar ölümlüdür.
 • Kapı ya açıktır, ya da kapalıdır.
 • Ali hem çalışkan, hem de tembel olamaz.
Soru 4

Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmaz.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bir terim değildir?

 • Ve
 • Kedi
 • İnsan
 • Çiçek
Soru 5

I. Ordu
II. Memur
III. Sendika
Yukarıdakilerden hangileri bireyler grubunu ifade edip, grupta gerçekleşen kolektif kavramlara örnektir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
SORU R
Soru 6

Bir kavramın içine aldığı birey sayısı ne kadar çoksa, kaplamı da o kadar fazladır.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 • Gül
 • Bitki
 • Çiçek
 • Beyaz gül
Soru 7

Tüm insanlar ölümlüdür.
Bazı kediler mavi gözlüdür.
Dünya bir gezegendir.
Yukarıdaki altı çizili kavram çeşitleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Tümel - Tikel -Tekil
 • Tekil –Tikel – Tümel
 • Tikel- Tümel- Tekil
 • Tümel - Tekil -Tikel
Soru 8

Bazı doktorlar kadındır.
Bazı kadınlar doktordur.
Bu önermelerdeki “doktor”ile “kadın” kavramları arasındaki ilişkiyi gösteren şema aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

“Özgülük; yalnız bir türe ait olan ve zorunlu olarak ayrıma bağlı olan özelliktir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan türünün özgülüğüdür?

 • Uyumak
 • Beslenmek
 • Sosyalleşmek
 • Hareket etmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi beş tümelden biri değildir?

 • Cins
 • İlinti
 • Karşıtlık
 • Özgülük
Soru 11

I. Aşk
II. Koku
III. Nefret
Yukarıdakilerden hangilerinin tanımı yapılamaz?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir önermede bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Bir dileği ifade etmesi
 • Doğruluk değeri taşıması
 • En az bir yargı bildirmesi
 • Anlamlı cümlelerden oluşması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla yargıyı dile getiren bileşik önermelere örnektir?

 • Ali çalışkandır.
 • Kadınlar çiçektir.
 • Bilim mantıksaldır.
 • İstanbul güzel ve büyük bir şehirdir.
SORU R
Soru 14

Çıkarmalı önermeler, konunun bir kısmını ya da konuya giren bireylerin bir kısmını dışarda tutarak kurulan önermelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarmalı önermedir?

 • Benim dışımda herkes gitti.
 • İnsan çok yemek yerse kilo alır.
 • Öğrenmenin en iyi yolu okumaktır.
 • Bir ay öncesine kadar derslerim iyiydi.
Soru 15

Önermeler arasındaki karşı olma ilişkisi yukarıdaki kareye uygun olarak kurulduğuna göre, “Bazı insanlar güzeldir.”önermesinin alt karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün insanlar güzeldir.
 • Hiçbir insan güzel değildir.
 • Bazı güzeller insan değildir.
 • Bazı insanlar güzel değildir.
Soru 16

“Düz döndürme; bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem,yüklemini özne yaparak, anlamca eşdeğer yeni bir önerme oluşturmaktır.”
Buna göre “Bazı çocuklar melektir.”önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bazı melekler çocuktur.
 • Bütün melekler çocuktur.
 • Hiçbir melek çocuk değildir.
 • Bazı melekler çocuk değildir.
Soru 17

Verilen önermelerden zorunlu olarak yeni bir önerme çıkarma işlemini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanım
 • Kavram
 • Çıkarım
 • Döndürme
Soru 18

Bütün öğrenciler çalışkandır.
Ayşe öğrencidir.
O halde, Ayşe çalışkan değildir.
Bu örnekte kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

 • İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • Orta terim sonuç önermesinde yer almaz.
 • İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumludur.
Soru 19

Öğrenci kitap okur ise üniversiteyi kazanır.
Öğrenci kitap okumuştur.
O halde______
Yukarıdaki kıyasta öncüllerden zorunlu olarak çıkacak sonuç hangisidir?

 • Öğrenci üniversiteyi kazanır.
 • Tüm kitap okuyanlar öğrencidir.
 • Bazı öğrenciler kitap okumamıştır.
 • Üniversiteyi kazananlar öğrenci değildir.
Soru 20

Zihinde tam tasarlandığı halde, dilde ifadesi eksik olan kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorit
 • Entimem
 • Delilli kıyas
 • Karma kıyas
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACBABCCDADADACDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?