Seçmeli Mantık 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “doğru düşünmenin bilimi”olarak tanımlanır?

 • Fizik
 • Mantık
 • Matematik
 • Dedüksiyon
Soru 2

Her çiçek güzeldir.
Karanfil de çiçektir.
O halde, karanfil de güzeldir.
Yukarıda akıl yürütme biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Anoloji
 • Benzeşim
 • Tüme varım
 • Tümden gelim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerinden üçüncü durumun olanaksızlığına örnektir?

 • İnsan insandır.
 • Bütün insanlar ölümlüdür.
 • Kapı ya açıktır, ya da kapalıdır.
 • Ali hem çalışkan, hem de tembel olamaz.
Soru 4

Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmaz.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bir terim değildir?

 • Ve
 • Kedi
 • İnsan
 • Çiçek
Soru 5

I. Ordu
II. Memur
III. Sendika
Yukarıdakilerden hangileri bireyler grubunu ifade edip, grupta gerçekleşen kolektif kavramlara örnektir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
REKLAM
Soru 6

Bir kavramın içine aldığı birey sayısı ne kadar çoksa, kaplamı da o kadar fazladır.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 • Gül
 • Bitki
 • Çiçek
 • Beyaz gül
Soru 7

Tüm insanlar ölümlüdür.
Bazı kediler mavi gözlüdür.
Dünya bir gezegendir.
Yukarıdaki altı çizili kavram çeşitleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Tümel - Tikel -Tekil
 • Tekil –Tikel – Tümel
 • Tikel- Tümel- Tekil
 • Tümel - Tekil -Tikel
Soru 8

Bazı doktorlar kadındır.
Bazı kadınlar doktordur.
Bu önermelerdeki “doktor”ile “kadın” kavramları arasındaki ilişkiyi gösteren şema aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

“Özgülük; yalnız bir türe ait olan ve zorunlu olarak ayrıma bağlı olan özelliktir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan türünün özgülüğüdür?

 • Uyumak
 • Beslenmek
 • Sosyalleşmek
 • Hareket etmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi beş tümelden biri değildir?

 • Cins
 • İlinti
 • Karşıtlık
 • Özgülük
Soru 11

I. Aşk
II. Koku
III. Nefret
Yukarıdakilerden hangilerinin tanımı yapılamaz?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir önermede bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Bir dileği ifade etmesi
 • Doğruluk değeri taşıması
 • En az bir yargı bildirmesi
 • Anlamlı cümlelerden oluşması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla yargıyı dile getiren bileşik önermelere örnektir?

 • Ali çalışkandır.
 • Kadınlar çiçektir.
 • Bilim mantıksaldır.
 • İstanbul güzel ve büyük bir şehirdir.
REKLAM
Soru 14

Çıkarmalı önermeler, konunun bir kısmını ya da konuya giren bireylerin bir kısmını dışarda tutarak kurulan önermelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarmalı önermedir?

 • Benim dışımda herkes gitti.
 • İnsan çok yemek yerse kilo alır.
 • Öğrenmenin en iyi yolu okumaktır.
 • Bir ay öncesine kadar derslerim iyiydi.
Soru 15

Önermeler arasındaki karşı olma ilişkisi yukarıdaki kareye uygun olarak kurulduğuna göre, “Bazı insanlar güzeldir.”önermesinin alt karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün insanlar güzeldir.
 • Hiçbir insan güzel değildir.
 • Bazı güzeller insan değildir.
 • Bazı insanlar güzel değildir.
Soru 16

“Düz döndürme; bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem,yüklemini özne yaparak, anlamca eşdeğer yeni bir önerme oluşturmaktır.”
Buna göre “Bazı çocuklar melektir.”önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bazı melekler çocuktur.
 • Bütün melekler çocuktur.
 • Hiçbir melek çocuk değildir.
 • Bazı melekler çocuk değildir.
Soru 17

Verilen önermelerden zorunlu olarak yeni bir önerme çıkarma işlemini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanım
 • Kavram
 • Çıkarım
 • Döndürme
Soru 18

Bütün öğrenciler çalışkandır.
Ayşe öğrencidir.
O halde, Ayşe çalışkan değildir.
Bu örnekte kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

 • İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • Orta terim sonuç önermesinde yer almaz.
 • İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumludur.
Soru 19

Öğrenci kitap okur ise üniversiteyi kazanır.
Öğrenci kitap okumuştur.
O halde______
Yukarıdaki kıyasta öncüllerden zorunlu olarak çıkacak sonuç hangisidir?

 • Öğrenci üniversiteyi kazanır.
 • Tüm kitap okuyanlar öğrencidir.
 • Bazı öğrenciler kitap okumamıştır.
 • Üniversiteyi kazananlar öğrenci değildir.
Soru 20

Zihinde tam tasarlandığı halde, dilde ifadesi eksik olan kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorit
 • Entimem
 • Delilli kıyas
 • Karma kıyas
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACBABCCDADADACDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?