Seçmeli Mantık 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. p
II. q
III. ~p
IV. q ⇒ r
Yukarıdakilerden hangileri basit önermedir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 2

Tümel evetleme önerme ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~
 • V
 • Λ
Soru 3

Herhangi bir önermede yüklem sadece bir ada yüklenirse “birli yüklem” adını alır.
Aşağıdakilerden hangisi birli yüklemli bir önermedir?

 • 3 > 4
 • Psikoloji bilimdir.
 • Ali, Ayşe ve Ahmet kardeştir.
 • Ankara, Eskişehir ile Kırıkkale arasındadır.
Soru 4

Bir bileşik önermede, önermenin tümünü etkileyen ekleme “ana eklem” denir.
Bu tanıma göre, [(pΛq)V(pVq ⇒ r)] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Λ
 • V
Soru 5

“Çalışkansa başarır.” önermesinin sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • (p⇒q)
 • (pVq)
 • (p⇔q)
 • (pΛq)
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki doğruluk tablosunda “?” ile belirtilen yere önerme eklemlerinden hangisi getirilmelidir?

 • V
 • Λ
Soru 7

Bir önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Tüm yorumlamalarının yanlış olmasına
 • Tüm yorumlamalarının doğru olmasına
 • Önermenin tek bir ana bileşeninin olmasına
 • Tüm yorumlamalarından en az birinin doğru olmasına
Soru 8

~(pΛq) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • pVq
 • pΛq
 • ~pΛ~q
 • ~pV~q
Soru 9

Yukarıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

 • I. önerme
 • II. önerme
 • III. önerme
 • IV. önerme
Soru 10

(pVq) önermesinin çözümleyici çizelgedeki çözümleme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

’’Handan doktordur.’’ önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fat
 • ~Fa
 • Fab
 • Fabc
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • 5+5=10
 • x çift sayıdır.
 • Ali öğretmendir.
 • Tüm kelebekler kanatlıdır.
Soru 13

“∀x (x çiçektir.)” açık önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrudur?

 • E={taş, demir, gümüş}
 • E={gül, papatya, menekşe}
 • E={tavşan, köpek, kedi}
 • E={Ayşe, Elif, Banu}
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kiplik değişmezlerinden biri olan “zorunlu” ekleminin sembolüdür?

 • V
 • ~
Soru 15

Aşağıdaki mantık sistemlerinden hangisi önermelerin “doğru”, “yanlış”dışında üçüncü bir değere sahip olabileceğini gösterir?

 • Klasik mantık
 • Kiplik mantığı
 • İki değerli mantık
 • Çok değerli mantık
Soru 16

Aklın genelden özele izlediği yoldur. Genel yargılardan hareketle tekillerin yargısına ulaşılır. Eğer öncüller doğruysa, zorunlu olarak sonuç da doğrudur.
Açıklaması verilen akıl yürütme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tümden gelim
 • Tam Tüme varım
 • Eksik Tüme varım
 • Varsayımlı Dedüktif Yöntem
Soru 17

“Ağrı Dağı, Türkiye’nin en yüksek dağıdır.” önermesinin özdeşlik mantığında sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • aVb
 • a⇒ b
 • a≡b
 • a≠b
Soru 18

Aksiyomlardan türetilmiş öner-meler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Tanım
 • Teorem
 • Özdeşlik
 • Ad değişmezleri
Soru 19

Mantık felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evreni anlamak ve açıklamak
 • Bilimin dilsel yapısını çözümlemek
 • Varlık hakkında bütünsel bir açıklama yapmak
 • Mantığın anlam, ilke ve kavramlarıyla ilgili sorunları tartışmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkeleriyle ilgili sorunlardan değildir?

 • Bir önermenin doğru olması ne anlama gelir?
 • Mantık ilkeleri tek başına anlamlı mıdır?
 • Mantık ilkeleri birbirleriyle ilişkili midir?
 • Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBACDDCAABBCDACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?