Seçmeli Matematik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Gerçekte 40 km’lik bir uzunluk, ölçeği 1/200 000 olan haritada kaç santimetredir?

 • 40
 • 25
 • 20
 • 15
Soru 2

Şekilde ölçeği 1/500 olan bir bahçenin planı verilmiştir.
Buna göre bu bahçenin gerçek çevresi kaç metredir?

 • 200
 • 180
 • 150
 • 100
Soru 3

Şekildeki ABCD dörtgeninde boyalı kısmın alanı 90m² olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç metrekaredir?

 • 120
 • 125
 • 130
 • 135
Soru 4

Boyutları 8 cm, 10 cm ve 15 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 1200
 • 1050
 • 700
 • 350
Soru 5

Bir havuzun, kenarlarının uzunlukları 6 m ve 16 m olan dikdörtgen şeklindeki tabanı, kenarlarının uzunlukları 25 cm ve 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.
Buna göre bu iş için en az kaç fayans gerekir?

 • 1240
 • 960
 • 840
 • 720
REKLAM
Soru 6

Tabanının alanı 48√2 cm² ve yüksekliği 6√2 cm olan silindirin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 432√2
 • 576
 • 288√2
 • 288
Soru 7

Hacmi 288cm3 π olan bir kürenin yüzey alanı kaç π santimetrekaredir?

 • 204
 • 184
 • 172
 • 144
Soru 8

Yarıçapının uzunluğu 10 cm olan bir küreyi içine alabilecek küpün hacmi en az kaç santimetreküptür?

 • 8000
 • 7200
 • 5600
 • 1000
Soru 9

Bir dikdörtgenler prizmasının x cm, y cm ve z cm olan boyutları sırasıyla 2, 3 ve 4 katına çıkarılarak bir dikdörtgenler prizması daha oluşturuluyor.
Buna göre bu iki prizmanın hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6
 • 9
 • 12
 • 24
Soru 10

Şekil I’de içinde bir miktar su bulunan kare dik prizmada |AB| = 4cm, |BC| = 12cm ve suyun yüksekliği 8 cm’dir.
Bu prizma, tabanı ABCD yüzü olacak biçimde Şekil II’deki konuma getirildiğinde suyun yüksekliği kaç santimetre olur?

 • 8/5
 • 2
 • 8/3
 • 4
Soru 11

Yukarıdaki grafikte bir sınıfta matematik sınavından alınan puanların öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiştir.
Buna göre sınıftaki öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların ortalaması kaçtır?

 • 51
 • 49
 • 47
 • 43
Soru 12

Yukarıdaki sütun grafiğinde dört köyde yetiştirilen ürün çeşitlerinin sayısının köylere göre dağılımı verilmiştir.
Buna göre bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde B köyünde yetiştirilen ürün çeşitlerinin sayısını veren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 150
 • 120
 • 60
 • 30
Soru 13

Şekildeki grafik bir kasabadaki bir haftalık sıcaklık değişimini göstermektedir.
Grafiğe göre aşağıdaki hangi günler arasında sıcaklık değişimi en fazladır?

 • Salı - Çarşamba
 • Çarşamba - Perşembe
 • Perşembe - Cuma
 • Cuma - Cumartesi
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki grafikte bir tekstil fabrikasında dört yılda üretilen gömlek ve kazak sayılarının yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Buna göre dört yıl boyunca üretilen toplam kazak sayısı toplam gömlek sayısından kaç fazladır?

 • 3000
 • 4000
 • 5000
 • 6000
Soru 15

3 farklı pantolon, 4 farklı gömlek ve 5 farklı ayakkabısı olan bir kişi 1 pantolon, 1 gömlek ve 1 ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyebilir?

 • 14
 • 29
 • 48
 • 60
Soru 16

Bir madeni paranın 4 kez havaya atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı kaç olur?

 • 16
 • 8
 • 4
 • 2
Soru 17

Bir fırında üretilen ekmeklerden 21 tanesi tam gramaja, 7 tanesi eksik gramaja sahiptir.
Buna göre bu ekmeklerden rastgele 1 tane alan bir kişinin tam gramaja sahip ekmek alma olasılığı kaçtır?

 • 21/100
 • 1/4
 • 3/5
 • 4/5
Soru 18

Bir kız, dört erkek öğrenci arasından rastgele seçilen 2 kişinin erkek olma olasılığı kaçtır?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 19

A = {a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinden rastgele seçilen 3 elemanlı bir kümenin a elemanına sahip olma olasılığı kaçtır?

 • 1/4
 • 3/16
 • 1/8
 • 1/16
Soru 20

3 kız, 3 erkek yan yana sıralandığında aynı cinsiyetten 2 kişinin yan yana gelmemesi olasılığı kaçtır?

 • 3/10
 • 1/5
 • 1/10
 • 1/20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCBBDADCABDBDADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?