Seçmeli Matematik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir mağazada 2013, 2014 , 2015 ve 2016 yıllarında satılan cep telefonu ve televizyon sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre bu mağazada hangi yıl satılan cep telefonu ve televizyon sayılarının toplamı en azdır?

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Soru 2

Celal ve Efe’nin 2005 ve 2013 yıllarına ait yıllık gelirleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.Tabloya göre Celal ve Efe’nin yıllık gelirlerinin yıllık bazda ortalama değişimlerinin toplamı kaç TL/yıl olur?

 • 2000
 • 2500
 • 3000
 • 3500
Soru 3

Taksi ile gidilen yol t km olmak üzere taksimetre toplam ücreti f(t) = 3 + 2,5t doğrusal fonksiyonuna göre hesaplamaktadır.
Buna göre taksi ile 20 km yolculuk yapan bir kişi toplam kaç lira ücret öder?

 • 53
 • 50
 • 28
 • 25
Soru 4

Bir ağacın zamana (x yıl) bağlı boy (y metre) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre bu ağacın zamana bağlı boy fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) = 2 + 2x
 • g(x) = 2 + (5/2)x
 • h(x) = 6 + 2x
 • k(x) = 6 + (5/2)x
Soru 5

Bir araç kiralama şirketi bir motorsikleti 30 TL’ye, bir otomobili 50 TL’ye kiralıyor. Kullanılan her kilometre başına motorsiklet için 2,2 TL ve otomobil için 1,7 TL ek ücret alıyor.
Buna göre bir motorsiklet ve bir otomobil kiralandığında kaç kilometrelik kullanımda motorsiklet için ödenen ücret otomobil için ödenen ücrete eşit olur?

 • 70
 • 60
 • 50
 • 40
REKLAM
Soru 6

720 Yol (km) Zaman (saat) 400 0 6 A B 8
Yukarıda A ve B araçlarının yol - zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre 2 saatte, A aracının gittiği yol B aracının gittiği yoldan kaç kilometre fazladır?

 • 140
 • 200
 • 240
 • 320
Soru 7

Bir şehirde 08.00 - 22.00 saatleri arasında trafikte bulunan araç sayıları yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki hangi saatler arasında araç sayılarındaki değişim yanlış verilmiştir?

 • 08.00 - 10.00 azalmıştır.
 • 12.00 - 14.00 artmıştır.
 • 14.00 - 18.00 artmıştır.
 • 18.00 - 22.00 azalmıştır.
Soru 8

f(x) = ax + b doğrusal fonksiyonunun değişim oranı 5 ve f(5) = 32 olduğuna göre a + b kaçtır?

 • 12
 • 17
 • 22
 • 37
Soru 9

Yukarıdaki grafik Kağan ve Ece’nin yaşlarına bağlı boylarının değişimini göstermektedir.
Grafiğe göre Kağan ve Ece kaç yaşındayken boyları eşitti?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 10

Şekilde K, L, M ve N araçlarının konum - zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre hızı en fazla olan araç hangisidir?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 11

Değişim oranı -1 olan doğrusal fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyondur?

 • f (x) = (-3)x
 • g(x) = (-1/2)x
 • h(x) = (0,4)x
 • k(x) = 1x
Soru 13

Aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi artandır?

 • k(x) = (1/9)x
 • h(x) = (2/3)x
 • g(x) = (0,1)x
 • f(x) = (5/2)x
REKLAM
Soru 14

f(x) = a . 9x - 2 fonksiyonu veriliyor.
f(3) = 81 olduğuna göre a kaçtır?

 • 3
 • 6
 • 9
 • 27
Soru 15

f(x) = 5x - 4 olduğuna göre f(7) . f(3) kaçtır?

 • 1
 • 5
 • 25
 • 125
Soru 16

olduğuna göre x kaçtır?

 • 5
 • 11/2
 • 6
 • 13/2
Soru 17

Bir bakteri kolonisinde bulunan bakterilerin sayısı her dakika sonunda 3 katına çıkmaktadır.
9 bakterinin bulunduğu bu kolonide yarım saat sonundaki bakteri sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 330
 • 332
 • 360
 • 362
Soru 18

Şekilde grafiği verilen üstel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) = 3x-1
 • g(x) = (1/3)x
 • h(x) = 9x-1
 • k(x) = (1/9)x
Soru 19

Bir banka, müşterilerinin yatırdığı ana paraya yıllık %20 bileşik faiz uygulamaktadır.
Bu bankaya 1000 TL yatıran bir müşterinin 2 yıl sonunda toplam parası kaç lira olur?

 • 1200
 • 1240
 • 1400
 • 1440
Soru 20

Verilen grafiklere göre a, b ve c’nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • c < b < a
 • a < b < c
 • b < c < a
 • a < c < b
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABDABABACCDCCBBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?