Seçmeli Matematik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki ABC üçgeninde [AD]⊥[BC],|BD| = 8cm, |DC| = 20cm ve |AC| = 25cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
Soru 2

Şekildeki ABC üçgeninde [CE]⊥[AB],[AC]⊥[CD], |AE| = 8cm,|ED| = 2cm ve |DB| = 10cm ’dir.
Buna göre BC kaç santimetredir?

 • √10
 • 2√10
 • 3√10
 • 4√10
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde [BA]⊥[AC],[AD]⊥[BC], |BD| = 4cm ve |AD| = 8 cm ’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
Soru 4

Şekilde [AB]⊥[BC],[BC]⊥[CD] ve A,E,D noktaları doğrusaldır. |AB| = 8cm, |DC| = 4cm ve |AD| = 6√5 cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 12
 • 24
Soru 5

Şekildeki ABC üçgeninde |AD| = |BD| = |DC| = 10 cm ve |AC| = 16 cm ’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABC üçgeninde m(ADE) = m(BCA) ve |AD| = 10 cm, |DB| = 2cm, |DE| = 12cm, |EA| = 6 cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 40
 • 36
 • 30
 • 24
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde [DE]//[BC] ve |AD| = 16 cm, |AE| = = 24 cm, |EC| 9 cm ’dir.
Buna göre |DB| kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 8

Şekilde [DC]//[EF]//[AB] ve |DE| = 8cm, |EA| = 12cm, |DC| = 18cm, |EF| = 26 cm ’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 42
 • 40
 • 38
 • 36
Soru 9

Şekildeki ABC ve DFC üçgenlerinde 3|BC| = 5|FB|, |DC| = 4|AD| ve |AE| = 8 cm ’dir.
Buna göre |EB| kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde [DE] // [FG] // [HK] // [AC], A(EGFB) = 16cm² ve 3|AH| = 4|HF| = 6|FD| = 12|DB| ’tir.
Buna göre A(KCAH) kaç santimetrekaredir?

 • 128
 • 136
 • 140
 • 144
Soru 11

β = 33 20' ve θ = 10° 42' dir.
Buna göre β - θ aşağıdakilerden hangisidir?

 • 23° 38'
 • 23° 22'
 • 22° 38'
 • 22° 22'
Soru 12

108°lik açının ölçüsü kaç radyandır?

 • 2π/5
 • 3π/5
 • 4π/5
 • π
Soru 13

sin540° + cos1080° işleminin sonucu kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 0
 • 1
REKLAM
Soru 14

sin317°, cos256°, tan200° ve cot412° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • -,-,+,+
 • -,-,+,-
 • -,+,+,-
 • +,-,+,+
Soru 15

(1 + tan2>/sup>x)cos2x - (sinx - cosx)2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • -2 sinx . cosx
 • 2sinx . cosx
 • tanx
 • cotx
Soru 16

işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 1 -√3
 • 1
 • 1 + √3
Soru 17

f(x) = cos3(7-3x) - cot2(2x + 5)
fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/2
 • 2π/3
 • π
Soru 18

3sinx - 5cosy + 2 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Soru 19

olduğuna göre a’nın bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

(270°,2) noktası y = f(x) fonksiyonunun grafiği üzerinde olduğuna göre f(x)’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 3sinx - 1
 • -2sinx
 • 2cosx + 2
 • 4cos2x + 6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACDBCDACBDABCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?