Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, hiçbir kul kendisi için dilediğini komşusu için yahut din kardeşi için de dilemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz.”
Bu hadiste vurgulanan asıl kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vefa
 • Sabır
 • Özgürlük
 • Diğer kâmlık
Soru 2

Hangisi hukuk karşısında eşitlik anlayışına uygun bir davranıştır?

 • Tarafsız olmak
 • Akrabaları kayırmak
 • Yalan şahitlik yapmak
 • Duygularla karar vermek
Soru 3

Peygamberimiz bulunduğu bir toplantıda ihtiyaç sahiplerine öncelik tanır, özellikle kimsesiz olanlara ayrı bir ilgi gösterirdi.
Hz. Muhammed (sav.) ‘in bu davranışı hangi özelliği için bir örnek oluşturmaz?

 • Adalet
 • Merhamet
 • Alçakgönüllülük
 • Danışarak iş yapma
Soru 4

“Bir kadınla üç özelliğinden dolayı evlenilir; dini, malı ve güzelliği. Sen dindar olanı seç ki devamlı bereketler içerisinde olasın.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Evlilikte önemli olan dinî ve ahlakî değerlerdir.
 • Eşler birbirleriyle uyum içinde olmalılardır.
 • Yuva kurmak isteyenlere yardım edilmelidir.
 • Evlilik insanı haramlardan korur.48
Soru 5

• “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
(İnsan suresi, 8. ayet)
• “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa!”
(Hadis-i şerif)
Bu ayet ve hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Çocuklara sevgi ve merhametle yaklaşılmalıdır.
 • Yetimler ve ihtiyaç sahipleri gözetilmelidir.
 • İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
 • Anne baba hakkına önem verilmelidir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber için kullanılan “Ailesizlere aile”ifadesinin kapsamında değildir?

 • Mağdur insanlara yardım etmesi
 • Öksüz ve yetimlere sahip çıkması
 • Fakir ve kimsesizlerle yakındanilgilenmesi
 • İlim öğrenmeye ve öğretmeye değer vermesi
Soru 7

Kültürümüzde “bir bilene sormak”veya “ehline sormak”gibi ifadelerin kullanılması toplumumuzda aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

 • Yardımlaşmaya
 • Hoşgörüye
 • İstişareye
 • Çalışmaya
Soru 8

İstişare edilecek kişilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmaması gerekir?

 • Kendini üstün görmesi
 • Doğru ve güvenilir olması
 • Akıl ve tecrübe sahibi olması
 • İnsan psikolojisinden anlaması
Soru 9

Hangisi istişarenin sonuçları arasında yer almaz?

 • Müminlerin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Asıl yapılması gereken işler birikir.
 • İnsanlar arasında muhabbet oluşturur.
 • İnsan daha paylaşımcı ve sosyal olur.
Soru 10

Kâbe’nin onarımı sırasında çıkan bir anlaşmazlıkta “Kâbe hakemliği”gibi önemli bir sorumluluğun Hz. Peygamber’e verilmiş olması onun hangi yönünü gösterir?

 • Cesur bir kişi olduğunu
 • Mesleğini iyi yaptığını
 • Adaletine güven duyulduğunu
 • Akrabalarıyla iyi geçindiğini
Soru 11

“Ey insanlar! Bakın biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye, milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız O’ndan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allahbilendir, her şeyden haberdar olandır.”
(Hucurat suresi, 13. ayet)
Buna göre İslamiyet’te üstünlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irk ve milliyet
 • Soy ve zenginlik
 • Allah’a olan yakınlık
 • Kadın ya da erkek olmak
Soru 12

Kendisi hakkında Abese suresinin ilkon ayeti nazil olmuştur. Her iki gözüde görmediği halde Hz. Peygamber tarafından toplumda diğer insanlargibi yer edinmesi teşvik edilmiştir.Öyle ki Medineli halka Kur’an öğretmek ve namaz kıldırmakla görevlendirilmiştir.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah b. Ümmi Mektum
 • Hz. Bilal Habeşi
 • Zeyd b. Harise
 • Ebu Hureyre
Soru 13

“Allah Teâlâ soyunuza ve nesebinize bakmaz; bedenlerinize ve mallarınızada bakmaz; ancak kalplerinize bakar.Kimin salih (dürüst) bir kalbi varsa,Allah ona merhamet eder. Siz ancak Âdem’in evlatlarısınız Allah katında en sevgiliniz, en ziyade _______ sahibi olanınızdır.”
Bu hadisteki boşluğa hangisinin getirilmesi gerekmektedir?

 • İbadet
 • Takva
 • evlat
 • Bilgi
REKLAM
Soru 14

“Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa!”
Bu hadis ile aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılamaz?

 • Merhamet
 • Cömertlik
 • Sevgi
 • Cesaret
Soru 15

“Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fenabir yemektir.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsanlara konumuna bakmadan değer verilmelidir.
 • Düğünde yemek vermek sünnettir.
 • Evlilik İslamiyet’te tavsiye edilmiştir.
 • Davete icabet etmek gerekir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin önemini belirten bir atasözüdür?

 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
 • Akıl akıldan üstündür.
 • Dost acı günde belli olur.
Soru 17

Hz. Peygamber döneminde fakir ve kimsesizlerin büyük çoğunluğunu Ashab-ı Suffa oluşturuyordu. Bu kimseler kendilerini ilim yoluna vakfetmiş,kimsesi olmayanlardı.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

 • Hukuk karşısında eşitliği
 • Kimsesizlere yapılan yardımı
 • Kararların istişare yolu ile alındığını
 • Ailesizlerin aile kurmasına destek olunmasını
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin faydalarından biri değildir?

 • Zengin bir bakış açısı edinilir.
 • İnsan daha sosyal ve paylaşımcı olur.
 • Müminlerin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Karar büyüklerin istediği doğrultuda alınır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yetime verdiği öneme örnek olmaz?

 • Hz. Peygamber’in yetim olması
 • Yetime bakanın cennetle müjdelenmesi
 • Yetimlerin mallarının alınmasının yasaklanması
 • Yetime yetiştiği ailenin malından miras kalabilmesi
Soru 20

“Kimsesiz kadınların ve fakirlerin yardımına koşan Müslüman, Allah için namaz kılan ve gündüz oruç tutan âbid gibidir.”
Bu hadiste vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadetlerde gösterişten uzak olunması
 • İhtiyacı olanlara yardım etmenin önemi
 • Kadın ve erkeklerin haklarının eşit olması
 • Namaz ibadetinin diğerlerinden üstünlüğü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBBDCABCCABDACBDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?