Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan gözlenebilen bir davranıştır?

 • Düşünmek
 • Rüya görmek
 • Hayal kurmak
 • Araba kullanmak
Soru 2

I. İnsan davranışlarının nedenini araştırmak
II. Toplumsal olayların nedenlerini incelemek
III. İnsanın çevresiyle uyum içinde olmasını sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri psikolojinin amaçları arasında yer almaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 3

• İç gözlem yönteminin kullanılması bilime aykırıdır.
• Bilinç hallerinin değil, gözlenebilir davranışların incelenmesi gerekir.
• İnsanı ve davranışlarını anlamak için, hayvan davranışları da incelenmelidir.
Bu görüşleri benimseyen psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yapısalcı yaklaşım
 • İşlevselci yaklaşım
 • Davranışçı yaklaşım
 • Hümanistik yaklaşım
Soru 4

Psikolojinin uygulama alanlarından hangisi insanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışır?

 • Klinik Psikoloji
 • Eğitim psikolojisi
 • Hukuk Psikolojisi
 • Endüstri Psikolojisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin aşamaları arasında yer almaz?

 • Deney
 • Gözlem
 • Görüşme
 • Varsayım
REKLAM
Soru 6

Belli bir uyarıcının etkisiyle irademiz dışında ortaya çıkan ani tepkileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Duyum
 • İçgüdü
 • Refleks
 • Dengelenme
Soru 7

Uyarıcıların organizmayı etkileyebilmesi için belli bir şiddet düzeyinde olması gerekir. Örneğin; insan gözü 380-760 milimikron arasındaki ışık dalgalarını renkli görür. Mor ve kızılötesi ışınları göremez. Yine insan kulağı, saniyedeki titreşim sayısı,yani frekansı 20 ile 20000 olanları ses olarak işitir.
Yukarıda duyumun oluşması için gerekli olan hangi koşuldan söz edilmiştir?

 • Organizmanın güdülenmesinden
 • Çevrede bir uyarıcının olmasından
 • Sağlıklı duyu organlarına sahip olunmasından
 • Uyarıcıların duyum eşikleri arasında olmasından
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi organizmanın aşırı uyarılmasına neden olmaz?

 • Uyarıcı yoksunluğu
 • Yüksek gürültü
 • Şiddetli ağrı
 • Yüksek ısı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güdülerin özellikleri arasında yer alır?

 • Tamamıyla doğuştan getirilirler.
 • Bütün canlılarda ortak olan güdülerdir.
 • Doyurulmaları yaşamın devamı için zorunludur.
 • İnsanın toplum içinde yaşamasından kaynaklanırlar.
Soru 10

Bu; algılarımızın, inançlarımızın, davranışlarımızın altında yatan değerler sistemidir. Örneğin; bir Türk ile bir Fransız kurbağa bacağı yemeğini gördüklerinde farklı tepki göstereceklerdir.
Yukarıda algıyla ilgili olan hangi kavram açıklanmıştır?

 • Algı dayanağı
 • Algı yanılması
 • Algıda derinlik
 • Algıda bütünlük
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi halüsinasyon ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Gerçek bir algı yanılması değildir.
 • Çevrede uyarıcı olmaksızın meydana gelir.
 • Tüm insanlarda görülen normal bir durumdur.
 • Aşırı ve yetersiz uyarım halüsinasyonlara neden olabilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen dış faktörlerdendir?

 • Duygular
 • İhtiyaçlar
 • Zihni tutumlar
 • Kültürel çevre
Soru 13

Aşağıdaki davranışların hangisinde öğrenmenin etkisi yoktur?

 • Belli bir dili konuşmak
 • Sıcak havada terlemek
 • Bir matematik problemini çözmek
 • Bir oyunu kurallarına göre oynamak
REKLAM
Soru 14

Atlara konuşmayı, balıklara uçmayı,yılanlara yürümeyi öğretemeyiz.
Bu durumlar öğrenmeyi etkileyen hangi faktörden kaynaklanır?

 • Olgunlaşmadan
 • Güdülenmeden
 • Türe özgü hazır oluştan
 • Genel uyarılmışlık halinden
Soru 15

Edimsel koşullanmanın temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 • Bilişsel gereksinimlerin giderilmesi
 • Problemin çözümünün aniden görülmesi
 • Toplumsal davranışlara uyum sağlanması
 • Haz veren duruma yönelerek, acı veren durumdan kaçılması
Soru 16

Bu öğrenme türünde organizma bir şeyin nasıl daha iyi yapılacağını öğrenir. Hem zihinsel durum hem de el,kol vb. hareketler önemlidir. Daktilo kullanmayı öğrenmek, bir müzik aleti çalmayı öğrenmek bu öğrenme türüne örnektir.
Yukarıda öğrenme türlerinden hangisi açıklanmıştır?

 • Psikomotor öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Kavrayış yolu ile öğrenme
 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
Soru 17

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü ve anım samayetisi”olarak tanımlanır?

 • Bellek
 • Unutma
 • Çağrışım
 • Örgütleme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi unutmanın nedenleri arasında yer almaz?

 • Öğrenilenlerin kullanılmaması
 • Öğrenmeden sonra dinlenilmesi
 • Beyinde hücre kaybının olması
 • Öğrenilenlerin bilinçaltına atılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmedeki bilişsel işlemlerin ilk aşamasıdır?

 • Çözüm yollarının üretilmesi
 • Çözüm yollarının değerlendirilmesi
 • Problemin ne olduğunun belirlenmesi
 • Problemin çözümünün gerçekleşmesi
Soru 20

Uzun süren uyku yoksunluğunda sinirlilik, gerginlik, kaygı, korku, hayal görme, konuşulanları anlayamama,ellerde titreme ve görme bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Buna göre uyku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Uyku fizyolojik bir ihtiyaçtır.
 • Uyku yoksunluğu öğrenme gücünü artırır.
 • Uyku ruh sağlığı üzerinde etkilidir.
 • Uyku yoksunluğu sinir sistemini olumsuz etkiler.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACCDADACDBCDAABCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?