Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“İnsanın amaca yönelik etkinliklerinde; onu mantıklı düşünmeye, çevresine uyum sağlamaya yönelten tüm kapasitesidir.”
Tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zekâ
 • Kişilik
 • Libido
 • Karakter
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel gelişimi ve bu gelişim aşamalarında çocuğun neler yapabileceğini açıklayan zekâ kuramıdır?

 • Tek etmen kuramı
 • Çift etmen kuramı
 • Çok etmen kuramı
 • Bilgi işlemleme kuramı
Soru 3

Eşit ikizler, zekâ bakımından da eşit kalıtsal özelliklere sahiptirler.Bununla birlikte yapılan araştırmalarda, ayrı çevrelerde yaşayan eşit ikizlerin, zekâ düzeyleri arasında farklılık oluştuğu gözlenmiştir.
Bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kalıtım zekânın tek belirleyicisidir.
 • Zeka üzerinde çevre kalıtımdan daha etkilidir.
 • Zekâ üzerinde kalıtımla birlikte çevre de etkilidir.
 • Çevrenin zekânın gelişiminde herhangi bir katkısı yoktur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi zekâ testleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

 • Yaş gruplarına göre hazırlanmalıdır.
 • Aynı zamanda kişiliği de ölçmesi sağlanmalıdır.
 • Normları gruba göre oluşturulmalıdır.
 • Kültürel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “orjinal buluş ve çözümler üreten düşünme biçimini”ifade eder?

 • Tutum
 • Karakter
 • Bilinçaltı
 • Yaratıcı düşünme
REKLAM
Soru 6

Mizaç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişiliğin biyolojik yanıdır.
 • Temel dayanağı beden kimyasıdır.
 • Doğuştan getirilen fizyolojik kaynaklı tutumlardır.
 • Toplumun değer yargılarının benimsenmesiyle oluşur.
Soru 7

Bireyin aldığı eğitim, yetiştiği aile ortamı, içinde bulunduğu gruplar ve toplumun kültürel yapısı kişiliğini etkiler.
Yukarıda kişilik üzerinde hangisinin etkisinden söz edilmiştir?

 • Çevrenin
 • Özel yeteneklerin
 • Biyolojik etmenlerin
 • Gelişim dönemlerinin
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Freud’a göre kişiliği oluşturan temel yapılardan değildir?

 • İd
 • Ego
 • Süper ego
 • Beden yapısı
Soru 9

Tat testi olarak da bilinen bu testte,bireye 20 tane resim gösterilerek resimdeki kişinin ne yaptığının ve düşündüğünün anlatılması istenir. Kişi resmi yorumlarken gerçekte kendi duygu, düşünce, ihtiyaç ve isteklerini açığa vurmaktadır.
Açıklaması verilen bu kişilik testi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mürekkep leke testi
 • Resim yorumlama testleri
 • Cümle tamamlama testleri
 • Hikaye tamamlama testleri
Soru 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi sağlıksız bireylerde görülür?

 • Gülüp eğlenebilme
 • Normal yaşamını sürdürebilme
 • Sorumluluklarını yerine getirebilme
 • Kaygıları nedeniyle günlük hayatını sürdürememe
Soru 11

• Hava yağmurlu olduğu için sokağa çıkılamaması
• Çocuğun çok kızdığı halde babasına karşılık verememesi
Yukarıdakiler organizmada gerilim yaratan durumlardan hangisine örnektir?

 • İyi strese
 • Kararsızlığa
 • Engellenmeye
 • Dengelenmeye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan çevresel faktörlerden değildir?

 • Savaşlar
 • Doğal afetler
 • Çevre kirliliği
 • Kişilik kazanma çabası
Soru 13

“Aynı anda hem kitap okumayı, hemde uyumayı istemek”aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına neden olur?

 • Dengelenme
 • Duyarsızlaşma
 • Yaklaşma - yaklaşma çatışması
 • Kaçınma - kaçınma çatışması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nevrotik bozuklukların özellikleri arasında yer alır?

 • Hafif ruh hastalıklarıdır.
 • Kişilikte parçalanmaya neden olurlar.
 • Kişinin gerçek hayatla ilgisi kesilir.
 • Halüsinasyonlara ve hezeyanlara yol açarlar.
Soru 15

• Yalnızlıktan korkma
• Kapalı alanda kalmaktan korkma
• Kalabalık yerlere girmekten korkma
Bu durumlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Fobi
 • Obsesyon
 • Paranoya
 • Çoklu kişilik
Soru 16

• Aşırı derecede kuşku duyarlar.
• Yetersizliklerini üstünlük duygusuyla kapatırlar.
• Sabit fikirlidirler, kanaatlerini değiştirmek zordur.
Özellikleri verilen psikotik bozukluk tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paranoya
 • Şizofreni
 • Bellek yitimi
 • Manik-defresif psikoz
Soru 17

Sosyal psikolojinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğrenme türleri
 • Algı yanılmaları
 • Anormal davranışlar
 • Bireyin sosyal çevre içindeki davranışları
Soru 18

I. Susayan bir kişinin su içmesi
II. Beğenilmek isteyen bir kızın makyaj yapması
III. Bir çocuğun arkadaşı istediği için oyuna katılması
Yukarıdaki davranışların hangilerinde sosyal etki vardır?

 • Yanlız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir gruptaki uyma davranışını artıran faktörlerden değildir?

 • Grubu oluşturanların sayısının azolması
 • Gruptaki ilişkilerin yüz yüze olması
 • Grupta saygın kişilerin bulunması
 • Grupta söz birliğinin varlığı
Soru 20

Çocukların önündeki ilk örnekler anne ve babalardır. Kız çocuk annesini, erkek çocuk babasını taklit eder,onun yargılarını ve davranışlarını benimser.
Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkna olma
 • Ruh sağlığı
 • Özdeşim kurma
 • Kimlik bunalımı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDDADBDCDCAAADCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?