Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Pazırık’ta çıkarılan eserler arasında yer alan; inceliği, yüksek kalitesi ve motiflerinin zenginliği ile dikkat çeken en eski düğümlü halı olarak bilinen “Pazırık Halısı” milattan önce kaçıncı yüzyılda dokunmuştur?

 • 12. yy
 • 11. yy
 • 6. yy
 • 3. yy
Soru 2

Göktürk heykel sanatının en önemli örneklerinden olan ve kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtların yanına dikilen insan figürlü taş heykellere ne ad verilir?

 • Grifon
 • Kurgan
 • Kitabe
 • Balbal
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Uygur sanatına ait eserlerin bulunduğu müzelerden biri değildir?

 • Türkiye Çini Eserleri Müzesi
 • Hindistan Yeni Delhi Müzesi
 • Rusya Hermitage Müzesi
 • Almanya Dahlem Müzesi
Soru 4

İspanya’da İslam sanatının yarattığı en büyüleyici anlatım biçimlerini mimarisinde toplayan saray, 9. yüzyılda bir tepe üzerine kale-saray şeklinde kurulmuştur. Yapımında kullanılan kırmızı tuğlanın rengi nedeniyle Arapça kırmızı anlamına gelen adıyla ün salmıştır.Saray; divan ve haremdeki havuzlar,avlular içindeki ağaçlı bölümler, aslanlı çeşmelerle donatılmıştır.
Yukarıda betimlenen İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elhamra Sarayı
 • Meşatta Sarayı
 • Kuseyr Amra Sarayı
 • Mescid-i Aksa
Soru 5

Kahire’de inşa edilen ilk Fatımî yapısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uheydir Sarayı
 • El Ezher Camisi
 • Hazer Degaron Camisi
 • Kubbet’üs Süleybiye Türbesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dinî ve sivil yapılarıyla daha sonraki Türk mimarisine örnek olmuştur?

 • Hunlar
 • Uygurlar
 • Karahanlılar
 • Göktürkler
Soru 7

Kare veya çogen gövde üzerine kubbe ile örtülü mezar yapılarına ne ad verilir?

 • Sanduka
 • Zaviye
 • Kurgan
 • Türbe
Soru 8

Unesco’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapı olan Türkiye Selçuklu eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi
 • Diyarbakır Ulu Camisi
 • Konya Alâeddin Camisi
 • Çorum Saat Kulesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu sanatında görülen cami tiplerinden değildir?

 • Transept Planlı Camiler
 • Kûfe Planlı Camiler
 • Bazilikal planlı camiler
 • Merkezi kubbeli camiler
Soru 10

İslam kültürüne dayalı Osmanlı sanatı aşağıdakilerin hangisinde eser vermemiştir?

 • Hat
 • Heykel
 • Çini
 • Minyatür
Soru 11

Osmanlı camilerinde padişahın içinde namaz kılması için ayrılmış, çevresi parmaklıklı mekana ne ad verilir?

 • Hünkâr Mahfili
 • Enderun
 • Mabeyn
 • Mihrap
Soru 12

Aşağıda yer alan camilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 • İstanbul Süleymaniye Camii
 • İstanbul Şehzade Camii
 • İstanbul Sultan Ahmet Camii
 • Edirne Selimiye Camii
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk halılarında kullanılan düğüm çeşididir?

 • Gördes
 • Bergama
 • Milas
 • Ladik
REKLAM
Soru 14

El yazması kitaplarda yer alan çok renkli ve küçük boyutlu resimlere ne ad verilir?

 • Seramik
 • Minyatür
 • Tezhip
 • Hat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk resim sanatının ilk konuları arasında yer almaz?

 • Manzara
 • Natürmort
 • Soyut Resim
 • Portre
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “1914” veya “Çallı Kuşağı” adı ile tanınan grubun ressamlarından biri değildir?

 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Feyhaman Duran
 • Namık İsmail
 • Hüseyin Avni Lifij
Soru 17

Dik, kalın ve köşeli harflerle yazılan ve genellikle Kur’an yazmalarında kullanılan yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyakat
 • Sülüs
 • Nesih
 • Kûfi
Soru 18

• Sanatçı, 19. yüzyıl Türk resim sanatı içinde Batılı anlamda çalışan en önemli ressamlardandır.
• En çok ölü doğa resimleri ile tanınır.
• Leylaklar”, “Kavunlu Natürmort”,“Kavunlar ve İncirler” ile “Portakal”sanatçının önemli çalışmaları arasındadır.
Hakkında kısa bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi Türk ressamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şeker Ahmet Paşa
 • Osman Hamdi Bey
 • Hüseyin Zekai Paşa
 • Süleyman Seyyid Bey
Soru 19

Ayyukî tarafından yazılan, Nakkaş Abdülmümin el-Hoyi tarafından da minyatür resimleri çizilen Topkapı Sarayı Müzesindeki el yazması kitap, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varka ve Gülşah
 • Leyla ile Mecnun
 • Kelile ve Dimne
 • Aslı ile Kerem
Soru 20

Anadolu’nun zengin arkeolojik eserlerini ilk Türk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesini kurarak burada toplayan ressam, arkeolog ve müzeci devlet adamımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fikret Mualla
 • Şeker Ahmet Paşa
 • Osman Hamdi Bey
 • Süleyman Seyyid Bey
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDAABCDADBACABCADDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?