Seçmeli Tarih 2 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Bizans’ın merkezi olan İstanbul, Arap orduları tarafından ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kuşatılmıştır?

 • Hz. Muhammed Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
 • Emeviler Dönemi
 • Abbasiler Dönemi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi “ganimet” kavramının tanımıdır?

 • Savaşta ve yağma sırasında elege çirilen mal
 • Müslümanlardan onda bir oranında alınan ürün vergisi
 • Müslüman olmayan halktan alınan arazi ve gelir vergisi
 • Zengin Müslümanların mallarından kırkta bir oranında alınanvergi
SORU 3

Miladi 707 yılında Mesleme idaresindeki Araplar, aşağıdaki hangi Türk boyunu yaşadıkları yerlerden Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesine sürmüşlerdir?

 • Peçenekleri
 • Hazarları
 • Sabarları
 • Avarları
SORU 4

Tolun oğulları hükümdarı olan Humaraveyh’in babası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ceyş
 • Harun
 • Tolun
 • Ahmet
SORU 5

Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerlemelerinin önünü açan ve Horasan topraklarının Selçuklulara geçmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pasinler
 • Malazgirt
 • Dandanakan
 • Yassı Çimen
SORU 6

Halife Kadir Billah, aşağıdaki hangi Gazne hükümdarına, Sumnat’taki büyük putu kırmasından dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir?

 • Sultan Mahmut
 • Sultan Mesut
 • Sultan Mevdut
 • Behram Şah
SORU 7

Müslümanları, Haçlılara karşı korumaya çalışan son Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sultan Sencer
 • Mehmet Tapar
 • Tuğrul Bey
 • Melikşah
SORU 8

Selçukluların atası Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde hangi görevde bulunuyordu?

 • Subaşı
 • Kadı
 • Ulak
 • Pervaneci
SORU 9

Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla hazırladığı orduda, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi yoktur?

 • Uzlar
 • Uygurlar
 • Kıpçaklar
 • Peçenekler
SORU 10

“Ben Alp Arslan’ın büyük kardeşi,sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslan’ın mirasına ben senden daha çok layığım.” diyerek Melikşah’a isyan eden devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavurd
 • Sencer
 • Çağrı Bey
 • Berkyaruk
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Anadolu Türk tarihi başlamıştır.
 • Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
 • Anadolu’da birçok Türk beylikleri kurulmuştur.
 • Selçuklu hanedan mensupları bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
SORU 12

Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları, Karahanlılarla Gazneliler arasında Ceyhun Nehri sınır kabul edilerek paylaşılmıştır?

 • Tolunoğulları
 • Samanoğulları
 • Harzemşahlar
 • Endülüs Emevileri
SORU 13

• Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.
• Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğüve dil bilgisi kitabıdır.
• Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek, özellikle Araplara budili öğretmek amacıyla yazılmıştır.
• Kitap aynı zamanda içeriği bakımından döneminin dili, edebiyatı,tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hakkında geniş bilgilerde vermektedir.
Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şehname
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Divan-ı Lügat-it-Türk
SORU 14

“_________, Fatımî Devleti’ne son vererek Müslümanlar arasındaki mezhep kavgalarını önemli ölçüde önlemiştir.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Baybars
 • Canibek Han
 • Selahattin Eyyubi
 • Celaleddin Harzemşah
SORU 15

Türk Memlukleri Dönemi’ne son veren ve Çerkez Memlukleri Dönemi’nin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berkuk
 • Kalavun
 • Ferec
 • Aybek
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Ayn-ı Calûd Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

 • Kıbrıs Adası’nın fethi
 • II. Haçlı Seferinin yapılması
 • Suriye ve Mısır’ın Moğol istilasından kurtarılması
 • Halifelik kurumunun Osmanlı hanedanlığına geçmesi
SORU 17

• Merkezi Tebriz olmak üzere İran’da kurulan,
• Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti’ni mağlup eden,
• Abbasi halifeliğine son veren
Moğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhanlı Devleti
 • Kubilay Devleti
 • Çağatay Devleti
 • Altın Orda Devleti
SORU 18

Babür Devleti’nde doğrudan doğruya hükümdara ait topraklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suyurgal topraklar
 • Halise topraklar
 • Tuyul topraklar
 • Kopı topraklar
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devleti’nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan yeni hanlıklardan biri değildir?

 • Kazan
 • Kırım
 • Küçüm
 • Kubilay
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde “Sipahi İsyanı” olayı vardır?

 • Altın Orda Devleti
 • Memlûk Devleti
 • Timur Devleti
 • Babür Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCABABADBDCACABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Tarih 2 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 12 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda 5 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 5 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?