Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’den biridir?

 • Melih Cevdet Anday
 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Kenan Hulusi Koray
 • Yusuf Ziya Ortaç
Soru 2

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyat 1930’lara değin egemenliğini sürdürdü. Bu şiire ilk tepki, çıkardıkları ortak kitabın adından ötürü edebiyat tarihine _________ adıyla geçen topluluktan geldi.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • Yedi Meşaleciler
 • Garipçiler
 • II. Yeniciler
 • Maviciler
Soru 3

• Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde gerçek yeniliği başlatan kişi oldu.
• Şiirden ölçü, uyak gibi bağları atan bir akımın başlatıcısı kabul edildi.
Bu özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel’e
 • Necip Fazıl Kısakürek’e
 • Nazım Hikmet’e
 • Cahit Sıtkı Tarancı’ya
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Asaf Halet Çelebi sade ve açık şiire karşı şiirlerinde Doğu mistisizmi ile tasavvufu birleştirmiştir.
 • Cahit Külebi, çok derinden sevgi duyduğu Anadolu’yu, aşk, hasret ve üzüntülerini anlatan lirik şiirler yazdı.
 • Oktay Rifat şiirlerinde toplumsal sorunları tüm boyutlarıyla irdelemiş, ahenk ögelerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.
 • İçe dönük bir kişiliğe sahip olan Behçet Necatigil büyük şehirde kaybolmuş insanın karmaşık ruh dünyasını şiirlerine yansıtmıştır.
Soru 5

I. Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Refik Durbaş, Süreyya Berfe en önemli temsilcileridir.
II. Şiirde toplumsal mesaj verme kaygısı vardır.
III. Anlamda kapalılığı önemsemişlerdir.
IV. İmgenin yoğun olarak kullanıldığı bir şiir evreni oluşturmuşlardır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri II. Yeni için söylenemez?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi şairlerinden biri değildir?

 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Muallim Naci
 • Turgut Uyar
 • Necati Cumalı
Soru 7

Sanatçı, “Çalıkuşu” romanıyla ün kazanmıştır. Eserlerinde Anadolu kasaba ve şehirlerini fon olarak kullanmış, insanları sorunlarıyla işlemiştir.
Bu parçanında kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refik Halit Karay
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi günümüz romancılarından biri değildir?

 • Selim İleri
 • Murathan Mungan
 • Enis Batur
 • Halide Edip Adıvar
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

 • Aynaroz Kadısı
 • İstanbul Efendisi
 • Balıkesir Muhasebecisi
 • Bir Kavuk Devrildi
Soru 10

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Çatıdaki Çatlak – Adalet Ağaoğlu
 • Kral Üşümesi – Sabahattin Kudret Aksal
 • İspinozlar – Orhan Kemal
 • Cengiz Han’ın Bisikleti – Cevat Fehmi Başkut
Soru 11

20. yüzyılın son yirmi yılında yazdığı yirmiden fazla oyunla kişilere yeni bakış açıları kazandırmaya, vicdanları doğrulara açmaya çalışmıştır. Oyunlarının renkli dünyasında sanatçılar, aydın geçinenler, bilim adamları, garsonlar, gezginler, astronotlar, satıcılar yer alır. Başlıca oyunları: Cumhuriyet Kızı, Yangın Yerinde Orkideler, Maskeli Süvari, Çin Kelebeği ....
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memet Baydur
 • Turan Oflazoğlu
 • Murathan Mungan
 • Aziz Nesin 56
Soru 12

Deneme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Konu sınırlandırması yoktur.
 • Oldukça uzun, derinlemesine yazılardır.
 • Yazar, düşüncelerini samimi bir dille kaleme alır.
 • Kesin sonuçlara erme, düşünce ispatlama gibi kaygılar yoktur.
Soru 13

Bir görüşü savunmak, bir düşünceyi kanıtlamak veya bilgi vermek amacıyla yazılan yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • deneme
 • sohbet
 • fıkra
 • makale
REKLAM
Soru 14

Bir saat sonra Gürgenpınarı’na vardık. Burası yarı yol. İsmi gibi kendi de güzel bir köy; hülyalı bir yer, keyifli keyifli ağaçlar ve kıyıya bağlanmış iki üç yüz tonluk bir sürü gemi... Her birindeki çifte direklerin hep bir araya gelişi, hava içine, budanmış bir orman parçasının iz düşümünü çizmiş. Gemilerin sudaki akisleri yüzünden gövdeleri bir kat daha büyümüş görünüyor.
Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Fıkradan
 • Gezi yazısından
 • Makaleden
 • Biyografiden
Soru 15

Edebiyatımızda _________ türünün ilk örneklerinden biri de Babür Şah’ın yazdığı Babürname’dir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • fıkra
 • sohbet
 • anı
 • makale
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarları arasında gösterilemez?

 • Burhan Felek
 • Ziya Osman Saba
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Falih Rıfkı Atay
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı alanında eser veren sanatçılardan biri değildir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Seydi Ali Reis
Soru 18

• Muharrir, Şair, Edip
• Kırk Yıl
• Saray ve Ötesi
Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gezi yazısı
 • Makale
 • Fıkra
 • Anı
Soru 19

Edebiyatımızda ilk makale yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • Şinasi
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 20

• Senli benli deneme Almanya’da Heinrich Böll tarafından başlatılmıştır.
• Makalede yazar, söz oyunlarına başvurmalıdır.
• Gezi yazılarında yalın bir dil ve sürükleyici bir anlatım kullanılmalıdır.
Bu cümleler doğru – yanlış açısından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCABBDCDABDBCBADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler