Tarih 2 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’e hangi özelliğinden dolayı “Muhammed’ül-Emin” denilmiştir?

 • Zekilik
 • Doğruluk
 • Güvenirlik
 • Çalışkanlık
SORU 2

İslamiyet’in doğuşu sırasında Çin’e hangi hanedan egemendi?

 • Sui
 • Wei
 • Zhou
 • Tang
SORU 3

Afrika’nın kuzeyi, İslamiyet’in doğuşu sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altında idi?

 • Sasani
 • Bizans
 • Moğol
 • Kök Türk
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz?

 • Uygurlar Dönemi
 • Abbasiler Dönemi
 • Gazneliler Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
SORU 5

• Lat
• Menat
• Uzza Verilenlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ünlü Arap kabileleri
 • Arapların ünlü panayırları
 • Arapların tapındığı büyük putlar
 • Kuzey Arabistan’da kurulan devletler
SORU R
SORU 6

İslam tarihinde miladi 620 yılına “Üzüntü yılı” denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza ilebirlikte yaklaşık yetmiş sahabenin şehit olması
 • Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’yi kaybetmesi
 • Müslümanların, müşriklerin eziyetlerinden kaçmak için Habeşistan’agöç etmeleri
 • Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
SORU 7

İslam medeniyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisine Türklerin etkisiyle yayıldığı söylenemez?

 • Anadolu
 • Balkanlar
 • Hindistan
 • Kuzey Afrika
SORU 8

Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyet’e geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar?

 • Sasaniler
 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Endülüs Emevileri
SORU 9

Karahanlı Devleti’nin ikiye bölünmesinde etkili olan nedenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Taht kavgaları ile Haçlı Seferleri
 • Haçlı Seferleri ile Moğol saldırıları
 • Moğol saldırıları ile Selçuklu akınları
 • Taht kavgaları ile Gaznelilerle yapılan mücadeleler
SORU 10

Aşağıdaki Selçuklu komutanlarından hangisi 1067 yılında Malatya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yenerek Kayseri’yi ele geçirmiştir?

 • İbrahim Yınal
 • Gümüştekin
 • Kavurd
 • Afşin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan ilk Türk devletlerden biri değildir?

 • İnaloğulları
 • İnsanları doğruya götüren şey yapıcı eleştiridir.
 • Dilmaç oğulları
 • Tanrı vermiş oğulları
SORU 12

Türkiye Selçuklu Devleti’nin bilinen son hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Mesut
 • II. İzzeddin Keykavus
 • III. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • IV. Rükneddin Kılıç Arslan
SORU 13

Türkiye Selçuklu Devleti’ne;
I. İznik
II. Konya
III. Edirne
IV. İstanbul
şehirlerinden hangileri başkentlik yapmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve IV.
SORU 14

Çaka Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İlk Türk denizcisidir.
 • I. Kılıç Arslan’ın kayınpederidir.
 • İstanbul’un fethine katılmıştır.
 • Oğuzların Çavuldur koluna mensuptur.
SORU 15

İslam yazarları eserlerinde, aşağıdaki hangi coğrafya için “Memalik-i Rum” ya da “Diyar-ı Rum” ismini kullanmışlardır?

 • Sibirya
 • Anadolu
 • Kafkaslar
 • Arap Yarımadası
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’da yaşayan Hristiyan ahaliden değildir?

 • Araplar
 • Rumlar
 • Ermeniler
 • Süryaniler
SORU 17

İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haçlı Seferleri
 • Kavimler Göçü
 • Kerbela Olayı
 • Malazgirt savaşı
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki siyasi olaylardan hangisi 13. yüzyılda meydana gelmemiştir?

 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı alması
 • Celaleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması
 • Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
 • Kösedağ Savaşı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir?

 • Kadı
 • Pervaneci
 • Kadi’l-kudat
 • Kadı-yı leşker
SORU 20

Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madencilik
 • Hayvancılık
 • Tarım
 • Ticaret
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABACBDCDDBABCBADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Tarih 2 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 12 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 2 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 2 soruları toplamda 39 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %58. Sınava katılan 39 öğrenci arasından sadece 23 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.49 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?