Tarih 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Osman Bey, 1281 yılında aşağıda-kilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir?

 • Orhan Bey
 • Ertuğrul Gazi
 • Şeyh Edebali
 • III. Alaeddin Keykubat
Soru 2

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Germiyanoğulları
 • Karamanoğulları
 • Candaroğulları
 • Karesioğulları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı - Bizans savaşı olma özelliğini taşır?

 • Koyunhisar
 • Sırpsındığı
 • Maltepe
 • Çirmen
Soru 4

Sazlıdere Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne başkent olan şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilecik
 • Bursa
 • Edirne
 • İstanbul
Soru 5

Şehit olan ilk Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murat
 • I. Selim
 • I. Ahmet
 • II. Osman
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Yıldırım Bayezit Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beyliklerinden biri değildir?

 • Aydınoğulları Beyliği
 • Hamitoğulları Beyliği
 • Ramazanoğulları Beyliği
 • Saruhanoğulları Beyliği
Soru 7

Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ile birlikte Timur’a karşı giriştiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezit’e sığınan Kara Yusuf Bey, aşağıdaki hangi devletin hükümdarıdır?

 • Harzemşahlar
 • Karakoyunlu
 • Akkoyunlu
 • Memlûk
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlılarla yapılmamıştır?

 • I. Kosova
 • Niğbolu
 • Ankara
 • Varna
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin mali ve idari işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan sınıftır?

 • İlmiye
 • Seyfiye
 • Devşirme
 • Kalemiye
Soru 10

Tımar sisteminin bozulması, aşağıdaki alanların hangisi üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmamıştır?

 • Dinî
 • Siyasi
 • Askerî
 • Ekonomik
Soru 11

Asıl adı “Hızır Reis” olan ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı hizmetine giren ünlü denizci, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oruç Reis
 • Piyale Paşa
 • Kemal Reis
 • Barbaros Hayrettin Paşa
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin ilk beyler beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu
 • Rumeli
 • Bağdat
 • Mısır
Soru 13

Karadeniz, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde bir Türk gölü hâline gelmiştir?

 • II. Ahmet
 • II. Murat
 • II. Osman
 • II. Mehmet
REKLAM
Soru 14

Osmanlı’nın 1656 – 1683 yılları arasına tarihlenen Köprülüler Dönemi’nin ilk sadrazamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Paşa
 • Fazıl Ahmet Paşa
 • Fazıl Mustafa Paşa
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde hangi sanatla uğraşanlara “nakkaş” adı verilirdi?

 • Hat
 • Ebru
 • Tezhip
 • Minyatür
Soru 16

“...I...’da ipek, ...II...’da tiftik, ...III...’te de çuha üretimi öne çıkmıştır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için numaralandırılarak boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

I --> II --> III

 • İstanbul --> Bursa --> Selanik
 • Van --> Ankara --> Bitlis
 • Bursa --> Ankara --> Selanik
 • Ankara --> Adana --> Siirt
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebepleri arasında yer almaz?

 • Doğu ülkelerinin zengin oluşu
 • Katolik Kilisesi’nde görülen bozulmalar
 • Avrupalıların Hristiyanlığı yayma düşüncesi
 • İpek ve Baharat yollarının Türklerin hâkimiyeti altında bulunması
Soru 18

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır?

 • Serav
 • Kasr-ı Şirin
 • Nasuh Paşa
 • Ferhat Paşa
Soru 19

Avrupa’da, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda mezhep birliği bozulmuştur?

 • Haçlı Seferleri
 • Veraset Savaşları
 • Reform Hareketleri
 • Rönesans hareketleri
Soru 20

Yeniçeri Ocağı için söylenen “Ocak, devlet içindir.” anlayışının 17. yüzyılda “Devlet, ocak içindir.” şekline dönüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamış olabilir?

 • İstanbul isyanlarına
 • Eyalet isyanlarına
 • Fransız İhtilali’ne
 • Lale Devri’ne
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACACBCDADBDADCBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?