GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Osman Bey, 1281 yılında aşağıda-kilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir?

 • A) Orhan Bey
 • B) Ertuğrul Gazi
 • C) Şeyh Edebali
 • D) III. Alaeddin Keykubat
SORU 2

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Germiyanoğulları
 • B) Karamanoğulları
 • C) Candaroğulları
 • D) Karesioğulları
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı - Bizans savaşı olma özelliğini taşır?

 • A) Koyunhisar
 • B) Sırpsındığı
 • C) Maltepe
 • D) Çirmen
SORU 4

Sazlıdere Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne başkent olan şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilecik
 • B) Bursa
 • C) Edirne
 • D) İstanbul
SORU 5

Şehit olan ilk Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Murat
 • B) I. Selim
 • C) I. Ahmet
 • D) II. Osman
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Yıldırım Bayezit Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beyliklerinden biri değildir?

 • A) Aydınoğulları Beyliği
 • B) Hamitoğulları Beyliği
 • C) Ramazanoğulları Beyliği
 • D) Saruhanoğulları Beyliği
SORU 7

Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ile birlikte Timur’a karşı giriştiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezit’e sığınan Kara Yusuf Bey, aşağıdaki hangi devletin hükümdarıdır?

 • A) Harzemşahlar
 • B) Karakoyunlu
 • C) Akkoyunlu
 • D) Memlûk
SORU 8

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlılarla yapılmamıştır?

 • A) I. Kosova
 • B) Niğbolu
 • C) Ankara
 • D) Varna
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin mali ve idari işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan sınıftır?

 • A) İlmiye
 • B) Seyfiye
 • C) Devşirme
 • D) Kalemiye
SORU 10

Tımar sisteminin bozulması, aşağıdaki alanların hangisi üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmamıştır?

 • A) Dinî
 • B) Siyasi
 • C) Askerî
 • D) Ekonomik
SORU 11

Asıl adı “Hızır Reis” olan ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı hizmetine giren ünlü denizci, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oruç Reis
 • B) Piyale Paşa
 • C) Kemal Reis
 • D) Barbaros Hayrettin Paşa
SORU 12

Osmanlı Devleti’nin ilk beyler beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anadolu
 • B) Rumeli
 • C) Bağdat
 • D) Mısır
SORU 13

Karadeniz, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde bir Türk gölü hâline gelmiştir?

 • A) II. Ahmet
 • B) II. Murat
 • C) II. Osman
 • D) II. Mehmet
SORU 14

Osmanlı’nın 1656 – 1683 yılları arasına tarihlenen Köprülüler Dönemi’nin ilk sadrazamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Paşa
 • B) Fazıl Ahmet Paşa
 • C) Fazıl Mustafa Paşa
 • D) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
SORU 15

Osmanlı Devleti’nde hangi sanatla uğraşanlara “nakkaş” adı verilirdi?

 • A) Hat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Minyatür
SORU 16

“...I...’da ipek, ...II...’da tiftik, ...III...’te de çuha üretimi öne çıkmıştır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için numaralandırılarak boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

I --> II --> III

 • A) İstanbul --> Bursa --> Selanik
 • B) Van --> Ankara --> Bitlis
 • C) Bursa --> Ankara --> Selanik
 • D) Ankara --> Adana --> Siirt
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebepleri arasında yer almaz?

 • A) Doğu ülkelerinin zengin oluşu
 • B) Katolik Kilisesi’nde görülen bozulmalar
 • C) Avrupalıların Hristiyanlığı yayma düşüncesi
 • D) İpek ve Baharat yollarının Türkle-rin hâkimiyeti altında bulunması
SORU 18

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır?

 • A) Serav
 • B) Kasr-ı Şirin
 • C) Nasuh Paşa
 • D) Ferhat Paşa
SORU 19

Avrupa’da, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda mezhep birliği bozulmuştur?

 • A) Haçlı Seferleri
 • B) Veraset Savaşları
 • C) Reform Hareketleri
 • D) Rönesans hareketleri
SORU 20

Yeniçeri Ocağı için söylenen “Ocak, devlet içindir.” anlayışının 17. yüzyılda “Devlet, ocak içindir.” şekline dönüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamış olabilir?

 • A) İstanbul isyanlarına
 • B) Eyalet isyanlarına
 • C) Fransız İhtilali’ne
 • D) Lale Devri’ne
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACACBCDADBDADCBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?