Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hangisi vahye dayalı dinlerden birisi değildir?

 • Sihizm
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • İslamiyet
Soru 2

Hangisi ilkel kabile dinlerinin genel özelliklerinden değildir?

 • Büyücülük yaygındır.
 • Kurucusu belli değildir.
 • Belli bir bölgeye aittirler.
 • Kutsal kitapları vardır.
Soru 3

Hangisi ibadetle ilgili doğru değildir?

 • İnancı kuvvetlendirir.
 • İnsanların sevgi ve saygısı hedeflenir.
 • Manevi olarak insanı yükseltir.
 • Allah rızasını kazanmak için yapılır.38
Soru 4

Melekler ve görevleri dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • Cebrail - Tabiat olaylarının oluşumu
 • Mikail - Rızıkların dağıtımı
 • İsrafil - İnsanların canını almak
 • Azrail - Sûr’a üflemek
Soru 5

Dünya hayatı sona erdikten sonra İsrafil’in sûra üflemesiyle başlayan dirilme ve hesap gibi merhalelerden oluşan sonsuz bir hayattır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • Kıyamet
 • Mahşer
 • Ahiret
 • Berzah
REKLAM
Soru 6

İnsanın, ailesinden görerek elde ettiği imana ________ iman; bu imanın bilgiyle temellendirilmesi neticesinde ________ imana ulaşılır.
Boşluklara hangi uygun kelimeler getirilmelidir?

 • Taklidi - tahkiki
 • Tahkiki - taklidi
 • Tafsili - taklidi
 • Tafsili - tahkiki
Soru 7

“Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayete bakıldığında ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Yeri ve zamanı gözetilerek yapılmalıdır.
 • Hasta ve yolcular için kolaylıklar sağlanmıştır.
 • Gösterişten uzak yapılması istenmiştir.
 • Dünya ve ahiret mutluluğu hedeflenmiştir.
Soru 8

Allah için bir çiçeği yaratmakla,kâinatı var etmek arasında fark yoktur. Çünkü Allah’ın her şeye gücüyeter.
Bu açıklama Allah’ın sıfatlarından hangisine işaret etmektedir?

 • Basar
 • Kelam
 • Semi
 • Kudret
Soru 9

Allah’ın var olmak için başkasına muhtaç olmaması, O’nun hangi sıfatını ifade etmektedir?

 • Kıyam bi nefsihi
 • Beka
 • Muhalefetün lil havadis
 • Vahdaniyet
Soru 10

• Kulun pişmanlıkla içini Allah’a açmasıdır.
• Günahların affı için bir basamaktır.
• Hatadan dönmek ve bir daha yapmamaya karar vermektir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İman
 • İhsan
 • Dua
 • Tövbe
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dua ile ilgili bir bilgi değildir?

 • İnsanın zayıflığını anlayarak Allah’a yalvarmasıdır.
 • Hz. Peygamber ibadetin özü olduğunu ifade eder.
 • Kelime olarak “ iyi iş ve davranış ”anlamlarına gelmektedir.
 • İnsanın Allah’ı, Rab ve İlah kabul etmesidir.
Soru 12

Ramazan ayının önemli olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haram aylardan biri olması
 • Kur’an’ın bu ayda inmeye başlaması
 • Teravih namazının bu ayda kılınması
 • Yardımlaşma ve dayanışmanın buayda artması
Soru 13

• İnek kutsal kabul edilir.
• Din adamlarına Brahman denir.
• Ganj nehrinde yıkanmak ibadettir.
Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Hinduizm
 • Taoizm
REKLAM
Soru 14

Vakit namazlarından hangilerinin sünnetleri iki rekâttır?

 • Akşam - Sabah
 • İkindi - Öğle
 • Akşam - İkindi
 • Yatsı - Sabah
Soru 15

Aşağıdaki ibadetler ve bu ibadetlerle ilgili kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Namaz- Secde
 • Hac- Tavaf
 • Kurban- Mukabele
 • Oruç- İftar
Soru 16

Hac yasaklarının başladığını temsil eder. Kadınlar için kendi günlük elbiselerinden, erkekler için izar ve ridaadı verilen iki parçadan oluşmaktadır.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Say yapmak
 • İhrama girmek
 • Vakfe yapmak
 • İtikâfa girmek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İsla-miyet’e ait bir anlayış değildir?

 • Her çocuk günahsız ve hür doğar.
 • Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur.
 • Allah ile kul arasında aracı bir sınıf reddedilmiştir.
 • Arap toplumu için gönderilmiş millibir dindir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasındadır?

 • Kılınacak namaza niyet edilmesi
 • Namazda sübhaneke duasının okunması
 • Namaz kılan kişinin elbisesinin temiz olması
 • Namazda ayaktayken Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okunması
Soru 19

Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelime-i tevhit
 • Besmele
 • Salavat
 • Mevlit
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Medine Dönemi’nde farz kılınmıştır.
 • Kişi zekâtını anne ve babasına veremez.
 • Zekâtı verilecek malın üstünden iki yıl geçmesi gerekir.
 • Sözlükte “çoğalmak, temizlik, bereket” gibi anlamlara gelir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBCABDADCBAACBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?