Temel Dini Bilgiler 1 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Hangisi vahye dayalı dinlerden birisi değildir?

 • Sihizm
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • İslamiyet
SORU 2

Hangisi ilkel kabile dinlerinin genel özelliklerinden değildir?

 • Büyücülük yaygındır.
 • Kurucusu belli değildir.
 • Belli bir bölgeye aittirler.
 • Kutsal kitapları vardır.
SORU 3

Hangisi ibadetle ilgili doğru değildir?

 • İnancı kuvvetlendirir.
 • İnsanların sevgi ve saygısı hedeflenir.
 • Manevi olarak insanı yükseltir.
 • Allah rızasını kazanmak için yapılır.38
SORU 4

Melekler ve görevleri dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • Cebrail - Tabiat olaylarının oluşumu
 • Mikail - Rızıkların dağıtımı
 • İsrafil - İnsanların canını almak
 • Azrail - Sûr’a üflemek
SORU 5

Dünya hayatı sona erdikten sonra İsrafil’in sûra üflemesiyle başlayan dirilme ve hesap gibi merhalelerden oluşan sonsuz bir hayattır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • Kıyamet
 • Mahşer
 • Ahiret
 • Berzah
SORU R
SORU 6

İnsanın, ailesinden görerek elde ettiği imana ________ iman; bu imanın bilgiyle temellendirilmesi neticesinde ________ imana ulaşılır.
Boşluklara hangi uygun kelimeler getirilmelidir?

 • Taklidi - tahkiki
 • Tahkiki - taklidi
 • Tafsili - taklidi
 • Tafsili - tahkiki
SORU 7

“Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayete bakıldığında ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Yeri ve zamanı gözetilerek yapılmalıdır.
 • Hasta ve yolcular için kolaylıklar sağlanmıştır.
 • Gösterişten uzak yapılması istenmiştir.
 • Dünya ve ahiret mutluluğu hedeflenmiştir.
SORU 8

Allah için bir çiçeği yaratmakla,kâinatı var etmek arasında fark yoktur. Çünkü Allah’ın her şeye gücüyeter.
Bu açıklama Allah’ın sıfatlarından hangisine işaret etmektedir?

 • Basar
 • Kelam
 • Semi
 • Kudret
SORU 9

Allah’ın var olmak için başkasına muhtaç olmaması, O’nun hangi sıfatını ifade etmektedir?

 • Kıyam bi nefsihi
 • Beka
 • Muhalefetün lil havadis
 • Vahdaniyet
SORU 10

• Kulun pişmanlıkla içini Allah’a açmasıdır.
• Günahların affı için bir basamaktır.
• Hatadan dönmek ve bir daha yapmamaya karar vermektir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İman
 • İhsan
 • Dua
 • Tövbe
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi dua ile ilgili bir bilgi değildir?

 • İnsanın zayıflığını anlayarak Allah’a yalvarmasıdır.
 • Hz. Peygamber ibadetin özü olduğunu ifade eder.
 • Kelime olarak “ iyi iş ve davranış ”anlamlarına gelmektedir.
 • İnsanın Allah’ı, Rab ve İlah kabul etmesidir.
SORU 12

Ramazan ayının önemli olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haram aylardan biri olması
 • Kur’an’ın bu ayda inmeye başlaması
 • Teravih namazının bu ayda kılınması
 • Yardımlaşma ve dayanışmanın buayda artması
SORU 13

• İnek kutsal kabul edilir.
• Din adamlarına Brahman denir.
• Ganj nehrinde yıkanmak ibadettir.
Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Hinduizm
 • Taoizm
SORU 14

Vakit namazlarından hangilerinin sünnetleri iki rekâttır?

 • Akşam - Sabah
 • İkindi - Öğle
 • Akşam - İkindi
 • Yatsı - Sabah
SORU 15

Aşağıdaki ibadetler ve bu ibadetlerle ilgili kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Namaz- Secde
 • Hac- Tavaf
 • Kurban- Mukabele
 • Oruç- İftar
SORU 16

Hac yasaklarının başladığını temsil eder. Kadınlar için kendi günlük elbiselerinden, erkekler için izar ve ridaadı verilen iki parçadan oluşmaktadır.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Say yapmak
 • İhrama girmek
 • Vakfe yapmak
 • İtikâfa girmek
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İsla-miyet’e ait bir anlayış değildir?

 • Her çocuk günahsız ve hür doğar.
 • Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur.
 • Allah ile kul arasında aracı bir sınıf reddedilmiştir.
 • Arap toplumu için gönderilmiş millibir dindir.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasındadır?

 • Kılınacak namaza niyet edilmesi
 • Namazda sübhaneke duasının okunması
 • Namaz kılan kişinin elbisesinin temiz olması
 • Namazda ayaktayken Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okunması
SORU 19

Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelime-i tevhit
 • Besmele
 • Salavat
 • Mevlit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Medine Dönemi’nde farz kılınmıştır.
 • Kişi zekâtını anne ve babasına veremez.
 • Zekâtı verilecek malın üstünden iki yıl geçmesi gerekir.
 • Sözlükte “çoğalmak, temizlik, bereket” gibi anlamlara gelir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBBCABDADCBAACBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler