GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Hangisi vahye dayalı dinlerden birisi değildir?

 • A) Sihizm
 • B) Hristiyanlık
 • C) Yahudilik
 • D) İslamiyet
SORU 2

Hangisi ilkel kabile dinlerinin genel özelliklerinden değildir?

 • A) Büyücülük yaygındır.
 • B) Kurucusu belli değildir.
 • C) Belli bir bölgeye aittirler.
 • D) Kutsal kitapları vardır.
SORU 3

Hangisi ibadetle ilgili doğru değildir?

 • A) İnancı kuvvetlendirir.
 • B) İnsanların sevgi ve saygısı hedeflenir.
 • C) Manevi olarak insanı yükseltir.
 • D) Allah rızasını kazanmak için yapılır.38
SORU 4

Melekler ve görevleri dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • A) Cebrail - Tabiat olaylarının oluşumu
 • B) Mikail - Rızıkların dağıtımı
 • C) İsrafil - İnsanların canını almak
 • D) Azrail - Sûr’a üflemek
SORU 5

Dünya hayatı sona erdikten sonra İsrafil’in sûra üflemesiyle başlayan dirilme ve hesap gibi merhalelerden oluşan sonsuz bir hayattır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Kıyamet
 • B) Mahşer
 • C) Ahiret
 • D) Berzah
SORU 6

İnsanın, ailesinden görerek elde ettiği imana ________ iman; bu imanın bilgiyle temellendirilmesi neticesinde ________ imana ulaşılır.
Boşluklara hangi uygun kelimeler getirilmelidir?

 • A) Taklidi - tahkiki
 • B) Tahkiki - taklidi
 • C) Tafsili - taklidi
 • D) Tafsili - tahkiki
SORU 7

“Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayete bakıldığında ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Yeri ve zamanı gözetilerek yapılmalıdır.
 • B) Hasta ve yolcular için kolaylıklar sağlanmıştır.
 • C) Gösterişten uzak yapılması istenmiştir.
 • D) Dünya ve ahiret mutluluğu hedeflenmiştir.
SORU 8

Allah için bir çiçeği yaratmakla,kâinatı var etmek arasında fark yoktur. Çünkü Allah’ın her şeye gücüyeter.
Bu açıklama Allah’ın sıfatlarından hangisine işaret etmektedir?

 • A) Basar
 • B) Kelam
 • C) Semi
 • D) Kudret
SORU 9

Allah’ın var olmak için başkasına muhtaç olmaması, O’nun hangi sıfatını ifade etmektedir?

 • A) Kıyam bi nefsihi
 • B) Beka
 • C) Muhalefetün lil havadis
 • D) Vahdaniyet
SORU 10

• Kulun pişmanlıkla içini Allah’a açmasıdır.
• Günahların affı için bir basamaktır.
• Hatadan dönmek ve bir daha yapmamaya karar vermektir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İman
 • B) İhsan
 • C) Dua
 • D) Tövbe
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi dua ile ilgili bir bilgi değildir?

 • A) İnsanın zayıflığını anlayarak Allah’a yalvarmasıdır.
 • B) Hz. Peygamber ibadetin özü olduğunu ifade eder.
 • C) Kelime olarak “ iyi iş ve davranış ”anlamlarına gelmektedir.
 • D) İnsanın Allah’ı, Rab ve İlah kabul etmesidir.
SORU 12

Ramazan ayının önemli olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haram aylardan biri olması
 • B) Kur’an’ın bu ayda inmeye başlaması
 • C) Teravih namazının bu ayda kılınması
 • D) Yardımlaşma ve dayanışmanın buayda artması
SORU 13

• İnek kutsal kabul edilir.
• Din adamlarına Brahman denir.
• Ganj nehrinde yıkanmak ibadettir.
Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

 • A) Budizm
 • B) Konfüçyanizm
 • C) Hinduizm
 • D) Taoizm
SORU 14

Vakit namazlarından hangilerinin sünnetleri iki rekâttır?

 • A) Akşam - Sabah
 • B) İkindi - Öğle
 • C) Akşam - İkindi
 • D) Yatsı - Sabah
SORU 15

Aşağıdaki ibadetler ve bu ibadetlerle ilgili kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Namaz- Secde
 • B) Hac- Tavaf
 • C) Kurban- Mukabele
 • D) Oruç- İftar
SORU 16

Hac yasaklarının başladığını temsil eder. Kadınlar için kendi günlük elbiselerinden, erkekler için izar ve ridaadı verilen iki parçadan oluşmaktadır.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Say yapmak
 • B) İhrama girmek
 • C) Vakfe yapmak
 • D) İtikâfa girmek
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İsla-miyet’e ait bir anlayış değildir?

 • A) Her çocuk günahsız ve hür doğar.
 • B) Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur.
 • C) Allah ile kul arasında aracı bir sınıf reddedilmiştir.
 • D) Arap toplumu için gönderilmiş millibir dindir.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasındadır?

 • A) Kılınacak namaza niyet edilmesi
 • B) Namazda sübhaneke duasının okunması
 • C) Namaz kılan kişinin elbisesinin temiz olması
 • D) Namazda ayaktayken Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okunması
SORU 19

Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kelime-i tevhit
 • B) Besmele
 • C) Salavat
 • D) Mevlit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • A) Medine Dönemi’nde farz kılınmıştır.
 • B) Kişi zekâtını anne ve babasına veremez.
 • C) Zekâtı verilecek malın üstünden iki yıl geçmesi gerekir.
 • D) Sözlükte “çoğalmak, temizlik, bereket” gibi anlamlara gelir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBBCABDADCBAACBDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler