Temel Dini Bilgiler 2 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Allah’ın Cebrail (as.) aracılığıyla peygamberlere gönderdiği ilahi emirlerdir. Kelime olarak gizli konuşma,ilham etme, işaret etme gibi anlamlara gelmektedir.
Hakkında bilgi verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Mushaf
 • Sure
 • Meal
SORU 2

Hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden birisi değildir?

 • Son ilahi kitaptır.
 • Kendinden önceki vahiyleri doğrular.
 • Bütün insanlığa gönderilmiştir.
 • Tamamlanması on yıl sürmüştür.
SORU 3

• Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç cümleden oluşan kısımlarıdır.
• Kur’an-ı Kerim’in yüz on dört bölümünden her biridir.
• Kur’an’ın her yirmi sayfasından oluşan bölümlerdir.
Burada aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasına yer verilmemiştir?

 • Cüz
 • Hizb
 • Ayet
 • Sure
SORU 4

• Kur’an’ın yazılıp ezberlenmesinin kolay olması için
• Hz. Peygamber’in gelen sorulara cevap verebilmesi için
• Vahiylerin hayata geçirilip, uygulanmasının kolay olması için
Bu bilgiler hangi sorunun cevabı olarak verilmiştir?

 • Kur’an niçin cüzlere ayrılmıştır?
 • Allah, Kur’an’ı niçin Arapça indirmiştir?
 • Kur’an niçin zamana yayılarak indirilmiştir?
 • Allah insanlara niçin vahiy göndermiştir?
SORU 5

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber ve sahabelerin açıklamalarına dayanarak yorumlanmasıdır.
Burada tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dirayet Tefsiri
 • Rivayet Tefsiri
 • Muhkem ayet
 • Müteşabih ayet
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamberlerden biridir?

 • Hz. Davut (as.)
 • Hz. Yusuf (as.)
 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Süleyman (as.)
SORU 7

“Ben Allah’tan hepinizden dahaçok çekinir ve sakınırım. Lakin ben,bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.”
Bu hadisten çıkarılması gereken asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya ve ahiret arasında bir denge olmalıdır.
 • Zaman verimli bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı aynıdır.
 • İbadetler, kendi vakitleri içinde yapılmalıdır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hu dey biye Antlaşması ile ilgili bir bilgi değildir?

 • Bir barış antlaşmasıdır.
 • Müslümanların aleyhine görünmesine rağmen lehine sonuçlanmıştır.
 • Taraflar arasında on yıl savaşmama kararı alınmıştır.
 • Müslümanlar ile Medineli Yahudiler arasında yapılmıştır.
SORU 9

Kur’an’a göre Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yüce bir ahlak sahibi olduğu
 • Mucizevi bir şekilde dünyaya geldiği
 • Âlemlere rahmet olarak gönderildiği
 • Peygamberlerin sonuncusu olduğu
SORU 10

“Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar,‘Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?..”
(Bakara suresi, 170-171. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • Aklın kullanılması
 • Büyüklere saygı gösterilmesi
 • İnançlara hoşgörü ile yaklaşılması
 • Sorgulamadan Allah’a iman edilmesi
SORU 11

Hz. Peygamber’in son haccında Arafat’ta binlerce Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya ne ad verilir?

 • Akabe biatı
 • Son Tebliğ
 • Rıdvan biatı
 • Veda Hutbesi
SORU 12

Hz. Peygamber’in Hicret’ten sonra Medine’de yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Nebevi
 • Kûba Mescidi
 • Mescid-i Kıbleteyn
SORU 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilme nedenini açıklar?

 • “Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder.”(Bakara suresi, 268. ayet)
 • “…her kim bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…”( Maide suresi, 32. ayet)
 • “Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.”(İsra suresi,95. ayet)
 • “İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”( Âli İmran suresi,104. ayet)
SORU 14

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

 • İnsanlar arasında adaletle hükmetmenin
 • Akrabalık bağlarını güçlendirmenin
 • Farklı inançlara saygının
 • Din kardeşliğinin
SORU 15

“…Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; lanet onlar içindir ve (kötü yurt)cehennem de onlar içindir.”
(Rad suresi, 25. Ayet)
“…Allah bozgunculuk yapanları sevmez.”
(Kasas suresi, 77.ayet)
Bu ayetler bir toplumda bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret etmektedir?

 • Barış
 • Cesaret
 • Dayanışma
 • Cömertlik
SORU 16

Peygamberimiz Taif’te kendini taşlayan insanlara “Allah’ım onları affet onlar bilmiyorlar.” diye dua etmiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in hangi özelliğini göstermektedir?

 • Hoşgörüsünü
 • Adaletini
 • Doğruluğunu
 • Çalışkanlığını
SORU 17

“…Bana kulluk et ve namazla beni an.”
(Tâhâ suresi, 14. ayet)
Bu ayet Kur’an’ın ana konularından hangisi için örnek oluşturmaktadır?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk
 • Kıssa
SORU R
SORU 18

Hangisi münafığın üç alametinden biri değildir?

 • Emanete ihanet etmek
 • Yalan konuşmak
 • Cesur olmamak
 • Sözünde durmamak
SORU 19

“Aldatan bizden değildir.”
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Haset ve kıskançlıktan uzak durulmalıdır.
 • Din, toplumda güveni önemser.
 • Müslüman özü sözü bir olmalıdır.Allah’tan korkan hile yapmaz.
 • Allah’tan korkan hile yapmaz.
SORU 20

• Kalbi kötü huylardan temizlemek veiyi huylarla doldurmak
• Fani olan her şeyden yüz çevirip,baki olana bağlanmak
Yukarıda amaçlarından bahsedilen Temel İslam Bilimi hangisidir?

 • Fıkıh
 • Kelam
 • Tasavvuf
 • İslam Tarihi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCBAADBADBCDAABCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %63. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler