GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 6 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Yenilikçi fikirleriyle servetifünun edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muallim Naci
 • B) Recaizade Mahmut Ekrem
 • C) Samipaşazade Sezai
 • D) Namık Kemal
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun sanatçılarından biridir?

 • A) Ahmet Haşim
 • B) Mehmet Akif Ersoy
 • C) Cenap Şahabettin
 • D) İbrahim Şinasi
SORU 3

Servetifünun Dönemi içinde şair olarak bilinen sanatçının edebî görüşlerini ifade eden yazıları oldukça önemlidir. “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı uzunmak alesinde topluluğun sanat anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevfik Fikret
 • B) Cenap Şahabettin
 • C) Süleyman Nazif
 • D) Ali Ekrem Bolayır
SORU 4

______, Cenap Şahabettin’in gezi hatıralarını topladığı bir kitaptır. Bu kitapta yazarın Bulgaristan, Romanya,Macaristan, Çekoslovakya, Almanya ve Avusturya’ya yaptığı gezilerdeki izlenimleri anlatılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Göz Ucuyla Avrupa
 • B) Avrupa Mektupları
 • C) Frankfurt Seyahatnamesi
 • D) Romanya Mektupları
SORU 5

I. Edebiyatımızın ilk gerçekçi hikâye ve romancılarındandır.
II. Romanlarında sade bir dil kullanmıştır.
III. En önemli romanları Yaban ve Kiralık Konak’tır.
IV. Mensur şiir türünde eser vermiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangileri Halit Ziya Uşaklıgil için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 6

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaip eyliyen bir kuş
Gibi kar
Geçen eyyam-ı nevbaharı arar.
Ey kulübün sürûd-ı şeydası
Ey kebuterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdası:
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar


Cenap Şahabettin’in “Elhan-ı Şita”adlı şiirinden alınan bu dizeler göz önünde bulundurulduğunda Servetifünun Dönemi şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • A) “Sanat, toplum içindir.” anlayışıyla toplumsal konular işlenmiştir.
 • B) Şiirler dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
 • C) Sanatlı ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • D) Şiirde güzellik kaygısı değil, mesaj verme isteği ön plandadır.
SORU 7

Mensur şiirin ilk örneklerini veren sanatçımız ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halit Ziya Uşaklıgil – Mensur Şiirler
 • B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu –Erenlerin Bağından
 • C) Mehmet Rauf – Siyah İnciler
 • D) Halide Edip Adıvar – Mor Salkımlı Ev
SORU 8

Eser, Halit Ziya’nın en olgun eserlerindendir. Romanın konusu Boğaziçi yalılarında zengin aileler arasında geçmektedir. Romanın başkahramanları Adnan Bey, Bihter ve Behlül’dür.
Bu parçada kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mai ve Siyah
 • B) Kırık Hayatlar
 • C) Ferdi ve Şürekası
 • D) Aşk-ı Memnu
SORU 9

Ben romanda gerçeklerin tüm çıplaklığıyla anlatılmasından yanayım.Yazar, gözlemlerini eserine aynen aktarmalı; eserde kişiliğini gizlemelidir. Roman, okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmalıdır.
Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazarın, aşağıdaki akımların hangisine bağlı kalarak yazması beklenir?

 • A) Realizm
 • B) Klasisizm
 • C) Romantizm
 • D) Sembolizm
SORU 10

• Edebiyatımızda yazılan ilk başarılı psikolojik romandır.
• Yazar, eserde olaylardan çok, kişilerin olaylara verdiği tepkiler üzerinde durmuştur.
• Eserin başkahramanları Suat,Süreyya ve Necip’tir.
Bu özellikler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • A) Mai ve Siyah’a
 • B) Eylül’e
 • C) Hayal İçinde’ye
 • D) Sinekli Bakkal’a
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

 • A) “Kulağa göre kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
 • B) Aydınlara seslenen sanatlı bir dil kullanılmıştır.
 • C) Şiirde aruz ölçüsü tercih edilmiştir.
 • D) Toplumsal konular ele alınmıştır.
SORU 12

Servet-i Fünun dergisi _________
Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesini dergide yayımlamasıyla kapatılmıştır ve Servetifünun Dönemi sona ermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Tevfik Fikret’in
 • B) Halit Ziya Uşaklıgil’in
 • C) Cenap Şahabettin’in
 • D) Hüseyin Cahit Yalçın’ın
SORU 13

I. “Sanat, şahsi ve muhteremdir.”
ilkesinden hareket etmişlerdir.
II. Sade ve açık bir dille eser vermişlerdir.
III. Edebiyatımıza çok önemli yenilikler getirmişlerdir.
Fecriati edebiyatıyla ilgili numaralanmış bu cümleler doğru – yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y - D - D
 • B) D - Y - Y
 • C) D - D - Y
 • D) Y - D - Y
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Bildirisi’nde imzası bulunan sanatçılardandır?

 • A) Mehmet Rauf
 • B) Yahya Kemal Beyatlı
 • C) Tahsin Nahit
 • D) Tevfik Fikret
SORU 15

_______, Osmanlı Devleti’nin gücünü Türk tarihi ve Türk kültüründen alması, “Türk ulusu” fikrinin yayılması düşüncesidir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Türkçülük
 • B) Osmanlıcılık
 • C) Batıcılık
 • D) İslamcılık
SORU 16

Şiirlerinde kapalılığa önem veren sanatçı, düz yazılarında oldukça sade bir dil kullandı. Sonbahar, akşam,mehtap, sessizlik, sararan yapraklar onun şiirlerinde en çok göze çarpan motifler olmuştur. Sanatçı, şiirlerini“ Göl Saatleri ve Piyale” adında iki kitapta toplamıştır.
Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Emin Yurdakul
 • B) Cenap Şahabettin
 • C) Ziya Gökalp
 • D) Ahmet Haşim
SORU 17

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.

Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu dizelerin aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenir?

 • A) Tanzimat
 • B) Servetifünun
 • C) Fecriâti
 • D) Millî Edebiyat
SORU 18

Saf(öz) şiir anlayışının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri _______ ve _______.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) Namık Kemal – Recaizade Mahmut Ekrem’dir
 • B) Ahmet Haşim – Yahya Kemal Beyatlı’dır
 • C) Muallim Naci – Ahmet Haşim’dir
 • D) Tevfik Fikret – Mehmet Akif Ersoy’dur
SORU 19

I. Dilde sadeleşme esastır.
II. Halkın sorunları dile getirilmiştir.
III. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
IV. Divan şiiri nazım biçimleri tercih edilmiştir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na aittir?

 • A) Sinekli Bakkal
 • B) Çalıkuşu
 • C) Kiralık Konak
 • D) Memleket Hikâyeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDBBCADABDDBCADDBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?