GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Biyoloji bilimindeki gelişmeler,
I. İlaç üretiminde
II. Kök hücre tedavisinde
III. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde
verilen uygulamalardan hangilerini olumlu etkilemiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Besin maddelerine ihtiyaç duyma
 • B) Hücre gruplarından meydanagelme
 • C) Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma
 • D) Organik besinleri monomerlerine parçalama
SORU 3

İyi bir hipotez için;
I. Test edilebilir olmalı
II. Tahminlere açık olmalı
III. Eldeki verilere ters düşmemeli
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Kontrollü deney düzeneklerinde etkisi araştırılan koşul aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Kontrol grubu
 • B) Bağımsız değişken
 • C) Sabit değişken
 • D) Bağımlı değişken
SORU 5

Yeryüzündeki bitki, hayvan ve diğer canlıları inceleyen, deneyden çok gözleme dayanan ayrıca biyolojinin diğer çalışma alanlarından farklı olarak, bilimsel dergilerin yanında yazılı ve görsel medyada da yer bulan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğa tarihi
 • B) Deniz biyolojisi
 • C) Kriminal biyoloji
 • D) Doğa koruma uzmanlığı
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi hücresel yapı organizasyonunda hücreden daha küçük bir birim değildir?

 • A) Su
 • B) Atom
 • C) Organ
 • D) Molekül
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiklerden birisidir?

 • A) Su
 • B) Yağ
 • C) Vitamin
 • D) Nükleik asit
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi mineraller için yanlış verilmiştir?

 • A) Enerji kaynağı değildir.
 • B) Enzim yapısına katılır.
 • C) Hücre zarından geçemez.
 • D) Yiyeceklerle vücuda alınır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi tüm monosakkaritler ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

 • A) Karbonhidratların yapı taşlarıdır.
 • B) Enerji verici olarak kullanılmazlar.
 • C) Hücre zarındaki porlardan geçerler.
 • D) Sindirimle daha küçük birimlere parçalanmazlar.
SORU 10

Su moleküllerinin birbirinden kopmadan bir arada kalmaları özelliğine kohezyon adı verilir.
Suyun bu özelliğinin;
I. Ortam sıcaklığının korunması
II. Bitkilerde su ve mineral taşınması
III. Böceklerin su üstünde yürüyebilmesi
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde rolü vardır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II.
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi yağlar için yanlış verilmiştir?

 • A) Hücre zarının yapısına katılır.
 • B) Yapı taşı yağ asidi ve glikozdur.
 • C) İkinci derece enerji kaynağıdır.
 • D) Depolandığında ısı yalıtımını sağlar.
SORU 12

I. Dokuların onarımı
II. Madde geçişi
III. Bağışıklığın sağlanması
Yukarıdaki olayların hangilerinde proteinler görev alır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi vitaminler için yanlış verilmiştir?

 • A) Düzenleyicidir.
 • B) Direnç arttırır.
 • C) Enerji kaynağıdır.
 • D) Hücre zarından geçebilir.
SORU 14

Hücrelerde protein sentezinin gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lizozom
 • B) Ribozom
 • C) Golgi aygıtı
 • D) Koful
SORU 15

I. Hücreye desteklik sağlar.
II. Hücre içinde madde taşınmasını gerçekleştirir.
III. Bitkisel hücrelerde ara lamel olu şumunu sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri endoplazmik retikulumun özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

I. Hücreyi dış ortamdan ayırır.
II. Hücrede madde alış verişini düzenler.
III. Yapısında yağ, protein ve karbonhidratlar bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri hücre zarının özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi pasif madde taşınmasının özelliklerinden biri değildir?

 • A) ATP harcanmaz.
 • B) Canlı ve cansız ortamlarda görülebilir.
 • C) Madde geçişi az yoğundan çok yoğun ortama doğrudur.
 • D) Difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve osmoz gibi çeşitleri vardır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinin azalması difüzyon hızını arttırır?

 • A) Sıcaklık
 • B) Por sayısı
 • C) Yoğunluk farkı
 • D) Molekül büyüklüğü
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • A) Ribozom
 • B) Mitokondri
 • C) Golgi aygıtı
 • D) Çekirdek zarı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir?

 • A) Makrotübüller
 • B) Mikrotübüller
 • C) Ara filamentler
 • D) Mikrofilamentler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDBACACBCBDCBBDCDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?