Biyoloji 2 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı bilimsel isimlendirme kurallarına göre yapılmıştır?

 • FELİS domesticus
 • Felis Domesticus
 • felis domesticus
 • Felis domesticus
SORU 2

Sınıflandırma basamaklarında alemden türe doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi azalır?

 • Benzerlik
 • Birey sayısı
 • Akrabalık derecesi
 • Ortak özellik sayısı
SORU 3

Canis lupus ve Canis familiaris ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • İkisi de aynı türdendir.
 • İkisi de aynı cinstendir.
 • Kromozom sayıları kesinlikle aynıdır.
 • İkisi de farklı ailedendir.
SORU 4

Bilimsel sınıflandırma basamaklarında alemden türe doğru sıralama yapıldığında sınıftan sonra hangi basamak gelir?

 • Aile
 • Cins
 • Takım
 • Şube
SORU 5

Bakteriler aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılmaz?

 • Şekillerine
 • Gram boyasına
 • Beslenme şekline
 • Hidrojen kullanımına
SORU R
SORU 6

I. Yapılarında büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdek bulunur.
II. Bazı türleri kloroplast bulundurduğundan fotosentezle besin üretir.
III. Hücre zarının altında hücre şeklinin sabit kalmasını sağlayan pelikula tabakası vardır.
Yukarıdakilerden hangileri protista aleminden terliksi canlıya aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 7

Bitkilerin damar ve tohum yapılarına göre sınıflandırılmasında aşağıdaki gruplardan hangisi yoktur?

 • Damarsız tohumsuz bitkiler
 • Damarsız tohumlu bitkiler
 • Damarlı tohumsuz bitkiler
 • Damarlı tohumlu bitkiler
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi ilkel kordalılar grubu canlılarındandır?

 • Balıklar
 • Solucanlar
 • Süngerler
 • Tulumlular
SORU 9

I. Dört çift bacakları vardır.
II. Yeryüzünde en fazla türü bulunan canlı grubudur.
III. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümde incelenir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri böcekler grubuna aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi memelilere ait bir grup değildir?

 • Gagalı
 • Kanatlı
 • Keseli
 • Plasentalı
SORU 11

Biyolojik çeşitlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Tür zenginliği ekvatordan kutuplara doğru azalır.
 • Tür çeşidinin fazla olması genetik çeşitliliği azaltır.
 • Hayvan çeşitliliği ılıman bölge ormanlarında en fazladır.
 • Tropikal ormanlar ılıman bölge ormanlarından daha az tür bulundurur.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi endemik bitki örneklerinden biri değildir?

 • Ayrık otu
 • Çoban dikeni
 • Ankara çiğdemi
 • Yanar döner çiçeği
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan kirleticilerden biri değildir?

 • Karbondioksit
 • egzoz gazları
 • Kükürtdioksit
 • Su buharı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi doğal radyasyon kaynaklarından birisidir?

 • Kozmik ışınlar
 • Nükleer serpinti
 • Radyoaktif yağışlar
 • Endüstriyel uygulamalar
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın ve en etkili erozyon çeşididir?

 • Çığ
 • Su
 • Buzul
 • Rüzgâr
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini önlemeye yönelik teknik önlemlerden biri değildir?

 • Aydınlatmada küresel lambalar kullanılmalıdır.
 • Projektörler uzun direkler üzerine uygun açıyla yerleştirilmelidir.
 • Güvenlik amaçlı aydınlatmalarda harekete duyarlı sistemler kullanılmalıdır.
 • İki yanında binaların bulunduğu cadde ve sokaklarda enine askı sistemleri kullanılmalıdır.
SORU 17

Sulak alanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sulak alanlar; genellikle göller, bataklıklar, baraj gölleri ve akarsu kenarlarıdır.
 • Sulak alanlar birçok yaban hayvanı için besin ve barınak imkanı sunan habitatlardır.
 • Sulak alanlarda canlı çeşitliliği oldukça azdır.
 • Sultan sazlığı, Seyfe gölü, Manyas gölü ülkemizdeki önemli sulak alanlardandır.
SORU R
SORU 18

Aşağıda verilen durumlardan hangisigüvenli gıda teminini zorlaştı ran bir etken değildir?

 • Dünya nüfusunun hızlı artması
 • Çevre kirliliğinin artması
 • Ekonomik güçsüzlükler
 • Biyoçeşitliliğin artması
SORU 19

Orman yangınlarının çıkışının en büyük kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Trafik
 • İnsan
 • Yıldırım
 • Enerji hatları
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi orman yangınların çıkmasında dikkatsizlik ve ihmal örneklerinden birisidir?

 • Yabani hayvanları uzaklaştırmak
 • Yerleşim yeri, tarla ve otlak kazanmak
 • Ormana sönmemiş sigara, kibrit atmak
 • Ormanda yapılan kanunsuz işleri örtbas etmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBBCDCBDCBAADABACDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 2 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Biyoloji 2 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Biyoloji 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Biyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Biyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Biyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Biyoloji 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Biyoloji 2 dersi için geçme notu nedir ?

Biyoloji 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Biyoloji 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Biyoloji 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Biyoloji 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Biyoloji 2 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Biyoloji 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Biyoloji 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Biyoloji 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Biyoloji 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Biyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler