Biyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı bilimsel isimlendirme kurallarına göre yapılmıştır?

 • FELİS domesticus
 • Felis Domesticus
 • felis domesticus
 • Felis domesticus
Soru 2

Sınıflandırma basamaklarında alemden türe doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi azalır?

 • Benzerlik
 • Birey sayısı
 • Akrabalık derecesi
 • Ortak özellik sayısı
Soru 3

Canis lupus ve Canis familiaris ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • İkisi de aynı türdendir.
 • İkisi de aynı cinstendir.
 • Kromozom sayıları kesinlikle aynıdır.
 • İkisi de farklı ailedendir.
Soru 4

Bilimsel sınıflandırma basamaklarında alemden türe doğru sıralama yapıldığında sınıftan sonra hangi basamak gelir?

 • Aile
 • Cins
 • Takım
 • Şube
Soru 5

Bakteriler aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılmaz?

 • Şekillerine
 • Gram boyasına
 • Beslenme şekline
 • Hidrojen kullanımına
REKLAM
Soru 6

I. Yapılarında büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdek bulunur.
II. Bazı türleri kloroplast bulundurduğundan fotosentezle besin üretir.
III. Hücre zarının altında hücre şeklinin sabit kalmasını sağlayan pelikula tabakası vardır.
Yukarıdakilerden hangileri protista aleminden terliksi canlıya aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Bitkilerin damar ve tohum yapılarına göre sınıflandırılmasında aşağıdaki gruplardan hangisi yoktur?

 • Damarsız tohumsuz bitkiler
 • Damarsız tohumlu bitkiler
 • Damarlı tohumsuz bitkiler
 • Damarlı tohumlu bitkiler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ilkel kordalılar grubu canlılarındandır?

 • Balıklar
 • Solucanlar
 • Süngerler
 • Tulumlular
Soru 9

I. Dört çift bacakları vardır.
II. Yeryüzünde en fazla türü bulunan canlı grubudur.
III. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümde incelenir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri böcekler grubuna aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi memelilere ait bir grup değildir?

 • Gagalı
 • Kanatlı
 • Keseli
 • Plasentalı
Soru 11

Biyolojik çeşitlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Tür zenginliği ekvatordan kutuplara doğru azalır.
 • Tür çeşidinin fazla olması genetik çeşitliliği azaltır.
 • Hayvan çeşitliliği ılıman bölge ormanlarında en fazladır.
 • Tropikal ormanlar ılıman bölge ormanlarından daha az tür bulundurur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi endemik bitki örneklerinden biri değildir?

 • Ayrık otu
 • Çoban dikeni
 • Ankara çiğdemi
 • Yanar döner çiçeği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan kirleticilerden biri değildir?

 • Karbondioksit
 • egzoz gazları
 • Kükürtdioksit
 • Su buharı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi doğal radyasyon kaynaklarından birisidir?

 • Kozmik ışınlar
 • Nükleer serpinti
 • Radyoaktif yağışlar
 • Endüstriyel uygulamalar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın ve en etkili erozyon çeşididir?

 • Çığ
 • Su
 • Buzul
 • Rüzgâr
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini önlemeye yönelik teknik önlemlerden biri değildir?

 • Aydınlatmada küresel lambalar kullanılmalıdır.
 • Projektörler uzun direkler üzerine uygun açıyla yerleştirilmelidir.
 • Güvenlik amaçlı aydınlatmalarda harekete duyarlı sistemler kullanılmalıdır.
 • İki yanında binaların bulunduğu cadde ve sokaklarda enine askı sistemleri kullanılmalıdır.
Soru 17

Sulak alanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sulak alanlar; genellikle göller, bataklıklar, baraj gölleri ve akarsu kenarlarıdır.
 • Sulak alanlar birçok yaban hayvanı için besin ve barınak imkanı sunan habitatlardır.
 • Sulak alanlarda canlı çeşitliliği oldukça azdır.
 • Sultan sazlığı, Seyfe gölü, Manyas gölü ülkemizdeki önemli sulak alanlardandır.
Soru 18

Aşağıda verilen durumlardan hangisigüvenli gıda teminini zorlaştı ran bir etken değildir?

 • Dünya nüfusunun hızlı artması
 • Çevre kirliliğinin artması
 • Ekonomik güçsüzlükler
 • Biyoçeşitliliğin artması
Soru 19

Orman yangınlarının çıkışının en büyük kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Trafik
 • İnsan
 • Yıldırım
 • Enerji hatları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi orman yangınların çıkmasında dikkatsizlik ve ihmal örneklerinden birisidir?

 • Yabani hayvanları uzaklaştırmak
 • Yerleşim yeri, tarla ve otlak kazanmak
 • Ormana sönmemiş sigara, kibrit atmak
 • Ormanda yapılan kanunsuz işleri örtbas etmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCDCBDCBAADABACDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?