Biyoloji 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mitoz bölünme sırasında kromozomların en belirgin görüldüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz
 • Telofaz
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin telofaz safhasında meydana gelen bir olaydır?

 • Kromozomların etrafında yeniden çekirdek zarı oluşması
 • Kromatitlerin kutuplara çekilmeye başlaması
 • Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi
 • Sentrozomlar arasında iğ ipliklerinin oluşması
Soru 3

Bitki ve hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Her iki bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir.
 • Hayvan hücrelerinde boğumlanma, bitki hücrelerinde ara lamel oluşumu ile gerçekleşir.
 • Bitki hücrelerinde golgi aygıtından kopan kesecikler hücrenin ortasında ara lameli oluşturur.
 • Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi çekirdek bölünmesinden önce gerçekleşir.
Soru 4

Afrika menekşesinden alınan bir yaprağın köklendirilerek yeni bir bitki elde etme yöntemi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Bölünme
 • Sporlanma
 • Vejetatif üreme
 • Tomurcuklanma
Soru 5

Aşağıda verilen üreme tiplerinden hangisinde ana bireyler ile aynı kalıtsal özelliklere sahip yavrular meydana gelmez?

 • Tomurcuklanma
 • Konjugasyon
 • Sporla üreme
 • Bölünerek üreme
REKLAM
Soru 6

2n=8 kromozomlu bir hücre arka arkaya 4 mitoz bölünme gerçekleştiriyor.
Buna göre sonuçta oluşan hücre sayısı ile her bir hücrenin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Hücre Sayısı -- > Kromozom Sayısı

 • 4 -- > 8
 • 8 -- > 4
 • 12 -- > 4
 • 168
Soru 7

Aşağıdaki bitkilerden hangisi yumru gövdenin oluşturduğu sürgünlerle vejetatif olarak üreme gösterir?

 • Çilek
 • Soğan
 • Patates
 • Afrika menekşesi
Soru 8

Homolog kromozomların birbirinden ayrılarak kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz I
 • Anafaz I
 • Telofaz I
 • Anafaz II
Soru 9

Bakterilerde eşey piluslarının olu şumu için gerekli bilgiyi taşıyan ve kendini eşleyebilen halkasal DNA molekülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Plazmit
 • Partenogenez
 • Konjugasyon
 • Eşeysiz üreme
Soru 10

I. Sonucunda canlı sayısı artar.
II. Genetik bilgi aktarımı tek taraflıdır.
III. Çekirdek mayoz bölünme geçirir.
Verilenlerden hangileri bakterilerdeki konjugasyon için doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 11

Döllenmemiş yumurtanın gelişerek n kromozomlu bireyleri oluşturması şeklinde gerçekleşen üreme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oogenez
 • Konjugasyon
 • Partenogenez
 • Rejenerasyon
Soru 12

I. Folikül evresi
II. Korpus luteum evresi
III. Ovulasyon evresi
Verilen menstrual döngü evrelerinin oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

 • I – II – III
 • II – III – I
 • III – I – II
 • I – III – II
Soru 13

I. Ovulasyonu uyarır.
II. Korpus luteumdan oksitosin salgılatır.
III. Korpus luteumun devamını sağlar.
Verilenlerden hangileri LH (Lüteinleştirici hormon) etkisiyle meydana gelir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemine ait bir yapı değildir?

 • Fallopi tüpü
 • Vas deferens
 • Seminifer tüpçük
 • Epididimis
Soru 15

Erkek üreme sisteminde oluşan hücrelerden hangisi 2n (diploit) kromozomludur?

 • Birincil spermatosit
 • İkincil spermatosit
 • Spermatit
 • Sperm
Soru 16

AİDS vücudumuzda hangi sistemin işleyişine zarar verir?

 • Sindirim sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Bağışıklık sistemi
 • Sinir sistemi
Soru 17

I. Günümüzde tedavisi yada aşısı yoktur.
II. Etkeni kanda bulunduğundan kan yolu ile de bulaşabilir.
III. Hastalık etkeni taşıyan kişilerle cinsel ilişkiye girildiğinde bulaşabilir.
Verilenlerden hangileri cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri olan AİDS’in özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Bir kuş yumurtasında embriyoyu koruyan zarlardan en içte bulunan zar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koriyon
 • Amniyon
 • Allantoyis
 • Vitellüs kesesi
Soru 19

İnsanda embriyonik gelişim basamaklarının oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Segmentasyon – Gastrulasyon – Organogenez
 • Gastrulasyon – Segmentasyon – Organogenez
 • Organogenez – Gastrulasyon – Segmentasyon
 • Segmentasyon – Organogenez – Gastrulasyon
Soru 20

Plasentalı memelilerde;
I. Amniyon
II. Vitellus kesesi
III. Allantoyis
yapılarından hangileri bulunmaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBDCBABCDAAACDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?